Kuukausittaiset arkistot: maaliskuu 2009

Palvelujen ja rakentamisen näkymät synkkenevät

Rakennus- ja palvelualojen suhdanteet heikkenivät maaliskuussa entisestään, Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo. Sekä rakentamisen että palveluyritysten luottamusindikaattorit ovat nyt painuneet kaikkien aikojen heikoimmalle tasolle. Myös teollisuuden näkymät ovat yhä heikot. Ne eivät kuitenkaan enää synkistyneet helmikuusta, vaikka teollisuuden tilauskanta supistui kyselyhistorian heikoimmalle tasolle. Myös tuotannon odotetaan jatkavan laskua.

Lähde: Turun Sanomat 28.3.2009

Maskun Kalustetalo vähentää ja lomauttaa

Maskun Kalustetalo irtisanoo 15 henkilöä ja lomauttaa portaittain 40 henkilöä. Lisäksi 17 henkilön määräaikaiset työsopimukset päättyvät sovitun määräajan kuluttua. Muu henkilökunta tullaan lomauttamaan 2 viikon ajaksi tämän vuoden aikana. elmikuussa aloitetut neuvottelut koskivat yhtiön koko henkilöstöä ja alustava arvio oli noin 100 henkilön irtisanominen.

Lähde: Turun Sanomat 28.3.2009, lue koko artikkeli

Yrittäjyyskasvatusta halutaan nyt kaikkeen koulutukseen

Yrittäjyyskasvatus tulisi nivoa vahvemmin perusopetuksen, toisen asteen sekä korkeakoulujen opetukseen. Näin linjataan yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoissa, jotka julkistettiin tänään. Ne luovutettiin opetusministeri Henna Virkkuselle.

– Hallitusohjelman mukaisesti yrittäjyyskasvatusta monipuolistetaan ja laajennetaan kaikilla koulutusasteilla, myös korkeakoulutuksessa. Koulutuksen ja työelämän tiiviit yhteydet ovat tärkeitä, ja aivan erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Koulujärjestelmä on vahvasti mukana yrittäjyyden edistämisessä, sanoo Virkkunen.

Lähde: Kauppalehti, lue koko artikkeli

Valtio tekee elvytyksen vaatimat henkilöstölisäykset määräaikaisina

Elvytystoimien vaatimat henkilöstölisäykset valtiolla toteutetaan määräaikaisina. Valtioneuvoston torstaina tekemän kehyspäätöksen mukaan vuoden 2011 loppuun mennessä tavoitteena olleesta henkilöstön vähentämisestä pidetään kiinni.

Valtioneuvosto päätti tiistaisessa kehysriihessään sopimistaan valtiontalouden kehyksistä vuosille 2010-2013 ja lähetti niitä koskevan selonteon eduskunnalle. Päätökseen liittyy kuntataloutta koskeva peruspalveluohjelma.

Päätöksessään hallitus pitää kiinni tuottavuusohjelmastaan, jonka on tarkoitus vähentää valtion työvoimatarvetta vuoteen 2011 mennessä 9 645 henkilötyövuodella ja lisäksi vuoteen 2015 mennessä 4 800 henkilötyövuodella.

Lähde: Turun Sanomat 27.3.2009, lue koko artikkeli

Tuntiopettajat ja koulunkäyntiavustajat työttömyysturvan piiriin

Tuntiopettajat ja koulunkäyntiavustajat pääsevät työttömyysturvan piiriin. Perjantaina eduskunnalle annettavan lakiesityksen mukaan eräät työnhakijaryhmät saisivat oikeuden työttömyysetuuteen tilanteissa, joissa työntekijän työntekovelvollisuus ja työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa ovat keskeytyneet työsuhteen pysyessä muutoin voimassa.

Lähde: Turun Sanomat 27.3.2009, lue koko artikkeli

Taksikuskit joutumassa koulun penkille

Jatkossa taksin rattiin ei pääse ilman koulutusta, jos lakiesitys toteutuu. Lisäksi ajolupa muuttuisi määräaikaiseksi. Valtioneuvosto esitti 26. maaliskuuta, että presidentti antaa eduskunnalle esityksen taksinkuljettajien ammattipätevyyttä koskevaksi laiksi. Laki tulisi voimaan syksyllä 2009.

Esityksessä ehdotetaan taksinkuljettajille peruskoulutusta ja siihen liittyvää koetta. Taksinkuljettajia koskee myös vaatimus säännöllisestä jatkokoulutuksesta.

Lähde: Taloussanomat 26.3.2009, lue koko artikkeli

Promens keskittää toimintansa Lietoon

Muovialan suuryritys Promens sulkee Nurmijärven Klaukkalassa sijaitsevan tehtaansa ja keskittää Suomen tuotantonsa Lietoon. Toimitusjohtaja Antti Jouppi kertoo, että päätöksen tekeminen ei ollut helppoa. Promensin tuotteiden kysyntä on kuitenkin laskenut niin rajusti, että yhtiön oli pakko ryhtyä näin järeisiin sopeuttamistoimiin.

– Vielä viime lokakuussa teimme töitä seitsemänä päivänä viikossa. Nyt volyymit ovat pudonneet puoleen, Jouppi perustelee päätöstä.

Rajuimmin on vähentynyt autoteollisuuden ja kemianteollisuuden kysyntä. Jouppi muistelee vielä viime syksyä, kun kuorma-autojen valmistajat kyselivät Promensin kykyä kasvattaa tuotantoaan.

Promens on valmistanut autoteollisuudelle muun muassa muovikomponenteista koottuja osia. Hyvä esimerkki tuotteesta on kuorma-autoihin asennettavat pissapojat.

Vaikeina aikoina yhtiön tukijaloista on hyvin kutinsa pitänyt elintarvike- ja juomateollisuus, jonka kysyntää ei lama juuri heiluta. Huonoinakin aikoina ihmisten on syötävä ja juotava, joten pakkauksiakin pitää valmistaa.

Liedon tehdas ei selviä kokonaan ilman leikkauksia. Toimitusjohtaja Jouppi arvioi, että Liedosta joudutaan irtisanomaan noin 15 henkeä.

Tämän lisäksi on luvassa myös lomautuksia. Henkilökunnan määrä putoaa Liedossa leikkausten jälkeen 80-90 välille. Jouppi kuitenkin uskoo lujasti, että Liedon tehtaan toiminta on turvattu pitkällä aikavälillä.

Lähde: Turun Sanomat 26.3.2009, lue koko artikkeli

Talouden syöksy jatkuu – taas kaksi uutta synkkää ennustetta

Suomen talouden syöksy kiihtyy edelleen. Valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki julkistivat tiistaina synkät ennusteensa, joissa talouskasvun arvioidaan jäävän viisi prosenttia pakkaselle tänä vuonna. Molemmat ovat joutuneet selvästi heikentämään aiempia arvioitaan talouden kehityksestä. Työttömyys lisääntyy samalla rajusti.

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen puolusti pankin tiedotustilaisuudessa hallituksen elvytyspäätöksiä ja siihen liittyvää velkaantumista.

– Suomella ovat edessään suuret väestön vanhenemisesta aiheutuvat julkisen talouden menopaineet, Liikanen kuitenkin lisäsi ja kaipasi talouden vakauttamista jo keskipitkällä aikavälillä.

Taitekohdaksi hän määritteli vuoden 2011. Tuolloin painopisteen pitää jo siirtyä talouden tasapainottamisen puolelle.

Keskuspankin ennusteessa lähdetään siitä, että taantuma jää lyhytaikaiseksi. Sen syvyys jättää Liikasen mukaan kuitenkin selvän painolastin. Julkisen talouden liikkumavara on pienentynyt. Aiemmat kokemukset osoittavat, että työmarkkinoiden toipuminen vie pitkän aikaan. Työllisyys heikkeneekin vielä ensi vuosikymmenen alussa vaikka talous olisi muuten jo kääntynyt nousuun.

Jatkossakin Suomen talouskehityksessä on poikkeuksellisen paljon epävarmuutta.

Suomen Pankki julkisti myös riskiarvion. Sen mukaan on mahdollista, että rahoitusmarkkinakriisi voi pitkittyä ja esimerkiksi protektionismi eli omien markkinoiden suojelu lisääntyä kautta maailman. Tämä heijastuu väistämättä myös Suomeen.

Työttömyys pahenee

Valtiovarainministeriö ennustaa, että työttömyys nousee tänä vuonna yhdeksään prosenttiin ja työllisyystilanne heikkenee edelleen ensi vuonna. Tilastokeskus kertoi eilen, että helmikuussa työttömyys kohosi jo 7,6 prosenttiin viime vuoden helmikuun 6,4 prosentista. Ministeriön arvion mukaan työttömänä on tänä vuonna noin 250 000 henkeä ja ensi vuonna määrä kasvaa. Suomen Pankki katsoo vielä vuotta pitemmälle eikä näe parannusta työllisyystilanteessa.

Suuri huolenaihe molemmilla ennustajilla on vienti. Ministeriö muistuttaa, että verrattuna 1990- luvun lamaan viennin merkitys kokonaiskysynnän kasvuun on huomattavasti suurempi. Teollisuustuotannon romahdus on ollut jyrkempi kuin 90-luvun alussa. Alamäen ennustetaan olevan syvempi ja pitempi.

Toisaalta 1990-luvun lamaan verrattavaa kotimaisen kysynnän romahdusta ei ole odotettavissa. Suomea ei myöskään nyt uhkaa pankkikriisi.

Lähde: Turun Sanomat 25.3.2009, lue koko artikkeli

TAIn hakijamäärä uudelle tuhatluvulle

Maaginen 2000 ensisijaisen hakijan raja on mennyt rikki ensimmäistä kertaa TAIn historiassa. Viime perjantaina päättyneessä yhteishaussa TAIhin haki 2134 ensisijaista hakijaa, 10 % enemmän kuin viime vuonna. Entistä harvempi ensisijaisista hakijoista, 63,5 %, pääsee koulutukseen 800 nuoren jäädessä ilman koulutuspaikkaa TAIssa.

Kestosuosikit ”kauppa, kapakka ja kauneus”, kaupan ala, hotelli- ja ravintola-ala sekä kauneudenhoitoala pitivät tänäkin vuonna pintansa suosituimpina aloina. Suosiotaan lisäsi eniten lähihoitajakoulutus.
– Tämän hetken tilanne työmarkkinoilla näkyy esimerkiksi talotekniikka-alan hakijamäärän selvänä laskuna, suunnittelija Juhani Joenpolvi kertoo. – Sen sijaan kone- ja metallialan sekä rakennusalan hakijamäärät pysyivät ehkä yllättäenkin entisellään.

Osan hakijamäärän kasvusta selittää kädentaitojen arvostuksen kohoaminen ja muiden kuin peruskoulunsa päättävien hakijoiden lisääntyminen.
– Vaikka taloudellinen tilanne on synkkä, on tosiasia, että työpaikkoja avautuu joka vuosi enemmän kuin niille on ottajia. Vuosikymmenen loppuun asti työmarkkinoilta lähtee enemmän tekijöitä kuin uusia tulee tilalle, Juhani Joenpolvi valaisee tilannetta.

Lähde: Turun ammatti-instituutin tiedote 23.3.2009, lue koko tiedote

Taantuma kurittaa vastavalmistuneita

Synkät talousnäkymät tulevat erityisen kurjaan aikaan hiljattain valmistuneille opiskelijoille. Tutkinnonuudistuksen vuoksi yliopistoista valmistui viime vuonna ennätysmäärä maistereita. 

– Näyttää siltä, että viime vuoden maisterisuma ei ole purkautunut kuin hieman, Akavan koulutuspoliittinen asiamies Heikki Taulu sanoo.

Viime vuosina työttömiä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita vastavalmistuneita on ollut tähän aikaan vuodesta enimmillään noin 700. Nyt vastaava luku noin 1 400.

Kaiken kaikkiaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli tammikuussa työttömänä noin 9600, mikä on noin 1100 enemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita puolestaan oli työttömänä 30 400, kun heitä vuosi takaperin oli 20 900.

Valmistuneiden työllisyys ennakoi tulevaa

Kun työmarkkinoilla haetaan joustoja tai halutaan sopeuttaa taloustilanteeseen, nuoret ja vastavalmistuneet ovat usein heikossa asemassa. He tapaavat muita useammin sijoittua määräaikaisiin ja epätyypillisiin työsuhteisiin, Heikki Taulu kertoo.

Valmistuneiden työllisyys ennakoikin jossain määrin tulevaa työllisyyskehitystä.

Heikki Taulun mukaan on merkillepantavaa, että kaikilta koulutusasteilta valmistuneiden työttömyys kääntyi nousuun jo viime kesänä, eli puoli vuotta ennen kuin talous lähti luistelemaan alamäkeä. Mukana ovat niin peruskoulusta kuin keski- ja korkeakouluasteelta valmistuneet. Maisterisuma selitti työttömyyden kasvua siten vain osittain.

Valmistuneiden työttömyys kasvaa liki kaikilla alolla

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvussa lähes kaikilla aloilla. Erityisesti on lisääntynyt tradenomien työttömyys, joka oli ollut hyvässä laskussa jo jonkin aikaa. Myös kauppa- ja yhteiskuntatieteilijöiden työttömyys on kasvanut.

Hankala ryhmä on myös kasvatustieteen maisterit. Heidän työttömyytensä lisääntyi myös talouskasvun aikana, mikä on Heikki Taulun mukaan huolestuttavaa.

Ainoastaan sosiaali- ja hoitoalan työllisyysnäkymät ovat tällä hetkellä hyvät. Sosiaalialan työpaikkoja on vapaana koko maassa. Myös lastentarhanopettajien, lääkärien ja farmaseuttien työttömyys on alhaista.

Erikoinen poikkeus on myös pitkäaikainen murheenkryyni eli taideala. Siltä valmistuneiden työttömyys on koulutusmääriin nähden ollut pitkään melko suuri, mutta kääntynyt viime aikoina hivenen laskuun.

– Taideaineisiin eivät talouden suhdanteet ainakaan heti vaikuta. Alan työttömyys elää vähän omaa elämäänsä suhdanteista riippumatta, Heikki Taulu toteaa.

Etsi myös muita kuin oman alan töitä

Mitä kannattaa tehdä, jos oman alan töitä ei löydy?

Tutkimusten mukaan juuri uran ensimmäinen työpaikka on erityisen tärkeä työuran myöhempien vaiheiden kannalta. Koulutusta vastaaviin tehtäviin voi olla vaikeampaa ponnistaa, jos on alkuun sijoittunut vaatimattomampiin tehtäviin.

– Meilläkin on ensisijaisen pohdinnan aiheena ollut työllistyminen laadullisena kysymyksenä eli se, miten työllistyä omiin toiveisiin nähden hyvin, Suomen Ekonomiliiton SEFEn tutkimuspäällikkö Juha Oksanen myöntää.

– Mutta nyt työnhaussa on syytä olla enemmän joustavuutta ja kärsivällisyyttä.

Myös Suomen valtiotieteilijöiden liiton SVAL:in neuvottelupäällikön Nuutti Pursiaisen mielestä kannattaa yrittää pysytellä työelämässä, vaikka oman alan töitä ei löytyisikään. Hän uskoo, että työnantajat tiedostavat hankalien aikojen merkityksen.

– Fakta on, että suhdanteet vaihtelevat. Ainahan cv:hen sitä paitsi merkitään työsuhteen ajankohta. Työnantajan ei tarvitse olla mikään suuri välkky, jotta huomaisi että ai niin, nämähän olivat niitä huonoja aikoja.

Lähde: Taloussanomat 24.3.2009, lue koko artikkeli

« Vanhemmat artikkelit