Hyvä työilmapiiri motivoi paremmin kuin palkka, tasa-arvoa pitäisi olla enemmän

Suomalainen työntekijä kokee itsensä sinnikkääksi puurtajatyypiksi. Sen sijaan häntä ei voi luonnehtia pyrkyriksi, jonka johtotähtenä olisi työtä tekemällä edetä uralla tai saavuttaa parempi yhteiskunnallinen asema. Näin kertoo Suomalaisen Työn Liiton ja palkansaajakeskusjärjestö SAK:n teettämä tuore tutkimus.

Tärkeimmäksi työelämän motivaation lähteeksi tutkimukseen vastanneet mainitsivat työilmapiirin. Vasta sen jälkeen tulivat hyvä palkka sekä mahdollisuus omien taitojen hyödyntämiseen.

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly katsoo tutkimuksen osoittavan, että suomalaisilla on hyvin terve suhtautuminen työelämään. Samalla se kertoo hänen mukaansa siitä, että työelämän laatuun on panostettava.

Työelämän tasa-arvossa on vielä paljon tekemistä. Vain 17 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että samasta työstä maksetaan sama palkka. Lyly huomauttaa, että myös sukupuolten välisessä tasa-arvossa on parantamisen varaa. Vain joka neljännen vastaajan mielestä työtä arvostetaan samalla tavalla riippumatta siitä, onko kyseessä nainen tai mies.

Sopivaksi iäksi siirtyä vanhuuseläkkeelle tutkimukseen vastanneet arvioivat keskimäärin 63 vuotta. Vain prosentti katsoi hyväksi siirtyä vanhuuseläkkeelle yli 70-vuotiaana.

Taloustutkimus teki tutkimuksen tässä kuussa, ja siihen vastasi reilut 1 100 yli 15-vuotiasta henkilöä.

Lähteet: STT/TS ja Suomalaisen työn liitto 28.4.2010, lue koko tiedote