Aloittaneiden yritysten määrä väheni, lopettaneiden nousi

Aloittaneiden yritysten määrä laski 10,7 prosenttia vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Eniten yrityksiä aloitti toimialakohtaisesti kaupan toimialalla, ja maakuntakohtaisesti aloittaneita yrityksiä oli yrityskantaan suhteutettuna eniten Uudellamaalla.

Lopettaneiden yritysten määrä jatkoi nousuaan vuoden 2009 toisella neljänneksellä, kuten neljän aikaisemmankin vuoden vastaavana ajankohtana – nousua oli 5,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lopettaneita yrityksiä oli eniten toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti yrityskantaan suhteutettuna eniten Varsinais-Suomessa.

Oikeudellisen muodon mukaan, liikkeen- ja ammatinharjoittajayrityksiä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) aloitti lähes 8,6 prosenttia ja osakeyhtiöitä yli 14 prosenttia vähemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Lähde: Tilastokeskus 28.1.2010, lue koko tilasto