Aikuiskoulutus kasvattanut voimakkaasti suosiotaan

Taloudellinen taantuma ja työelämän muutokset ajavat aikuiset yhä useammin koulunpenkille. – Näistä syistä aikuisten koulutushalukkuus ja koulutukseen osallistuminen on lisääntynyt, johtaja Marita Savola opetusministeriöstä kertoo.

Jo ennen taantumaa vuosina 2005–2007 pelkästään tutkintotavoitteisessa koulutuksessa aikuisten määrä nousi 60 000:sta 71 000:een.

Viime ja tänä vuonna on lisätty aikuisten koulutusmahdollisuuksia sekä opetusministeriön että työ- ja elinkeinoministeriön kautta. Syynä on sekä laman vaikutusten lievittäminen että ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU).

Uudistuksella pyritään tukemaan muun muassa työurien pidentämistä ja työllisyysasteen nostamista. Tavoitteena on saada yhä useampi aikuinen koulutukseen ja nostaa aikuiskoulutuksen osallistumisaste nykyisestä 50 prosentista 60 prosenttiin vuoteen 2012 mennessä.

Lähde: Turun Sanomat 21.4.2010