Kuukausittaiset arkistot: marraskuu 2009

Työvoiman poistuminen eläkkeelle kiihtyy kaikilla alueilla

Alueiden kehityksen suurimpia haasteita tulevina vuosina on työvoiman poistuminen työelämästä.  Työvoimasta siirtyy eläkkeelle 2010-luvulla vuosittain kaksinkertainen määrä väkeä verrattuna 2000-luvun alkuvuosien tilanteeseen. Tämä johtuu suurten ikäluokkien tulosta eläkeikään.

Poistuman huippu on jo vuonna 2012, jolloin se on noin 70 000 henkeä. Vielä vuonna 2025 määrän arvioidaan olevan yli 60 000 henkeä. Kaikkiaan työvoimasta siirtyy eläkkeelle vuosina 2007–2025 lähes 1,2 miljoonaa henkilöä, mikä on 47 prosenttia vuoden 2007 työvoimasta. Nämä tiedot ilmenevät raportista Poistuma työvoimasta vuosina 2007–2025.

Poistuma jakaantuu alueellisesti epätasaisesti. Etelä-Savossa osuus on 54 prosenttia ja Uudellamaalla 43 prosenttia. Määrällisesti suurimmat poistumat ovat pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa aluekeskuksissa. Suhteellisesti suurinta poistuma on Itä- ja Keski-Suomen maaseutualueilla, joissa sen arvioidaan olevan yli 60 prosenttia. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että suurimpia kaupunkiseutuja lukuun ottamatta työikään tulevat nuoret ikäluokat ovat pieniä, eivätkä riitä korvaamaan työelämästä poistuvia.

Työvoiman poistuma koettelee kaikkia toimialoja. Määrällisesti suurinta se on terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa, arviolta noin 185 000 henkilöä vuoteen 2025 mennessä. Toimialalta siirtyy eläkkeelle ajanjaksolla 2007–2025 yli puolet työvoimasta. Lähes sama osuus poistuu eläkkeelle koulutuksen, julkisen hallinnon ja alkutuotannon toimialoilta.

Lähde: TEM 30.11.2009, lue koko tiedote sekä koko raportti

EK: Teollisuustuotanto putoaa yhä

Teollisuuden luottamusindikaattori heikkeni hieman marraskuussa, kun varastot kääntyivät uudelleen kasvuun.

Luottamusindikaattori on selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa alapuolella. Luottamusindikaattorin saldoluku oli marraskuussa -19 (lokakuussa -15). Indikaattorin pitkäaikainen keskiarvo on +2. Luottamusindikaattorit kuvaavat suhdannetilannetta kyselyhetkellä.

– Yritykset arvioivat tilauskantansa vahvistuneen hieman marraskuussa. Vaikka tilanne on kohentunut syksyn kuluessa, tilauskannan taso on edelleen huomattavan matala. Lähikuukausien aikana tuotannon odotetaan yhä laskevan loivasti, sanoo vastaava ekonomisti Penna Urrila EK:sta.

Rakentamisen luottamusindikaattori vahvistui marraskuussa vähän. Rakennusyritysten mukaan tilauskanta on jatkanut kohenemista alkuvuoden pohjatasolta. Silti tilauskantaa kuvataan vielä niukaksi. Henkilöstön odotetaan vähenevän edelleen loivasti seuraavien kuukausien aikana.

Palveluyritysten luottamus vahvistui vähän marraskuussa. Palveluyritysten myynti ei enää vähentynyt lokakuuhun verrattuna. Myyntiodotukset ovat kuitenkin yhä heikot.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori oli marraskuussa edelleen heikko, vaikka tilanne kohenikin parilla pisteellä lokakuusta. Myynnin määrä laski yhä selvästi, mutta lähikuukausina laskun ennustetaan loivenevan.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 27.11.2009, lue koko tiedote ja indikaattori

TOK:n investoinnit poikivat ensi vuonna 100 työpaikkaa

Turun Osuuskauppa investoi heikoista suhdanteista huolimatta vielä ensi vuonnakin 15-20 miljoonaa euroa uusien kauppojen rakentamiseen, minkä myötä uusia työpaikkoja syntyy satakunta. TOK:n toimitusjohtajan Harri Koposen mukaan TOK:lla on takanaan ennätyksellinen investointikausi ja perusverkosto alkaa olla kohtuullisessa kunnossa. Siksi investointitahti hieman hiljenee.

Kesäkuussa 2009 TOK työllisti jo yli 2 500 työntekijää, mikä on liki 290 enemmän kuin kesäkuussa 2008. Lisäyksen seurauksena TOK on noussut Varsinais-Suomen toiseksi suurimmaksi työllistäjäksi. Suurin on Nokia.

Lähde: Turun Sanomat 26.11.2009, lue koko artikkeli

Digian konttorikuolemat vievät työn 60 henkilöltä

Tieto- ja viestintäteknologiaratkaisuja toimittava Digia sulkee toimipisteensä Kuopiossa, Turussa, Lahdessa ja Vaasassa sekä vähentää työvoimaa Porissa. Järjestelystä sovittiin yt-neuvotteluissa.

Yt-neuvottelujen piirissä oli 110 työntekijää, mutta yhtiö arvioi irtisanomisten kohdistuvan yhteensä 40–60 henkilöön, sillä osalle on pystytty järjestämään työtä toiselta paikkakunnalta. Porissa vähennetään kahdeksan henkilöä.

Henkilöstövähennykset toteutetaan ensi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Lähde: Taloussanomat 26.11.2009, lue koko artikkeli

Eduskunnassa kannatetaan opiskelijoiden työssäkäyntiä

Eduskunnassa päädyttiin keskiviikkona laajasti kannattamaan opiskelijoiden työssäkäyntiä. Samalla tosin haikailtiin sellaisen opintotuen perään, joka ei työntekoon pakottaisi.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä lakiesityksen, jonka mukaan sairauspäivärahaa voidaan maksaa opiskelijalle ilman, että opintotuki katkaistaan. Nykyisin opiskelijan on sairastuttuaan ensin katkaistava opintotuki, vaikka hän ei voi olla varma sairauspäivärahan saannista.

Sosiaalidemokraatit halusivat, että opiskelijan sairauspäivärahaa määriteltäessä otettaisiin huomioon sekä opintoraha että työtulot – eikä vain toinen niistä. Anneli Kiljusen (sd.) mielestä sairauspäiväraha ei ota huomioon todellista toimeentuloa ennen sairastumista, sillä monien opiskelijoiden on pakko käydä töissä.

– Opintotukijärjestelmän kehittämisen tavoitteena on oltava, että opintotuki olisi sen tasoinen, että opiskelijoilla olisi aito mahdollisuus opiskella, eikä elämän perusmenojen maksamiseen tarvitsisi käydä töissä, Kiljunen sanoi.

Lähde: Keskisuomalainen 25.11.2009, lue koko artikkeli

Tällainen on Suomi laman jälkeen

Aiempaa suuremmasta työttömyydestä voi tulla Suomelle pitkäaikainen riesa. Tähän mennessä talouskriisi on nostanut työttömyysasteen jo 8,2 prosenttiin, ja rumempia lukuja on luvassa.

– Näillä näkymin menee vuosia, ennen kuin ollaan sillä tasolla, mistä lähdettiin, sanoo johtaja Jussi Mustonen Elinkeinoelämän Keskusliitosta. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n pääjohtaja Juan Somavia on arvioinut, että voi viedä 6–8 vuotta, ennen kuin työllisyys on kansainvälisesti palannut talouskriisiä edeltävälle tasolle.

Niin Mustonen kuin Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Jaakko Kianderkin arvioivat, että Suomessa tuo taso voitaisiin saavuttaa ensi vuosikymmenen puolivälissä.

– Pahimmat uhkakuvat eivät ehkä toteudu ja vuoden 2011 jälkeen talouskasvu voi olla suhteellisen nopeaa, Kiander pohtii.

Mustonen huomauttaa, että työllisyys paranee yleensä hitaasti. Esimerkiksi 1990-luvun laman jälkeen vasta vuonna 2000 työttömyysaste laski alle kymmenen prosentin. Työterveyslaitoksen professori Matti Ylikoski viittaa ILO:n raporttiin, jossa todettiin, että Suomessa työllisyyden elpyminen vei 18 vuotta.

– Jollei tehokkaita lääkkeitä keksitä, voi olla, että nyt ei mene 18 vuotta vaan 28 vuotta, Ylikoski sanoo.

 

Lähde: Taloussanomat 25.11.2009, lue koko artikkeli

Venäjän-kaupassa näkyy piristymisen merkkejä

Suomen ja Venäjän välinen kauppa sekä suomalaisten liiketoiminta Venäjällä ovat virkistyneet puolen vuoden aikana selvästi viime talveen ja kevääseen verrattuna. Tuoreen Venäjän-kaupan barometrin mukaan vain investoinnit ovat vähentyneet. Lähiajan kasvuodotukset ovat maltilliset sekä vastaajien oman liiketoiminnan että Venäjän talouden kehityksen suhteen. Ensi vuoden toisella puoliskolla yritykset odottavat jo merkittävää kasvua.

Pienet yritykset ovat menestyneet paremmin kuin suuret ja kauppa ja palvelut paremmin kuin teollisuus. Vastaajista useamman kuin joka neljännen vienti Venäjälle on kasvanut. Lähes 30 prosenttia sanoi kuitenkin viennin yhä supistuneen, mutta kevääseen verrattuna osuus on selvästi pienempi. Eniten vienti on kasvanut palvelualoilla ja alle 50 työntekijän yrityksillä. Tuonti on kasvanut 35 prosentilla vastaajista ja vähentynyt alle neljänneksellä.

Lähde: Taloussanomat 24.11.2009

Töistä häipyi 83 000 miestä

Taantuma vie töitä varsinkin miehiltä.

Vuoden aikana töissä olevien miesten määrä väheni 83 000 hengellä ja naisten määrä 38 000 hengellä.

Kehitys näkyy selvästi etenkin 55–64-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa naisten ja miesten työllisyys on kehittynyt eri suuntaan. Tänään julkistetut työttömyysluvut kertovat, että vuoden aikana iäkkäiden naisten työllisyysaste on pysynyt ennallaan. Samanikäisten miesten työllisyysaste on heikentynyt neljä prosenttiyksikköä.

Tässä luvussa voi olla satunnaisvaihtelua, mutta trendi on ollut kuitenkin sama jo kuukausia: miesten työttömyys kasvaa nopeammin kuin naisten.

Suuntaa selittää se, että miesvaltaisten rakentamisen ja teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet enemmän kuin naisvaltaisten palvelu- ja hoiva-alojen.

Lähde: Talouselämä 24.11.2009, lue koko artikkeli

Työttömyyden kasvu jatkuu Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun lopussa 21 700 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä kasvoi n 300 henkilöllä lokakuun aikana Varsinais-Suomessa. Viime vuoden lokakuusta määrä kasvoi 8 100 henkilöllä eli 60 prosentilla. Työttömyyden kasvu oli nopeinta Varsinais-Suomessa kun kasvutahti koko maassa oli 41 prosenttia.
Lokakuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 9,2% (5,8%, 10/2008) ja koko maassa 10,1 % (7,3 %, 10/2008). Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli edelleen maan kolmanneksi pienin Uudenmaan ja Pohjanmaan jälkeen.

Lokakuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työ- ja elinkeinotoimistoissa 1 200 kappaletta eli 31 % vähemmän kuin vuosi sitten. Uusien avointen paikkojen määrä väheni voimakkaimmin teollisuudessa ja tekniikan alan tehtävissä. Viime vuoden lokakuuhun verrattuna työttömien määrä on kääntynyt kasvuun kaikissa pääammattiryhmissä. Voimakkaimmin työttömyys on kasvanut teollisuudessa ja tekniikan alalla lomautusten yleistymisen myötä. Metallialalla ja vastavalmistuneiden piirissä työttömien määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden takaiseen verrattuna.

Työttömien määrä kasvoi vuodessa kaikissa seutukunnissa: nopeinta kasvu oli Salossa (86 %) kun Turunmaalla kasvu oli ”hitainta” (52 %). Työttömyysaste on korkein Salon seutukunnassa (11,1 %) ja Turun kaupungissa (12,1 %). Työttömyysaste oli pienin Turunmaan seutukunnassa (6,2 %) sekä Kustavissa ja Sauvossa (4,7 %). Työttömyysaste oli alle 5% kahdessa alueen 28 kunnasta, kun vuosi sitten vastaavia kuntia oli 21.

Lähde: Varsinais-Suomen TE-keskuksen työllisyyskatsaus 10/2009, lue koko katsaus

Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi kasvuun lokakuussa

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi lokakuussa 77 000:lla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tiedot ilmenevät 24.11.2009 julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon perustuvassa Työllisyyskatsauksessa. Työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa) oli lokakuun lopussa yhteensä 269 600 työtöntä työnhakijaa.

Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta kaikkialla maassa; eniten Varsinais-Suomessa (60 %), Uudellamaalla (55 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (55 %). Vähiten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Kainuussa (11 %) ja Pohjois-Karjalassa (16 %). Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys nousi edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna kaikissa ammattiryhmissä; eniten teollisessa työssä, luokittelemattomassa työssä sekä rakennus- ja kaivosalan työssä.

Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi kasvuun lokakuussa. Pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä olleiden lukumäärä 42 900 oli lokakuussa 1 700 henkilöä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin lokakuun aikana 28 100, mikä on 11 400 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli lokakuussa avoinna 46 900 työpaikkaa, mikä on 20 200 vähemmän kuin vuosi sitten. Kuukauden lopussa edelleen avoinna olevat työpaikat (19 000) olivat vähentyneet kaikissa ammattiryhmissä; eniten palvelutyössä, teollisessa työssä sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialan työssä.

Lähde: TEM:n tiedote 24.11.2009, lue koko tiedote ja työllisyyskatsaus

« Vanhemmat artikkelit