Elinkeinoelämä etsii koulutuksen uusia tarpeita

Elinkeinoelämällä on käynnissä ennakointihanke, joka pyrkii selvittämään tulevaisuuden osaamistarpeita Suomessa. Sanalla sanoen työnantajien kattojärjestö pohtii, miten koulutusta tulisi muuttaa tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia silmällä pitäen. Oivallus-hankkeen ensimmäinen vaihe on nyt ohi. Siinä keskityttiin muodostamaan näkemys tulevaisuudesta sekä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista ja niihin liittyvistä verkostoista.

Oivalluksessa on keskusteltu hankkeen projektipäällikön Kirsi Juvan mukaan vanhoista tutuista aiheista eli globalisaatiosta, väestön ikääntymisestä, teknologian kehityksestä ja verkostoitumisesta yleensä. Lisäksi työryhmissä on hahmoteltu, mikä olisi mahdollisimman hyvä tulevaisuus ja toisaalta, mitkä sen kompastuskivet ovat. Perinteisten aiheiden ohella esiin on noussut myös hieman tuoreempi, aikakäsite ja siihen liittyen jatkuvan kiireen yhteiskunta.

Yhdeksi Suomen menestystekijäksi jo useissa foorumeissa on nostettu luovuus. Tämä on kuitenkin voimakkaasti ristiriidassa kiireen kanssa. Luovuudella uskotaan olevan valtava potentiaali ja kilpailuetu. Luovuudelle asetetaankin paineita niin koulutuksen kuin työelämän taholta, mutta se ei synny väkisin puurtamalla.

Juvan mukaan Oivallus on muidenkin hankkeiden tapaan aikansa lapsi. Finanssikriisi sekä lähitulevaisuuden epävarmuus ja arvaamattomuus ovat heijastuneet voimakkaasti myös hankkeen työryhmiin. Työryhmien sisällä on vahvasti kyseenalaistettu, voidaanko Suomen tulevia menestysavaimia vielä tietää. Juvan mukaan ryhmissä on mietitty, kuinka suuri riski on nykyisten tietojen pohjalta arvioida mistä aloista Suomi elää.

Työryhmissä ollaan kuitenkin oltu varsin yhtä mieltä siitä, että suomalaisten substanssiosaaminen on hyvin vahvalla pohjalla ja meillä on hyvät edellytykset rakentaa menestyvää liiketoimintaa. Juvan mukaan ongelmana ovat puutteet asiakaslähtöisyydessä, ihmislähtöisyydessä sekä sosiaalisissa ja muissa pehmeissä taidoissa. 

Lähde: Tekniikka & Talous 20.7.2009, lue koko artikkeli