TEM:n ennuste: Työttömyydessä on tapahtumassa suhdannekäänne

Työttömyyden kasvu on hidastunut selvästi kaikilla talouden päätoimialoilla. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi, että työttömyysaste nousee tänä vuonna noin 9,5 prosenttiin. Ensi vuonna luku ei laske paljon alle 9 prosentin. Selkein merkki suhdannekäänteestä on se, että lomautettujen määrä on laskenut selvästi. Näin todetaan 29.4.2010 julkaistussa TEM:n lyhyen aikavälin talous- ja työmarkkinaennusteessa.

Työllisyys alkaa nousunsa noin vuoden päästä, todennäköisesti ensi vuoden jälkipuoliskolla. Se laskee tänä vuonna vielä keskimäärin 50 000:lla. Ensi vuonna työllisyys kasvaa vuositasolla noin 15 000:lla. Koko taantuman työpaikkakato on noin 125 000 työpaikkaa, joka on runsas neljännes verrattuna 1990-luvun alun lamaan. Nämä työpaikat saadaan kuitenkin takaisin vasta usean vuoden päästä, koska odotettavissa on hidas talouskasvu seuraavina vuosina.

Työttömyyden rakenne on taantumassa vaikeutunut jolloin pitkittyneet työttömyyden kestot tulevat hidastamaan työttömyyden alenemista. Työvoiman kysynnän voimistuttua ensin työllistyvät lomautetut ja sen jälkeen lyhyen aikaa työttömänä olleet, mutta vie aikansa ennen kuin työvoiman kysynnän kasvu yltää pitkään työttömänä olleisiin. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa koko vuoden 2010 ajan.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö29.4.2010, lue koko tiedote