Suhdannekuvassa vain pieniä muutoksia elokuussa

Teollisuuden, rakentamisen ja palvelujen luottamusindikaattorit ovat elokuussa lähellä pitkäaikaista keskiarvoaan. Vähittäiskaupan luottamus notkahti, mutta on selvästi pitkäaikaista keskiarvoaan korkeammalla.

Rakentamisen luottamusindikaattori laski hieman elokuussa. Indikaattorin elokuun saldoluku on -25, kun edelliskuun taso oli -20. Luottamusindikaattorin pitkäaikainen keskiarvo on -5.

Tiedusteluun vastanneiden rakentajien tilauskanta pysyi edelleen tavanomaista matalampana. Myös henkilöstöodotukset syksylle ovat varovaiset. Henkilöstön määrän ennustetaan hieman laskevan lähikuukausina

Palveluyritysten luottamus vahvistui elokuussa. Luottamusindikaattori kohosi +22 pisteeseen, kun heinäkuun tarkistettu lukema oli +17. Indikaattori nousi samalla jonkin verran pitkäaikaisen keskiarvonsa yläpuolelle.

Palveluyritysten myynti on jatkanut kasvua koko kesän ajan. Myös myyntiodotukset lähikuukausille ovat melko hyvät. Myyntimäärien ennustetaan yhä nousevan syksyn aikana. Yleisen suhdannetilanteen kuvataan myös kirkastuneen vähitellen.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori laski elokuussa lukemaan +10. Heinäkuun tarkistettu pisteluku oli +16. Luottamusindikaattori on notkahduksestaan huolimatta varsin selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa (-1) yläpuolella.

Myynnin määrä on kasvanut yleisesti myös loppukesällä. Kasvuodotukset lähikuukausille ovat kuitenkin jonkin verran varovaisemmat, ja kasvutahdin ennustetaan jäävän melko loivaksi. Varastot ovat pysyneet kesän aikana ennallaan, ja niiden taso on lähellä normaalia.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK 27.8.2010, lue koko indikaattori