Kuukausittaiset arkistot: heinäkuu 2009

Työttömyyden kasvu kiihtyy Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun lopussa 21 400 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä kasvoi kesäkuun aikana Varsinais-Suomessa 3 000 henkilöllä. Viime vuoden kesäkuusta määrä kasvoi 6 100 henkilöllä eli 40 prosentilla. Koko maassa työttömyys kasvoi lähes yhtä nopeasti eli 32 prosentilla. Työttömyyden laajeneminen johtui pääasiassa kesäkuulle ominaisista tekijöistä: oppilaitoksista valmistuneiden nuorten tulosta työmarkkinoille ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä. Kesäkuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 8,8% (6,3 %, 6/2008) ja koko maassa 9,9 % (7,6 %, 6/2008).

Uusien avointen paikkojen määrä väheni voimakkaimmin teollisuudessa ja kuljetusalalla. Vuotta aiempaa enemmän oli työtilaisuuksia tarjolla tekniikan ja kaupan alan töissä. Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä kohosi Varsinais-Suomessa 2 970 henkilöön, eli 84 prosentilla vuoden takaisesta. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna työttömien määrä on kääntynyt kasvuun kaikissa pääammattiryhmissä. Voimakkaimmin työttömyys on kasvanut tietoliikenteen alalla sekä rakentamisessa ja teollisuudessa lomautusten yleistymisen myötä. 

Lähde: Varsinais-Suomen TE-keskus 21.7.2009, lue koko katsaus

Poliisien työtilanne on parantunut

Poliisien työtilanne on helpottunut huomattavasti alkuvuonna. Sisäministeriön mukaan viime kuun lopulla työttömänä oli vajaat 70 poliisia, kun runsas vuosi sitten työtä vailla oli yli 220 poliisia. Poliisien työttömyysaste on laskenut 26 prosentista viiteen. Työtilannetta on parantanut poliisilaitosten saama lisämääräraha, jolla on voitu palkata lisää työvoimaa.

Suurin osa kolmen viime vuoden aikana valmistuneista poliiseista on vakituisessa virassa poliisissa. Pieni osa valmistuneista on työssä muualla kuten hätäkeskuksissa, tullissa, rajavartiolaitoksessa tai puolustusvoimissa. Poliisissa on arvioitu, että ammattikuntaa vaivannut työttömyys kääntyy ensi vuonna jo työvoimapulaksi. Tuolloin poliiseja jää eläkkeelle sata enemmän kuin valmistuu.

Lähde: Turun Sanomat 2.7.2009

Konepajoille tihkuu uusia tilauksia

Metallikonepajojen tilanne Varsinais-Suomessa näyttää hieman keväällä ennakoitua paremmalta. Tilauksia on saatu tasaista tahtia, mutta määrältään ne ovat pieniä ja kestoltaan lyhytaikaisia.

– Ehkä noin yleisesti ottaen voisi sanoa, että keskimäärin konepajoissa noin kolmannes väestä on lomautettuna, arvioi Teknologia-teollisuuden ohjelmapäällikkö Teppo Virta.

Monilla yrityksillä oli töitä vielä alkukevääseen saakka, sillä hyvänä aikana oli saatu tilauksia runsaasti. Niistä viimeiset saatiin valmiiksi keväällä, jolloin yritykset arvioivat, että edessä on pelkkää tyhjää.

– Kevään loppupuolella ja alkukesästä olikin 2–3 kuukauden jakso, jolloin kauppaa ei tehty juuri lainkaan. Nyt tilaukset ovat onneksi jälleen hieman elpyneet, Virta sanoo.

Ohjelmapäälikkö Virta arvelee, että joukkoon mahtuu myös useita yrityksiä, joilla menee varsin hyvin. Ne ovat tyypillisesti sellaisia konepajoja, jotka ovat päässeet suurten yritysten strategisiksi kumppaneiksi isoihin kansainvälisiin verkostoihin.

Lähde: Turun Sanomat 3.7.2009, lue koko artikkeli

Työttömille EU-lainaa yritysten perustamiseksi

EU aikoo tarjota mikroluottoja pienyrityksille sekä työpaikkansa menettäneille yritysten perustamista varten. Yhteensä lainoja on tarkoitus jakaa 100 miljoonan euron arvosta.

Työttömyys- ja sosiaaliasioista vastaavan komissaarin Vladimir Špidlan mukaan EU:ssa häviää talouskriisin vuoksi tänä vuonna jopa 3,5 miljoonaa työpaikkaa. Samalla kriisi heikentää mahdollisuuksia saada lainaa yritysten perustamista tai kehittämistä varten.

– Lama-aikana haluamme antaa työttömille mahdollisuuden uuteen alkuun helpottamalla heidän lainansaantiaan uusien yritysten perustamiseksi ja kehittämiseksi. Haluamme myös auttaa pienyrityksiä kehittämään omaa toimintaansa kriisistä huolimatta, Špidla sanoo komission tiedotteessa.

Jaettavat luotot olisivat korkeintaan 25 000 euroa, ja ne on tarkoitettu yrityksille, joissa on alle 10 työntekijää tai työttömille, jotka haluavat perustaa oman pienyrityksen. Tällä hetkellä 91 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä on alle 10 työntekijän firmoja. 

Lähde: Taloussanomat 2.7.2009, lue koko artikkeli

Etsitkö sinäkin salaa hätävaratyötä?

Kun työttömyyslukujen ennustetaan pahenevan Suomessakin roimasti tulevina kuukausina eikä lomautuksillekaan näy loppua, yhä useampi työntekijä miettii huolestuneena, kuinka kauan töitä on vielä tarjolla. Siksi moni tekee jo suunnitelmia siltä varalta, että vähennykset alkavat omallakin työpaikalla.

Nämä työntekijät viihtyvät kyllä työpaikassaan, mutta työn menettämisen pelossa he elävät eräänlaista kaksoiselämää: työajan ulkopuolella he käyvät erilaisilla ammattitaitoaan lisäävillä kursseilla, tekevät toista työtä omassa firmassa tai vähintäänkin laativat suunnitelmia oman yrityksen perustamiseksi. Moni kokeilee myös kepillä jäätä ja hakee kokeeksi muita työpaikkoja.

Ilmiö on tuttu myös muualla maailmassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ammattikoulujen ja yliopistojen tarjoamille iltakursseille on tullut selvä hakijapiikki. Maassa on myös huomattu, että ennätyksellisen monet hakevat nyt työpaikkaa julkiselta sektorilta. Esimerkiksi poliisien, palomiesten ja valtion tai osavaltion hallintotyöt kiinnostavat nyt aiempaa enemmän. Myös sairaanhoitajia kouluttavat laitokset ovat kokeneet Yhdysvalloissa hakijavyöryn.

– Näin tapahtuu odotetusti taantuman aikana, kuvaa taloudellisen tutkimuskeskuksen johtaja John Gnuschke Memphiksen yliopistosta Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa.

Gnuschke huomauttaa, että nykyisessä taloustilanteessa työntekijät eivät voi välttämättä enää luottaa saavansa töitä edes omalta alaltaan.

– Jos kuulut niihin onnekkaisiin, joilla on yhä työpaikka, on silti viisasta alkaa kouluttautua uudelleen ja laajentaa taitopohjaasi.

Lähde: Kauppalehti 2.7.2009

Poliisien työttömyys väheni

Työttömänä olevien poliisien määrä on laskenut vuoden alusta yli sadalla. Tällä hetkellä ilman työtä on 69 poliisia eli viisi prosenttia ammattiin valmistuneista.

– Täystyöllisyyttä saavutetaan silti tuskin koskaan. Aina on henkilöitä, jotka eivät valmistuttuaan esimerkiksi elämäntilanteensa takia hakeudu poliisin tehtäviin. Joku voi olla äitiyslomalla, toinen hakeutumassa muuhun ammattiin, kolmas odottaa virkaa omalta asuinalueeltaan, poliisiylijohtaja Mikko Paatero sanoo.

Vielä viime vuoden maaliskuussa työttömänä oli 26 prosenttia eli 224 poliisia. Ensi vuoden jälkeen tilanne helpottuu eläköitymisen ansiosta.

– Tilanne on hyvin rohkaiseva. Valtion merkittävä taloudellinen panostus poliisien työllistämiseksi on purrut ja samaan aikaan poliisikoulutukseen hakeneiden määrä on noussut voimakkaasti. Ensi vuoden jälkeen poliisien työllisyysongelmaa ei enää ole, eikä tule, vakuuttaa Paatero.

Paateron mukaan tilanne arvioidaan uudelleen alkusyksystä. Ilman lisärahoitusta työttömien määrä kääntyy jälleen kasvuun.

Suomessa on koulutettu vuodesta 2006 lähtien 1 335 poliisia. Useampi kuin yhdeksän kymmenestä on saanut töitä poliisista. Neljä prosenttia on työllistynyt muiden viranomaisten, kuten hätäkeskusten, tullin, rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien, palvelukseeen.

Työpaikan saaneista yli 70 prosenttia on saanut vakituisen ja alle 30 prosenttia määräaikaisen viran.

Lähde: YLE Uutiset 2.7.2009

Huipputyöt joista et ole kuullutkaan – vielä

Teknologian kehittyminen, väestörakenteen ja kuluttajien tottumusten muutokset ja ilmastonmuutos ovat rukanneet viime vuosikymmeninä myös työpaikkarakenteen uuteen uskoon. Suomi ei ole enää maatalousyhteiskunta, ja monet ammatit ovat menettäneet merkityksensä tai kokonaan kadonneet. Uudet tuulet ovat kuitenkin tuoneet mukanaan myös uusia uramahdollisuuksia.

Yhdysvaltalainen Yahoo Education -verkkosivusto kokosi listan, jossa se esitteli mahdollisia lähitulevaisuuden huippu-uria. Samat kehityskulut ovat nähtävissä myös Suomessa. Lue mitä on kerrottu näistä:

– It-guru terveydenhoitoalalle
– Elämyssuunnittelija
– Viraalimarkkinoija
– Bloggaajat
– Energiatehokkuuden ammattilainen
– Hiilijalanjäljen pienentäjä
– Kansainvälisen logistiikan asiantuntija
– Hitsaajat
– Henkilökohtainen kokki

Lähde: Kauppalehti 1.7.2009, lue koko artikkeli

Uudemmat artikkelit »