Työttömyyden kasvu edelleen voimakkainta Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun lopussa 23 600 työtöntä työnhakijaa. Kesäkuun aikana työttömien määrä kasvoi 2 000 henkilöllä kesäkuulle tyypilliseen tapaan. Viime vuoden kesäkuusta määrä kasvoi 2 200 henkilöllä eli 10 prosentilla kun koko maassa työttömyys oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden laajeneminen johtui pääasiassa kesäkuulle ominaisista tekijöistä: oppilaitoksista valmistuneiden nuorten tulosta työmarkkinoille ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä.

Kesäkuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 9,7 %  ja koko maassa 10,0 %. Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli maan neljänneksi pienin Uudenmaan, Pohjanmaan ja Etelä- Pohjanmaan jälkeen. Työttömien määrä väheni viime vuodesta suuressa osassa maata. Nuorten työttömyyden kohdalla tilanne on hyvin samankaltainen. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömyyden kasvu kiihtyy koko maassa.

Uusien avointen työpaikkojen määrä kasvussa: 10 % enemmän kuin vuosi sitten.
Kesäkuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työ- ja elinkeinotoimistoissa 1 300 kappaletta eli 22 % enemmän kuin vuosi sitten. Uusien avointen paikkojen määrä väheni selvästi hotelli- ja ravintola-alalla sekä ATK-työssä. Kesäkuussa oli kuitenkin monilla aloilla työtilaisuuksia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tällaisia olivat teollisuus, kuljetukset, myyntityö ja rakentaminen. Huomionarvoista on että avoimia työtilaisuuksia oli kesäkuussa tarjolla enemmän kuin vuotta aiemmin – nyt jo neljäntenä peräkkäisenä kuukautena. Metallialalla työvoiman kysynnän vilkastuminen on nyt kestänyt viisi kuukautta. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna kesäkuun aikana 3 700 kappaletta, joista 2 100 oli uusia paikkoja.

Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa koko maassa – kovinta tahti Varsinais-Suomessa
Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä kohosi Varsinais-Suomessa 3 100 henkilöön, eli 6 prosentilla vuoden takaisesta. Nuorten työttömien määrä kasvoi kesäkuussa 600 henkilöllä kuukaudelle tyypilliseen tapaan. Nyt pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa Varsinais-Suomessa kovaa tahtia ja pitkään jatkuneen taantuman johdosta pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt kasvuun koko maassa. Yli vuoden työttömänä olleita oli 4 600 Varsinais-Suomessa, mikä merkitsee 68 % kasvua vuodessa. Työttömien määrä naisten keskuudessa kasvoi 9 prosentilla.

Työttömyys kasvaa kaikilla ammattialoilla
Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna työttömien määrä on kasvanut kaikissa pääammattiryhmissä.  Työttömyyden kasvu on hidastunut teollisuudessa ja rakentamisessa, mutta palvelusektorilla ei ole vielä vastaavaa nähtävissä.

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.7.2010, lue koko katsaus