Rehtorit: Toinen tutkinto lähivuosina maksulliseksi

Jyväskylän Ylioppilaslehti pyysi yliopistojen rehtoreita arvioimaan maksuttoman koulutuksen tulevaisuutta seuraavien 20 vuoden aikana. Kyselyyn vastanneista rehtoreista kuusi odottaa, että toinen korkeakoulututkinto muuttuu maksulliseksi jo viiden vuoden kuluessa. Neljä asetti aikarajaksi kymmenen vuotta. Vastanneista ainoastaan Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli katsoi, ettei toinen tutkinto muutu maksulliseksi vielä kymmeneen vuoteen. Rehtorit perustelivat maksullisuuden tuloa pääosin yliopistojen rahoituksen vähentymisellä.

Moni rehtoreista oli silti sitä mieltä, ettei tutkinnon hinta voi kaatua yksin opiskelijan niskaan. Yhdeksi vaihtoehdoksi katsottiin opintosetelit, joiden suuruus riippuisi opiskelijan varallisuudesta. Valtaosa rehtoreista piti EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevia opiskelijoita koskettavaa lukukausimaksukokeilua alkusoittona laajemmille maksuille.

Kysely lähetettiin 21 yliopiston rehtoreille, joista 11 vastasi siihen.

Lähde: Taloussanomat 7.12.2009, lue koko artikkeli