Vajaakuntoisten työpankeista puuttuu kannustimia

Vaikeasti työllistyvien avuksi rakennetut työpankit madaltavat yritysten kynnystä ottaa vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä palkkalistoilleen. Taantuma ja tiukka lainsäädäntö kuitenkin nakertavat työpankkien menestystä. Yritykset vuokraavat työpankkien työntekijöitä usein vain… Read more ”Vajaakuntoisten työpankeista puuttuu kannustimia”

Elinkeinoelämä etsii koulutuksen uusia tarpeita

Elinkeinoelämällä on käynnissä ennakointihanke, joka pyrkii selvittämään tulevaisuuden osaamistarpeita Suomessa. Sanalla sanoen työnantajien kattojärjestö pohtii, miten koulutusta tulisi muuttaa tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia silmällä pitäen. Oivallus-hankkeen ensimmäinen vaihe on… Read more ”Elinkeinoelämä etsii koulutuksen uusia tarpeita”