Korkea­koulutettujen työttömyys jyrkässä nousussa

Korkeakoulutettujen työttömyys on nousussa. Alkuvuonna 2010 Suomessa oli kuukausittain keskimäärin 26750 korkeakoulutettua työtöntä työnhakijaa. Määrä kasvoi 25 prosenttia vuodesta 2005.

Asia selviää Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen tutkijoiden toteuttamasta tutkimuksesta, joka tarkasteli suomalaisen korkeakoulututkinnon (yliopisto, ammattikorkeakoulu tai ammatillinen korkea-aste) suorittaneiden työttömyyttä vuosina 2005-2010. Yliopistoilla viitattiin tutkimuksessa yliopistoihin sekä teknillisiin yliopistoihin.

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys laski vuoteen 2008 asti mutta on sen jälkeen lähtenyt jyrkkään kasvuun. Tähän ovat vaikuttaneet talouden taantuma ja yliopistojen tapauksessa tutkintouudistus, jonka myötä vanhan tutkintomallin mukaiset tutkinnot oli suoritettava loppuun viimeistään vuonna 2008. Korkeakoulututkintojen määrä kasvoi tuolloin noin 16.000:lla normaalivuoteen verrattuna.

Korkeinta työttömyys on yliopistotutkinnon suorittaneiden parissa. Kaikista korkeakoulutetuista työttömistä noin 60 prosenttia oli suorittanut yliopistotutkinnon. Ammattikorkeakoulun käyneitä oli 24 ja ammatillisen korkea-asteen käyneitä 16 prosenttia.

Lähde: Tekniikka&Talous 27.7.2010, lue koko artikkeli