Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun lopussa 21 400 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä pysyi ennallaan syyskuun aikana Varsinais-Suomessa. Viime vuoden syyskuusta määrä kasvoi 8 000 henkilöllä eli 60 prosentilla. Koko maassa työttömyys kasvoi hitaammin eli 41 prosentilla. Syyskuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 8,8% (5,5 %, 9/2008) ja koko maassa 9,8 % (7,0 %, 9/2008). Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli edelleen maan kolmanneksi pienin Uudenmaan ja Pohjanmaan jälkeen.

Uusien avointen paikkojen määrä väheni voimakkaimmin teollisuudessa, hallinto- ja toimistotyössä sekä kuljetusalalla. Positiivisena signaalina voidaan kuitenkin mainita, että talonrakennuksessa työpaikkoja oli tarjolla jopa hieman enemmän kuin vuosi sitten. Työtilaisuudet vähenivät aiempia kuukausia tasaisemmin eri alojen kesken. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna syyskuun aikana 3 200 kappaletta, joista 2 100 oli uusia paikkoja.

Viime vuoden syyskuuhun verrattuna työttömien määrä on kääntynyt kasvuun kaikissa pääammattiryhmissä. Voimakkaimmin työttömyys on kasvanut teollisuudessa ja rakentamisessa lomautusten yleistymisen myötä. Metallialalla työttömien määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden takaiseen verrattuna.

Lähde: Varsinais-Suomen TE-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2009, lue koko katsaus