Kuukausittaiset arkistot: helmikuu 2010

Työllisyyskatsaus 1/2010: Työttömyyden kasvu yhä voimakkainta Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun lopussa 24 700 työtöntä työnhakijaa. Tammikuun aikana työttömien määrä väheni 500 henkilöllä tammikuulle tyypilliseen tapaan. Viime vuoden tammikuusta määrä kasvoi 6 600 henkilöllä eli 36 prosentilla. Koko maassa työttömyys kasvoi hitaammin eli 20 prosentilla. Tammikuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 10,3% ja koko maassa 11,2 %. Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli edelleen maan kolmanneksi pienin Uudenmaan ja Pohjanmaan jälkeen.

Tammikuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työ- ja elinkeinotoimistoissa 2 100 kappaletta eli 13 % vähemmän kuin vuosi sitten. Uusien avointen paikkojen määrä väheni voimakkaimmin teollisuudessa, kuljetusalalla ja tarjoilutyössä. Tammikuussa oli kuitenkin joillakin aloilla työtilaisuuksia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tällaisia olivat rakennusala, sosiaaliala, toimistotyö ja siivoustyö. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna tammikuun aikana 3 900 kappaletta, joista 2 900 oli uusia paikkoja.

Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä kohosi Varsinais-Suomessa 3 100 henkilöön, eli 36 prosentilla vuoden takaisesta. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa aluksi Turun ja Salon seuduilla tapahtuneen käänteen seurauksena. Nyt pitkäaikaistyöttömyys alenee vain Vakka-Suomessa. Pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt kasvuun koko maassa. Yli vuoden työttömänä olleita oli 3 800 Varsinais-Suomessa, mikä merkitsee 46% kasvua vuodessa. Työttömien määrä naisten keskuudessa kasvoi 25 prosentilla.

Viime vuoden tammikuuhun verrattuna työttömien määrä on kääntynyt kasvuun kaikissa pääammattiryhmissä. Voimakkaimmin työttömyys on kasvanut teollisuudessa, kuljetusalalla sekä tekniikan ja atk-alan töissä. Metallialalla työttömien määrä on lähes kaksinkertaistunut vuoden takaiseen verrattuna.

Työttömien määrä kasvoi vuodessa kaikissa seutukunnissa: nopeinta kasvu oli Vakka-Suomessa (38 %) kun Loimaan seudulla kasvu oli ”hitainta” (28 %). Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (12,2 %) ja Turun kaupungissa (13,6 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan seutukunnassa (7,1 %) ja Sauvossa (6,0 %). 

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 23.2.2010, lue koko katsaus

Vaikeasti työllistyvien vuokratyökokeilu saa jatkoa

Vaikeasti työllistyvien työpankkitoimintaa yritetään laajentaa. Työpankki tarjosi viime vuonna työpaikan 175 heikossa työmarkkina-asemassa olevalle henkilölle. Sosiaali- ja terveysministeriö aikoo selvittää olisiko työpankkitoiminnasta myös nuorisotyöttömyyden helpottamiseen.

Työntekijöitä vuokraavia työpankkiyrityksiä on tällä hetkellä neljä, kun niitä aiemmin oli seitsemän. Yritysten väheneminen johtuu osin huonosta taloustilanteesta. Työpankki Laborin yrittäjä Markku Kettunen uskoo kuitenkin tulevien vuosien tuovan työtä sitä tarvitseville. Vaikeasti työllistyviä työntekijöitä kyllä riittäisi.

– Enemmän olisi tulijoita kuin meillä on mahdollisuus ottaa, mutta mahdollisuuksien mukaan me yritetään valmistautua sitten siihen tulevaan nousukauteen. Sehän meidän tehtävä on tällä hetkellä.

Työpankkitoiminta on ollut ensimmäisinä vuosina osin ministeriön tukemaa. Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän (kesk.) mukaan toiminta on ollut kannattavaa myös yhteiskunnalle.

– Tähän ei laiteta yhtään sen enempää rahaa, kuin mitä työllistämistukien avulla muutenkin on laitettu. Ja tässä mallissa maksetaan työntekijälle normaali, työehtosopimusten mukainen palkka. Tämä ei ole mitään työvoiman alemyyntiä, vaan kunnon palkka kunnon työstä.

Lähde: YLE Uutiset 11.2.2010, lue koko artikkeli

Teollisuusyrityksissä kesätyöpaikat voivat olla kiven alla

Yritykset, mars palkkaamaan nuoria kesätöihin! Tämä on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) viesti yrityksille.

Yrityksiä patistetaan helmikuun alussa alkaneella laajalla kampanjalla palkkaamaan nuoria kesätöihin. EK ja TAT ovat pestanneet joukon opiskelijoita soittamaan helmikuun aikana EK:n jäsenyrityksiä läpi.

Tehtävänä on muistuttaa yrityksille, kuinka tärkeää nuorten on saada työkokemusta.

Tavoitteena on, että EK:n jäsenyritykset palkkaisivat 120 000 nuorta kesätöihin.

 

Lähde: Helsingin Sanomat 9.2.2010, lue koko artikkeli

Nokia vähentämässä lähes 300 työntekijää Salossa

Salon Nokia aloittaa yt-neuvottelut. Suunnitellut vähennykset koskevat Salon matkapuhelintuotannossa ja sen tukitoiminnoissa enintään 285 henkilöä. Salon tuotannossa on tällä hetkellä noin 2200 työntekijää.

Nokia kertoo, että yritys pyrkii sijoittamaan mahdollisimman monta työtekijää uusiin tehtäviin. Yt-neuvotteluissa käsitellään myös vapaaehtoisia taloudellisia tukipaketteja. Nokian tavoitteena on päättää nykyiset Salon tuotannon lomautukset kesäkuun 2010 loppuun mennessä.

Nokia perustelee yt-neuvotteluja sillä, että Salon matkapuhelintuotantoon haetaan uutta toimintamallia, joka tuo lisää nopeutta ja tehoa älypuhelinten tuotantoon. Tuotanto- ja logistiikkajohtaja Juha Putkirannan mukaan tarkoituksena on varmistaa Salon tuotannon tuleva kilpailukyky ja erityisrooli korkean lisäarvon älypuhelinten valmistuksessa.

Lähde: Turun Sanomat 8.2.2010, lue koko artikkeli

Suhdannetilanne yhä heikko, kirkastuvaa luvassa

Suomen elinkeinoelämän suhdannetilanne on EK:n tuoreen Suhdannebarometrin mukaan vielä varsin heikko. Merkittävää elpymistä ei ole tapahtunut, vaikka suhdannekuva vakaantuikin viime vuoden loppua kohti.

Uusia tilauksia saatiin vuoden 2009 lopulla aiempaa enemmän, mutta teollisuuden tuotantomäärät kääntyivät ennen vuodenvaihdetta vain loivaan kasvuun suhdannekuopan pohjalta.

Palvelualoilla loppuvuoden myyntikehitys oli hieman aiempia odotuksia parempaa, mutta henkilöstön määrä laski silti teollisuuden ja rakentamisen tavoin.

Teollisuudessa odotukset parantuneet

– Teollisuuden suhdannenäkymät ovat parantuneet aiemmasta. Heikon suhdannetilanteen ennustetaan kohenevan hiljalleen kuluvan vuoden alkupuoliskolla, mutta kasvulukujen odotetaan silti jäävän mataliksi. Kannattavuuden voimakkaan huonontumisen arvioidaan päättyvän lähikuukausina, sanoo vastaava ekonomisti Penna Urrila EK:sta.

Rakentamisessa lähikuukausien odotetaan olevan melko heikkoja osin kausiluonteisistakin tekijöistä johtuen. Palvelualoilla suhdanteiden ennustetaan puolestaan pysyvän nykyisellään.

Henkilöstön määrä väheni viime vuoden lopulla vielä selvästi kaikilla kolmella päätoimialalla. Vähennys jäi kuitenkin hieman pienemmäksi kuin edellisinä vuosineljänneksinä. Henkilöstökehityksen odotetaan olevan varsin heikko vielä lähikuukausinakin. Työvoiman määrä vähenisi edelleen jonkin verran, vaikka laskun odotetaankin loivenevan hieman lisää.

Lähde: EK 4.2.2010, lue koko tiedote

Valtio valmis tukemaan STX:n Turun telakkaa

Suomen hallitus puoltaa valtion toimenpiteitä telakkateollisuuden tukemiseksi. Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tiistaina pidetyssä kokouksessaan tukea työ- ja elinkeinoministeriön esitystä, jonka mukaan STX Finlandin Turun telakalle pyritään saamaan kevään aikana tilauskantaa noin 500 miljoonan euron arvosta. Tämä tapahtuisi ensisijaisesti kotimaisin alushankinnoin.

Tukena toimisivat laivanrakennuksen innovaatiotuki, kotimaiselle alustilaukselle myönnettävät, vientirahoitusta vastaavat rahoitus- ja takuuehdot ja kotimaisten varustamojen ympäristöystävällisten alusinvestointien kertaluontoinen tuki. Tuen tarkasta sisällöstä ja mitoituksesta päätetään myöhemmin.

Hallitus keskusteli myös siitä, voitaisiinko telakoiden työllisyyden turvaamiseksi aikaistaa valtion alustilauksia viime elokuun budjettiriihessä jo päätettyjen aikaistamisten lisäksi. Mikäli aikaistamiseen päädytään, tehdään päätökset valtion ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä.

Telakoiden alihankkijayritysten tukemiseksi Varsinais-Suomen Ely-keskukselle turvataan riittävät määrärahat investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen ja pk-yritysten osaamisen kehittämiseen. Ely-keskukselle turvataan myös riittävät määrärahat telakka- ja meriteollisuusalalle kohdennetun työvoimakoulutuksen lisäämiseksi.

Lähde: Turun Sanomat 2.2.2010, lue koko artikkeli

Tällainen tyyppi saa työpaikan

Oletko sinä hyvä tyyppi? Sellainen, jota työpaikkailmoituksissa etsitään. Kolme asiantuntijaa kertoo millaisena työnantajat sinut tänä päivänä haluavat. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on osata luovia uusissa tilanteissa. Mitä muuta vaaditaan taistelussa työpaikoista?

Hyvä tyyppi on muodostunut työntekijöiden rekrytoinnissa jo jonkinlaiseksi käsitteeksi. Moni yritys kertoo jo työpaikkailmoituksessaan hakevansa tällaista. Millainen tämän päivän hyvä tyyppi oikein on?

– Olkoon aika mikä tahansa, hyvä tyyppi on aktiivinen ihminen, joka pistää itsensä likoon ja näyttää sen työnhaussa, sanoo rekrytointiyritys Nordic Progressin johtava konsultti Erkki Lumme.

Johtaja Jaana Ylipaavalniemi rekrytointi- ja henkilöarviointiyhtiö   Talentorista kertoo, että nykyään työnantajat arvostavat ihmistä, joka kykenee luovimaan uusissa tilanteissa. Tämä tarkoittaa muutosvalmiutta, monipuolista keinovalikoimaa uusissa tilanteissa, kehittävää otetta ja ratkaisukeskeisyyttä. Myös itseluottamus, yhteistyökyky ja päämäärätietoisuus ovat toivottuja ominaisuuksia. 

Seniorikonsultti Johanna Koskinen henkilöarviointia- ja rekrytointiyhtiö MPS:stä auttaa hakijoita löytämään sopivan työpaikan. Hänen mukaansa rekrytoinnissa korostuvat aina kolme asiaa: hakijan oma osaaminen eli tiedot, taidot ja verkostot, persoona ja oma tapa toimia sekä motivaatio. Myös muut konsultit korostavat osaamista. Lumpeen mukaan nyt haetaan ihmisiä, joilla on jo jonkun vuoden kokemus kyseiseltä alalta.

Ylipaavalniemi kertoo, että päätöksessä on kyse kokonaisuudesta, osaaminen on lähtökohta, mutta henkilöominaisuuksien sopivuus  ratkaisee usein lopullisen valinnan.

– Ratkaisevinta on mielestäni hakijan motivaatio; tahto, palo ja intohimo tehtävään, lisää Koskinen.

Lähde: Taloussanomat 31.1.2010, lue koko artikkeli

Näin ekonomi tienaa – yli puolet sai lisää palkkaa

Yli puolet ekonomeista sai viime vuonna lisää palkkaa.

Joka toisen ekonomin työpaikalla on toimintoja uudelleenorganisoitu ja matkustamista vähennetty. Taloudellisen taantuman vuoksi myös lomarahoja on vaihdettu vapaiksi, investointeja lykätty ja rekrytointeja keskeytetty. Suomen Ekonomiliitto Sefen tuoreesta palkkatasotutkimuksesta käy myös ilmi, että viimeisen 12 kuukauden aikana lähes puolella ekonomien työpaikoista on käyty yt-neuvotteluja. Siitä huolimatta ekonomit suhtautuvat positiivisesti työsuhteensa varmuuteen lähitulevaisuudessa. Heitä ei myöskään kouluteta liikaa. Vain kolme prosenttia jäsenkunnasta on työttömänä.

”Vuoteen 2008 verrattuna ei ole suurta muutosta siinä, miten varmana oma työsuhde nähdään. Omaa tilannetta pitää vakaana 41 prosenttia ja melko vakaana 43 prosenttia ekonomeista”, kertoo tutkimuspäällikkö Juha Oksanen Sefestä.

Lokakuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 5 489 vastaajaa. Heistä 76 prosenttia työskentelee yksityisellä sektorilla. Vastausprosentti oli yli 40. Ekonomit ovat saaneet myös lisää palkkaa. Ekonomien keskipalkka vuoden 2009 lokakuussa oli 5 228 euroa kuukaudessa ilman tulospalkkioita, joten kasvua edellisestä vuodesta on 2,5 prosenttia. Lisää palkkaa ekonomeista sai 66 prosenttia. Ennallaan palkka pysyi runsaalla neljänneksellä ja 5 prosenttia ilmoitti palkan laskeneen.

Joka viidennellä uusi asema tai tehtävä tai siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen näkyi joko palkankorotuksena tai palkan alennuksena. Parhaiten palkattuja olivat yksityisellä sektorilla ulkomaisen työnantajan palveluksessa työskentelevät ekonomit.

Vastaajat kokivat, että taantuma on heikentänyt työhyvinvointia ja jaksamista, sekä työpaikkaan sitoutumista ja urakehitysmahdollisuuksia. Taantuma on myös lisännyt työpaikan vaihtoaikeita ja heikentänyt työilmapiiriä sekä lisännyt sairauspoissaoloja.  

Lähde: Tekniikka&Talous 2.2.2010, lue koko artikkeli

Kaksisataa suomalaista kesätöihin Disneylandiin Pariisiin

Pariisin Disneyland värvää ensi kesäksi ainakin kaksisataa suomalaista työntekijää. Määrä noussee siis isommaksi kuin aiempina vuosina.

”Disneyland on rekrytoinut kesätyöntekijöitä Turussa 15 vuoden ajan. Noin 2 000 suomalaista on ollut siellä töissä”, kertoo neuvoja Tomi Puranen Turun työ- ja elinkeinotoimistosta.

Disneylandin neljä työntekijää haastattelee kaikki noin 300 haastatteluihin kutsuttua Turussa maanantain ja tiistain aikana. Työ- ja elinkeinotoimisto on hoitanut Disneyn töistä ilmoittelun ympäri Suomea.

”Peruskriteerit ovat 18 vuoden ikä, kohtalainen ranskan taito sekä englannin taito. Koulutusvaatimuksia ei ole.”

Seitsemän maan värväyskiertue alkoi Suomessa ja jatkuu Ruotsin sekä Viron kautta eteenpäin. Pariisin Disneylandissa työskentelee noin 14 500 ihmistä. 

Lähde: Helsingin Sanomat 2.2.2010

Varamiespalvelu aloittaa työvoiman tuonnin Suomeen

Turkulainen VPM-Group eli Varamiespalvelu-Yhtiöt ryhtyy tuomaan työvoimaa Suomeen. Varamiespalvelu on ostanut ulkomaista työvoimaa Suomeen välittäneen Work Control Oy:n liiketoiminnan.

VMP:n toimitusjohtaja Mika Kaukonen kertoo, että heitä kiinnostaa Work Controllissa yhtiön tapa ratkaista työvoiman tuontiin liittyvät epäkohdat. Kaukosen mukaan Work Controllin toiminta osoittaa, että ulkomaalaisia työntekijöitä voidaan tuoda Suomeen töihin eettisesti kestävin periaattein.  Work Conrolin pääomistaja on Lucia Capital. Vuodesta 2007 toiminut yhtiö on tuonut Suomeen satoja romanialaisia työntekijöitä, jotka ovat työskennelleet pääosin teollisuudessa ja rakennustöissä.

Laine korostaa toiminnan eettistä ja moraalista puolelta. Ulkomaiselle työntekijälle pitää maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, ja myös veroista ja muista työn sivukuluista pitää huolehtia. Olennaista on myös turvata työntekijöille kunnolliset elin- ja asuinolosuhteet.

Lähde: Turun Sanomat 2.2.2010, lue koko artikkeli

« Vanhemmat artikkelit