Kuukausittaiset arkistot: huhtikuu 2010

Rakentaminen supistuu vielä 2010, vaikka asuntotuotanto elpyy

Rakennusteollisuus ry:n suhdannekatsaus: Rakentamisen määrän arvioidaan tänä vuonna supistuvan vielä 2 prosenttia viimevuotisen 13 prosentin pudotuksen jälkeen. Syynä on ennen kaikkea se, että talonrakennustöiden aloitukset ovat supistuneet kahden viime vuoden aikana 40 prosenttia. Tänä vuonna talonrakennustöiden aloitusten määrä kuitenkin kasvaa 7 prosenttia 33 miljoonaan kuutiometriin.

Asuntotuotanto elpyy vapaarahoitteisen tuotannon piristyessä, kunhan ARA-tuotannon määrää ei päästetä notkahtamaan. Asuntoja aloitettaneen tänä vuona 27500, mikä jää edelleen jälkeen pitkän aikavälin kysynnän tasosta. Maa- ja vesirakentaminen supistuu hieman elvytystoimista huolimatta, sillä uusien kohteiden painopiste on vasta seuraavina vuosina.

Työttömyys paheni viime vuonna ennakoitua vähemmän. Rakentamisen supistuminen ei ole näkynyt rakentamisen työllisyydessä täysimääräisesti, sillä se heikkeni vain 11000 henkilöllä viime vuonna eli noin 6 prosenttia. Tänä vuonna rakentamisen arvioidaan työllistävän yhteensä 170000 henkilöä. Rakennusalalla työskentelee lisäksi Suomessa arviolta noin 15 000 ulkomaalaista työntekijää eli kymmenisen prosenttia alan työvoimasta. Koska eläköitymisestä johtuva henkilöstön poistuma on lähivuosina merkittävää ja työvoiman tarve rakentamisen määrän kasvaessa lisääntyy, kasvaa ulkomaalaisten osuus.

Lähde: Rakennusteollisuus ry 20.4.2010, lue koko tiedote

Raisio-Nousiainen moottoritiehankkeen tiesuunnitelma on valmistunut

Tiesuunnitelman laatiminen valtatien 8 rakentamiseksi moottoritieksi välillä Raisio-Nousiainen on valmistunut. Tiesuunnitelma on laadittu maantielain edellyttämällä tavalla yhteistyössä Raision kaupungin, Maskun ja Nousiaisten kuntien sekä muiden viranomaisten kanssa. Asukkaiden ja maanomistajien kanssa vuoropuhelua on käyty asukastyöpajassa ja yleisötilaisuuksissa.

Hankkeen toteuttamisesta ei ole tehty päätöstä. Hanke on osa Turun ja Porin yhteysvälin kehittämistä ja rahoituspäätöstä haetaan koko yhteysvälin toimenpiteille samanaikaisesti. Suunnitteluaikataulu tähtää siihen, että rakentaminen voidaan aloittaa vuonna 2011.

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus, lue koko tiedote.

Hankkeen internet-sivut: http://www.tiehallinto.fi/vt8raisio-nousiainen

 

Osa-aikatyö ja aikaisin eläkkeelle – tätä suomalainen haluaa

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset eivät ole juuri sen halukkaampia kuin ennenkään jatkamaan työuriaan kovin pitkälle 60 ikävuoden jälkeen.

Henkilöstöpalvelualalla toimivan Varamiespalvelun eli tulevan VMP:n Taloustutkimuksella teettämässä selvityksessä arvioitiin, miltä suomalainen työelämä näyttää vuonna 2020.

Sen mukaan lähes yhdeksän kymmenestä työntekijästä on kiinnostunut osa-aikaisesta työnteosta, mikäli se perhesyistä tai lähestyvän eläkeiän takia olisi mielekästä. Keskimäärin vastaajat haluaisivat jäädä eläkkeelle 61-vuotiaana, vaikka todennäköisenä eläkkeellesiirtymisikänä pidetään 64 vuotta vuonna 2020.

– Meidän pitäisi kehittää uusia, entistä joustavampia mahdollisuuksia osa-aikatöiden tekemiseen eläkeiän lähestyessä. Tarvitaan myös uusia tapoja ihmisten nopeaan työllistämiseen työttömyystilanteessa tai opiskeluista valmistumisen jälkeen, sanoo VMP Groupin toimitusjohtaja Mika Kaukonen tiedotteessa.

Lähde: Taloussanomat 15.4.2010, lue koko artikkeli

Talentumin työnantajamielikuvatutkimus 2010: Kaupan ala nousi suosituimmaksi työnantajaksi

Kaupan alan yrityksiä pidetään houkuttelevimpina työnantajina toimihenkilöiden keskuudessa. Kiinnostavimpana työnantajana pidetään S-ryhmää, toiseksi kiinnostavimpana Stockmannia. Kesko löytyy sijalta kuusi. Väliin kiilaavat perinteiset työnantajatutkimusten kestomenestyjät Kone, Nokia ja Fortum.

Talentumin tuoreen työnantajamielikuvatutkimuksen mukaan isot päivittäistavarakaupan toimijat houkuttelevat työnantajana enemmän kuin suhdanneherkät vientialat. Kaupan alaa pidetään jatkuvasti kehittyvänä ja kärkiyritysten osalta kansainvälistyvänäkin alana.
 
Perinteisesti turvallisena työpaikkana pidettyä julkista sektoria arvostetaan nykyään toimihenkilöiden keskuudessa työtehtävien yleishyödyllisyyden vuoksi. Tärkeä houkuttelevuustekijä on myös julkisen sektorin tarjoamat erilaiset haasteet yritysmaailmaan verrattuna.

Ylempien toimihenkilöiden halu vaihtaa työpaikkaa on tutkimuksen mukaan ennätyksellisen korkealla tasolla. Samoin halu vaihtaa yrityksen lisäksi koko toimialaa on kasvussa. Vaihtohalukkuus on liki kaksinkertainen edellisiin matalasuhdanteisiin verrattuna. Perinteisesti matalasuhdanne vähentää ihmisten halukkuutta työpaikanvaihtoon. Ylempien toimihenkilöiden riskinottovalmius on kuitenkin kasvanut.

Lähde: Talentum 15.4.2010, lue koko tiedote

EVAn arvo- ja asennetutkimus 2010: Työelämän kulttuurivallankumous

Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) uusi arvo- ja asennetutkimus kertoo, mitä työ suomalaisille merkitsee, millä tavoin työhön liittyvät arvostukset ovat muuttumassa ja millaisia toiveita työelämään kohdistetaan.

Tutkimuspäällikkö Ilkka Haaviston kirjoittamasta raportista selviää, että suomalaiset eivät ole valmiita tekemään nykyistä enemmän töitä. Vaikka valtaosa töissä olevista onkin tyytyväinen työhönsä, vapaa-aikaa toivotaan lisää. Vapaa-ajan arvostus on korostetun suurta nuoremmilla ikäryhmillä, joille työ myös merkitsee kaikilla tavoilla mitattuna vähemmän kuin vanhemmalle väestönosalle.

Työ merkitsee suomalaisille ennen muuta toimeentuloa, sosiaalisia suhteita sekä oman identiteetin ja osaamispääoman rakentamista. Työsuhteen vakinaisuus ja varmuus ovat kuitenkin tärkeämpiä kuin suuri palkka, korkea status tai urakehitysmahdollisuudet. Perinteiset käsitykset työnteon suuresta itseisarvosta tai työnteosta jokaisen velvollisuutena vetoavat nykysuomalaisiin vähemmän.

Talouskriisin edetessä suomalaisten arvo- ja asennemaisema on muuttunut vuoden takaisesta. Talouskasvun arvostus on toipunut ja toisaalta esimerkiksi ilmastonmuutoksen merkittävyyttä ja uhkaavuutta korostetaan selvästi aiempaa vähemmän.

Lähde: EVA 13.4.2010, lue koko tutkimus

Opetusministeri tyrmää pääsykoehuhut

Opetusministeri Henna Virkkunen (kok.) vakuuttaa, että korkeakoulujen pääsykokeista ei olla luopumassa kokonaan. Hänen mukaansa tietyillä aloilla turvaudutaan jatkossakin soveltuvuus- ja pääsykokeisiin, vaikka ylioppilastutkinnon rooli kasvaakin valintatilanteessa.

Ylioppilas- tai ammattitutkinnon arvosanojen tulisi painaa huomattavasti nykyistä enemmän korkeakoulujen opiskelijavalinnassa. Näin esitti  opetusministeriön työryhmä, joka luovutti esityksensä maaliskuussa opetusministeriö Henna Virkkuselle.

Virkkunen myöntää korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen olevan kokonaisuus, jonka keskiössä on ylioppilastutkinnon hyödyntäminen nykyistä merkittävästi enemmän. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että pääsykokeista oltaisiin luopumassa täysin, vaikka näin on julkisesta keskustelusta voinutkin opetusministeriön mukaan päätellä viime aikoina.

– Entistä suurempi osa opiskelijoista, mutta ei suinkaan kaikkia, otetaan korkeakouluihin jatkossa sisään suoraan papereiden perusteella. Tietyillä aloilla tarvitaan jatkossakin soveltuvuustestejä ja pääsykokeita, Virkkunen sanoi torstaina Lukiolaisten Liiton 25-vuotisjuhlaseminaarissa.

– Toisaalta vaihtoehtoisia väyliä korkeakouluihin on oltava senkin vuoksi, ettei kenenkään tie nouse pystyyn esimerkiksi alakanttiin menneiden kirjoitusten vuoksi, puolusti Virkkunen.

Lähde: Taloussanomat 8.4.2010, lue koko artikkeli

PT näkee Suomen taloudessa jo paljon valoa

Palkansaajien tutkimuslaitos PT on nostanut 1,2 prosenttiyksiköllä ennustettaan Suomen kokonaistuotannon tämänvuotisesta kasvusta. Se on nyt 3 prosenttia. Vuoden 2011 kasvuksi PT ennustaa 3,5 prosenttia. Kansainvälisen talouden näkymien kirkastuessa Suomen talouden elpyminen perustuu ennen kaikkea vientiin, joka kasvaa tänä vuonna 7,8 ja ensi vuonna jo 10,3 prosenttia. Myös asuntoinvestoinnit vilkastuvat selvästi.

Työttömiä tulee vielä tänä vuonna 20 000 lisää ja työttömyysaste kohoaa 9,1 prosenttiin, mutta käänne parempaan tapahtuu työmarkkinoilla jo ensi vuonna. Samansuuntaista on kehitys myös valtiontalouden ja koko julkisen talouden velkaantumisen osalta, mutta inflaatio kiihtyy hieman – tänä vuonna 0,9 prosenttiin ja ensi vuonna 1,8 prosenttiin. Korkotason ennustetaan lähtevän nousuun vasta vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä.

PT julkaisee talousennusteensa kahdesti vuodessa.

Lähde: PT 8.4.2010, lue koko tiedote ja ennuste

Sinnemäki uskoo nuorten työllistymiseen

35 000 nuorta on tällä hetkellä vailla työtä. Työministeri Anni Sinnemäen (vihr.) mukaan tilanne ei ole kuitenkaan toivoton.

– Työmarkkinat elävät ja rekrytointeja tapahtuu. Olemme vuoden päästä tilanteessa, jossa työmarkkinoilta poistuva ikäluokka on suurempi kuin työmarkkinoille tuleva ikäluokka, sanoo Anni Sinnemäki TaSan haastattelussa.

15–24-vuotiaiden työttömyysasteen arvioidaan nousevan tänä vuonna 24 prosenttiin. Nuorten työttömyys on kasvanut kaksinkertaista vauhtia verrattuna yleiseen työttömyyteen. Osalla työttömistä nuorista on jo ammattitutkinto tai korkeakoulututkinto.

Lisäksi on yli 24-vuotiaita vastavalmistuneita, jotka ovat samassa tilanteessa.

Sinnemäki sanoo ymmärtävänsä, että on raskasta, jos oman alan töitä ei näytä löytyvän.

–  Kun saa monesta paikasta kieltävän vastauksen, voi lannistua nopeastikin – mutta loppujen lopuksihan jokainen ihminen tarvitsee itselleen vain yhden työpaikan.

Kouluttautuminen
kannattaa

Työttömien nuorten joukossa on 10 000 nuorta, jotka ovat käyneet ainoastaan peruskoulun. Näille nuorille on ensisijaista löytää opiskelupaikka.

– Kannattaa hankkia kunnollinen koulutus. Pelkkä peruskoulu tai lukio ei tarjoa turvallista tilannetta työmarkkinoilla, Sinnemäki neuvoo.

– Kannattaa myös uskoa itseensä ja vähän kovettaa itsensä pettymyksille, koska työpaikkaa ei välttämättä löydy heti.

Maaliskuussa valmistuneessa lisätalousarviossa nuorten työllistymisen edistämiseen lisättiin yhteensä noin 77 miljoonaa euroa. Osa rahoista on tarkoitettu siihen, että nuoria autetaan suunnittelemaan opintojaan ja siirtymään työelämään.

Lähde: Taloussanomat 7.4.2010, lue koko artikkeli

« Vanhemmat artikkelit Uudemmat artikkelit »