Kuukausittaiset arkistot: syyskuu 2010

Taloushallinnon palkkapyynnöt nousseet eniten

Poolia on asiantuntijahenkilöstön projektityöhön ja rekrytointiin erikoistunut yritys. Se tekee vuosittain eri maissa palkkatutkimuksen toimihenkilö-, asiantuntija- ja päällikkötasoa edustavien hakijoidensa keskuudessa. Tutkimuksen tulos antaa sekä yrityksille, että työnhakijoille tietoja joilla suhteuttaa palkkatoiveet markkinoihin entistä paremmin.

Palkkatoiveet ovat kehittyneet viime vuodesta edelleen maltillisesti. Taloushallinnon osaajilla, erityisesti ulkoisen laskennan kovilla ammattilaisilla on ollut taantumassa hyvät työmarkkinat.

Eniten ovat nousseet tilinpäätöstaitoisten kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden pyynnöt, Poolian palkkaselvityksestä ilmenee. Tilinpäätöstaitoisen kirjanpitäjän palkkatoive on 3356 euroa kuukaudessa. Heidän palkkansa nyt on Poolian tutkimuksen mukaan 2671 euroa kuukaudessa.

Muut selvityksen ammattialat: HR, IT, myynti & markkinointi & toimistotyö.

Lähde: Poolia 22.9.2010, lue koko selvitys ja Kauppalehti 22.9.2010, lue koko artikkeli

ETLA: Ensi vuoden talouskasvu harhaanjohtava

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn suhdanne-ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vielä ensi vuonnakin neljä prosenttia. Suurin osa siitä on kuitenkin kasvuperintöä tältä vuodelta, joten kasvuluku on harhaanjohtava. Ensi vuoden puolella kasvu vaimenee selvästi. Kasvusta kertyy ensi vuoden puolella vain 1,2 prosenttia.

Etla arvioi, että vienti kasvaa tänä vuonna 6,0 prosenttia ja ensi vuonna 9,0 prosenttia. Tavaravienti kasvaisi tänä vuonna 9,0 prosenttia ja ensi vuonna 10,0 prosenttia. Tahti ei kuitenkaan riitä palauttamaan vientimääriä taantumaa edeltäviin lukemiin.

Työttömyysaste jää tänä vuonna Etlan mukaan 8,4 prosenttiin eli paljon matalammaksi kuin pelättiin. Ensi vuonna työttömyysaste laskisi 7,7 prosenttiin. Työpaikkoja odotetaan syntyvän erityisesti palvelualoille.

Lähteet: ETLA 22.9.2010, lue koko tiedote ja Taloussanomat 22.9.2010, lue koko artikkeli

 

Työttömyysaste kohosi Varsinais-Suomessa koko maan tasolle

Varsinais-Suomen työttömyysaste kipusi elokuun lopussa 9,6 prosenttiin. Ensimmäistä kertaa yli 30 vuoteen maakunnan työttömyysaste on yhtä korkea kuin koko maassa.

Työttömänä on noin 22 500 varsinaissuomalaista. Määrä on ollut yhtä suuri viimeksi vuonna 2004.

– Teknologiateollisuuden rakennemuutos Salon seudulla ja heikentynyt laivanrakennusklusteri Turussa selittävät tilannetta. Turussa kyse ei ole pelkästään telakasta, vaan alueen teknologiateollisuuden vienti ei ole vielä lähtenyt vetämään, kertoo Varsinais-Suomen ELY-keskuksen analyytikko Juha Pusila.

Vaikka työttömien määrä Varsinais-Suomessa väheni elokuussa 2 200 henkilöllä, on työtä vailla kuitenkin runsas tuhat ihmistä enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Etenkin pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa maakunnassa rajusti. Yli vuoden työttömänä olleita oli elokuussa 4 980, mikä tarkoittaa 75 prosentin kasvua vuodessa.

– Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi kasvuun viime syksynä, ja tahti on siitä asti ollut valtakunnan valitettavaa kärkeä.

Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä puolestaan väheni elokuussa 600 henkilöllä, kertoo ELY-keskuksen työllisyyskatsaus.

– Käänne on positiivinen merkki. Nuorten tilanteen muutos yleensä ennakoi yleisempää muutosta työllisyydessä, Pusila toteaa.

Työttömyyden kasvuerot eri ammattiryhmissä ovat tasoittuneet. Selvimmin työttömyyden kasvu on hidastunut teollisuudessa ja rakentamisessa. Rakennusalalla työttömien määrä jopa alenee. Myös opetuksessa, myyntityössä ja ravintola-alalla näkyy merkkejä kasvun taittumisesta.

Elokuussa avoimia työpaikkoja oli kaikkiaan 4 400.

– Merkittävää on, että avoimia työtilaisuuksia oli elokuussa tarjolla enemmän kuin vuotta aiemmin, nyt jo kuudentena peräkkäisenä kuukautena. Metallialalla työvoiman kysynnän vilkastuminen on kestänyt yli puoli vuotta, Pusila sanoo.

Työttömyys kasvaa edelleen useimmissa Varsinais-Suomen kunnissa. Viime vuoden elokuuhun verrattuna työttömien määrä on kasvanut 1 100 henkilöllä (5,2%), kun se koko maassa on vähentynyt 4,7 prosentilla.

Työttömyysaste on edelleen korkein Turussa (13,2 %) ja Salossa (10,8%). Pienin työttömyysaste oli Paimiossa (5,3%).

Lähde: Turun Sanomat 21.9.2010 ja Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.9.2010, lue koko työllisyyskatsaus

TEM & Tilastokeskus: Työttömyyden väheneminen kiihtyi elokuussa

Työttömien työnhakijoiden määrä laski elokuussa 12 700:lla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.. Työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa) oli elokuun lopussa yhteensä 256 800 työtöntä työnhakijaa. Tiedot ilmenevät 21.9.2010 julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon perustuvassa Työllisyyskatsauksessa

Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta ainoastaan Varsinais-Suomessa (5 %) ja Uudellamaalla (1 %). Työttömyys väheni eniten Etelä-Pohjanmaalla (-16 %), Pohjois-Karjalassa (-12 %) ja Pohjanmaalla (-12 %).

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys nousi edellisen vuoden elokuuhun verrattuna kuudessa ammattiryhmässä; eniten korkeimmin koulutettujen ammattiryhmässä, kaupallisessa työssä sekä luokittelemattomassa työssä. Työttömyys väheni rakennus- ja kaivosalan työssä, teollisessa työssä, maa- ja metsätaloustyössä sekä palvelutyössä.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 33 700 eli 3 100 vähemmän vuotta aikaisemmin. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 15 900:lla viime vuoden elokuuhun verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä oli elokuun lopussa 57 000.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin elokuun aikana 41 700, mikä on 9 800 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli elokuussa avoinna 62 000 työpaikkaa, mikä on 11 900 enemmän kuin vuosi sitten. Kuukauden lopussa edelleen avoinna olevat työpaikat (26 400) olivat vähentyneet ainoastaan palvelutyössä ja luokittelemattomassa työssä. Avoimien työpaikkojen määrä oli lisääntynyt kahdeksassa ammattiryhmässä; eniten teollisessa työssä, kaupallisessa työssä sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialan työssä.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli elokuussa 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sekä palkansaajien että yrittäjien määrä lisääntyi. Työllisyysaste oli 68,8 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden elokuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 197 000, mikä on 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,3 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Lähde: TEM 21.9.2010, lue koko tiedote

Näihin töihin tunkee nyt liikaa väkeä

Monella alalla on liikaa koulutettuja, mikä tarkoittaa, että valmistuvat nuoret eivät saa töitä. Akavan puheenjohtaja Matti Viljanen kertoo, että monet ammattikorkeakoululaiset ja erityisesti kulttuuri- ja taidealoille valmistuneet näyttävät olevan hyvin hankalassa asemassa.

– Insinöörikoulutuksessa mittasuhde on pahin. Siellä aloituspaikkaluku on 8 000–10 000 ja vuosittain valmistuu 4 000 uutta insinööriä. Ala on ylivoimaisesti työttömin, Viljanen sanoo.

Insinöörit pomppaavat myös työministeriön tiedoista. Neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen työministeriöstä kertoo, että insinööriammattien edustajien määrä työtä hakevista on noussut huomattavasti talouskriisiä edeltävästä ajasta.

Rakennemuutoksen takia metsäinsinöörejä tarvitaan selvästi aiempaa vähemmän, mutta myös monista muista insinööreistä on ylitarjontaa. Tiaisen mukaan vaikkapa tietotekniikassa ja muilla sähköteknisillä aloilla työtä hakevien insinöörien määrä on kaksin- tai kolminkertaistunut muutamassa vuodessa.

Lähde: Taloussanomat 21.9.2010, lue koko artikkeli

Yhä useampi ict-alan korkeakoulutettu jää työttömäksi

Käyrät, jotka kuvaavat korkeakoulutettujen työttömien työnhakijoiden määrän kehitystä tivi-alalla Suomessa, eivät ole kaunista katseltavaa. Ne näyttävät lähes poikkeuksetta jyrkkää nousua, katsottiinpa asiaa sitten koulutusasteittain tai oppiaineittain.

Alan työllisyyden epäsuotuisista kuulumisista kertoo Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian professorin Pekka Neittaanmäen ja tutkija Johanna Ärjen Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja -asteittain 2005–2010 -tutkimus.

”Ict-alalla on samanaikaisesti sekä työvoimapulaa että ylitarjontaa. Ylitarjontaa on elektroniikassa sekä tietoliikenteessä ja pulaa ohjelmistotekniikassa”, Neittaanmäki kertoo.

”AMK-tutkinnon suorittaneisiin lama on purrut rajuimmin, mutta ei kaikilla aloilla. Työmarkkinat ovat kuitenkin alkaneet taas vetää”, hän valottaa.

”Tohtorin tutkinnon suorittaneiden työttömyys on lähes olematonta.”

Tietotekniikan koulutus tulisi Neittaanmäen mukaan aloittaa jo peruskoulussa.

”It-ala unohtui taas koulujen uudesta tuntikehysjärjestelmästä. Suomi alkaa olla niitä harvoja maita, joissa tietotekniikka ei ole oppiaine koulussa.”

Lähde: Tietoviikko 19.9.2010, lue koko artikkeli

HK-Scan vähentää 250 henkilöä

Elintarvikeyhtiö HKScan suunnittelee henkilöstövähennyksiä. Yhtiön mukaan säästötoimet saattavat merkitä noin 250 henkilötyövuoden vähentymistä Suomessa ensi vuoden loppuun mennessä. Lisäksi yhtiö suunnittelee tehostustoimia myös Ruotsissa.

HKScan suunnittelee alustavasti tuotannon keskittämistä. Yhtiön mukaan sikojen teurastus siirrettäisiin Mellilästä Forssaan ja lihavalmisteiden ja valmisruokien valmistus Säkylästä konsernin muihin tuotantolaitoksiin. Nautojen teurastus ja leikkuu keskitetään Outokumpuun.

HKScan Finlandin toimitusjohtaja Jari Leija ei vielä vahvista Mellilän ja Säkylän toimipisteiden alasajoa, mutta myöntää, että riski on olemassa. Hän sanoo, että asioista neuvotellaan henkilöstön kanssa syksyn aikana. Hän vakuuttaa, että neuvotteluista tulee todelliset eikä vain muodolliset.

Myös alihankkijaverkosto joutuu suurennuslasin alle. Leijan mukaan keskittämistä vaatii kilpailukyvyn parantaminen.

– Yhtiön suurimmat tuotantolaitokset käyvät vajaateholla, joten tehokkuutta on parannettava Forssassa, Eurassa ja Vantaalla.

Lähde: Turun Sanomat 15.9.2010, lue koko artikkeli

Lamavuodet veivät Varsinais- Suomesta 15 000 työpaikkaa

Varsinais-Suomesta on kadonnut parin viime vuoden aikana 15 000 työpaikkaa. Se on noin 6,5 prosenttia maakunnan koko työpaikkamäärästä.

Koko maassa vähennys on ollut 3,6 prosenttia eli 93 000 työpaikkaa.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ilmoittamat luvut ovat nettomääriä eli kertovat uusien ja hävinneiden työpaikkojen erotuksen.

– Taantuma on rankaissut kovalla kädellä Varsinais-Suomea maakunnan teollisen rakenteen vuoksi, kertoo Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) asiakkuuspäällikkö Kirsi Wendelin-Arponen.

Eniten romahdukseen vaikuttivat hänen mukaansa meriteollisuuden ja Salossa toimivan Nokian ongelmat. Wendelin-Arponen muistuttaa, että suuret luvut selittyvät osittain sillä, että Varsinais-Suomessa elettiin ennen taantumaa poikkeuksellisen vahvassa korkeasuhdanteessa.

ELY-keskuksen mukaan jo 43 prosenttia varsinaissuomalaisista pk-yrityksistä on tehnyt sopeuttamistoimia, kun koko maassa samaan on päätynyt noin 39 prosenttia yrityksistä.

Valtakunnallisesti työttömyys on kääntynyt jo laskuun, mutta Varsinais-Suomessa se kasvaa vielä tänä vuonna.

Näkymiä synkistää se, että ELY-keskuksen arvion mukaan 10 000 meriteollisuusalan varsinaissuomalaista työntekijää voi olla vailla työtä vuoden 2010 loppuun mennessä.

Siitä huolimatta pk-yritykset odottavat suhdanteiden paranevan lähimmän vuoden aikana Varsinais-Suomessa ja koko maassa oman yrityksen kannalta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Finnvera ja Varsinais-Suomen Yrittäjät julkistivat syksyn pk-barometrin tulokset tiistaina.

Lähde: Turun Sanomat 8.9.2010

« Vanhemmat artikkelit