Kuukausittaiset arkistot: tammikuu 2009

Ekonomien keskipalkka ylitti 5 000 euroa

Ekonomien keskipalkka vuoden 2008 lokakuussa oli 5 102 euroa kuukaudessa ilman tulospalkkioita, käy ilmi Suomen ekonomiliiton Sefen palkkatasotutkimuksesta.

Ekonomien palkka kasvoi runsaat kolme prosenttia edellisestä vuodesta.

Kaikkien työssäkäyvien jäsenten keskipalkka, mediaanipalkka, oli 4 470 euroa. Mediaanipalkka parani vuodessa 4,2 prosenttia. Koko vuoden inflaation keskiarvo oli 4,1 prosenttia, joten ekonomin palkan ostovoima pysyi suunnilleen ennallaan.

Runsaat 80 prosenttia ekonomeista ilmoitti saaneensa vuonna 2008 lisää palkkaa. Joka kolmannen palkkapussia lihotti henkilökohtainen korotus. Palkkaansa tyytyväisiä oli 65 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Vastavalmistuneiden palkka nousi vuonna 2008 yli 10 prosenttia. Lukuun vaikuttaa yliopistojen tutkinnonuudistus. Sen seurauksena vuonna 2008 valmistui ennätysmäärä ekonomeja, joista osalla on jo pitkä työkokemus.

Lähde: Helsingin Sanomat 22.01.2009, lue koko artikkeli

Työnantajilta poistuu kansaneläkemaksu

Palkansaajakeskusjärjestöt yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja julkisen sektorin työnantajien kanssa ovat Helsingin Sanomien tietojen mukaan päässeet sopimukseen suurista sosiaaliturvan rahoitukseen ja työttömyysturvaan liittyvistä asioista.

Työnantajia piinannut kansaneläkemaksu poistuu. Työnantajat ovat arvostelleet sitä, että he rahoittavat perusturvaa valtion puolesta.

Työnantajien kansaneläkemaksu on yksityiseltä työnantajalta 0,8 prosenttia palkasta ja kuntatyönantajilta 1,8 prosenttia palkasta. Kyseessä on lähes miljardiluokan rahansiirto yrityksiltä valtiolle.

 

Kela-maksun poisto kytkettiin järjestöjen sopimuksella työeläkemaksun korotukseen. Työeläkemaksua sovittiin nostettavaksi 0,4 prosenttiyksikköä vuosittain vuodesta 2011 vuoteen 2014 eli yhteensä 1,6 prosenttiyksikköä.

Korotus jaetaan puoliksi työnantajan ja palkansaajan kesken.

Korotusohjelma noudattaa valtiovarainministeri Jyrki Kataisen (kok) Helsingin Sanomissa tammikuussa esittämää ohjelmaa. Toimenpiteellä uskotaan olevan taloutta elvyttävä vaikutus.

Työnantajien Kela-maksun poiston kytkeminen työeläkejärjestelmän pitkän ajan maksusuunnitelmaan on ollut palkansaajajärjestöjen tavoitteena. Hallitusohjelman mukaan sopiminen asiasta kuuluu työmarkkinajärjestöille.

 

Työmarkkinaosapuolet antoivat painavan viestin sosiaaliturvaa uudistavalle Sata-komitealle.

Hallitus päättää keväällä, mitkä Sata-komitean ehdotuksista päätyvät laeiksi, mutta jos työmarkkinajärjestöjen tahto toteutuu, työttömyysturvan tasoon ja kestoon ei juuri tule heikennyksiä.

Lähde: Helsingin Sanomat 22.01.2009, lue koko artikkeli

Työttömien määrä nousi 2 500:lla Varsinais-Suomessa joulukuussa

Yleistyneet lomautukset kasvattivat työttömien määrää Varsinais-Suomessa kaikkiaan 2 500 hengellä joulukuussa.

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli joulukuun lopussa kaikkiaan 16 900 työtöntä työnhakijaa, kertoo Varsinais-Suomen TE-keskuksen tiistaina julkaistu työllisyyskatsaus.

Työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2007 joulukuuhun verrattuna 1 400 henkilöä eli 9,3 prosenttia enemmän. Koko maassa työttömyys kasvoi 6,8 prosenttia.

Maakuntaan 5 000 uutta työtöntä

Syksyllä eniten lisääntyi akateemisesti koulutettujen työttömyys. Tällä hetkellä työttömyys kohdistuu hyvin vahvasti teollisuuden ja rakentamisen työntekijöihin.

– Kyllä varmaan voi yhtyä eri tutkijoiden esittämiin arvioihin siitä, että työttömien määrä tulee kasvamaan 40 000- 50 000:lla. Varsinais-Suomeen tulisi siitä vajaan kymmenen prosentin osuus eli viitisen tuhatta, työmarkkina-analyytikko Juha Pusila toteaa.

– Onneksi tällä hetkellä ollaan vasta 17 000 työttömässä. Kun siihen lisätään kymmenesosa koko maan työttömistä eli vaikka 5 000, ei vielä olla edes vuoden 2004 talouden kasvusykliä edeltäneissä luvuissa.

Pitkäaikaistyöttömyys tulee kuitenkin kääntymään seuraavina kuukausina kasvuun, Pusila ennakoi.

– Se seuraa noin vuoden viiveellä suhdannekehitystä.

Lähde: Turun Sanomat 21.01.2009, lue koko artikkeli

Sormat suunnittelee 25-30 työntekijän vähentämistä

Ruskolla pääkonttoriaan pitävä kiinnitystarvikkeiden valmistaja ja markkinoija Sormat Group käynnistää koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut. Neuvottelut koskevat sekä koti- että ulkomaista henkilöstöä ja kaikkia työntekijäryhmiä.

Syynä on rakennustarvikkeiden yhä heikentynyt kysyntä.

– Viime vuonna aloitetut sopeutumistoimenpiteet osoittautuivat valitettavasti riittämättömiksi, sillä tilauskantamme on laskenut yli puoleen viime vuoteen verrattuna, Sormat Groupin toimitusjohtaja Mika Kaukonen sanoo.

Vähentämistarpeeksi arvioidaan noin 25-30 henkilöä, eli noin kolmasosa yrityksen henkilöstöstä. Lisäksi neuvotellaan jo käynnissä olevien lomautusten jatkamisesta. Toimenpiteillä tavoitellaan 1,7 miljoonan euron säästöjä.

– Tarkoituksena on, että pystymme säilyttämään yrityksemme elinkelpoisena ja terveellä pohjalla. Kyse on selviytymistaistelusta, Kaukonen sanoo.

Lähde: Turun Sanomat 21.01.2009, lue koko artikkeli

Työttömyys kasvaa Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2008

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli joulukuun lopussa 16 900 työtöntä työnhakijaa. Joulukuulle tyypillistä työttömien määrän kasvua korosti lomautusten voimakas yleistyminen, minkä seurauksena työttömien määrä kasvoi joulukuun aikana Varsinais-Suomessa 2 500 henkilöllä. Viime vuoden joulukuusta määrä kasvoi 1 400 henkilöllä eli 9,3 prosentilla. Koko maassa työttömyys kasvoi tätä hitaammin eli 6,8 prosentilla

Joulukuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 7,3 % (6,5 %, 12/2007) ja koko maassa 8,8 % (8,4 %, 12/2007). Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli maan kolmanneksi pienin Uudenmaan ja Pohjanmaan jälkeen.
Työttömien määrä kasvoi joulukuun aikana kaikissa maakunnissa. Kasvua korosti lomautusten yleistyminen monilla aloilla. Vuoden takaisestakin työttömyys kasvoi muissa maakunnissa paitsi Satakunnassa. Myös nuorten työttömyys kääntyi kasvuun koko maassa.

Lähde: Varsinais-Suomen TE-keskus 20.01.2009, lue koko katsaus (pdf)

Täältä vielä löytyy töitä

Työtä etsivän tehtävä on muuttunut selvästi vaikeammaksi kuin mitä se oli vielä reilut kaksi kuukautta sitten.Yt-neuvottelujen tahti kiihtyy päivä päivältä ja ennusteet lupaavat työttömyyden kasvua.

Töitä kuitenkin vielä löytyy. Joulukuussa avoimia työpaikkoja oli työministeriön tilastojen mukaan vielä 21 000. Vuotta aiemmin niitä oli 27 000.

Liike-elämää palvelevilla aloilla sekä kiinteistönhuollossa tilanne näyttää yhä hyvältä. Muutoin työllisyys alkaa heiketä niilläkin aloilla, joilla työtilanne on ollut tähän asti hyvä. Vaarassa ovat nyt sosiaali- ja terveysala sekä kauppa.

Konsulteille ja huoltomiehille on yhä kysyntää

Liike-elämää palvelevilla aloilla työpaikkoja on yhä tarjolla. Kyse on usein koulutusta vaativista ammateista. Niitä ovat esimerkiksi lainopillinen ja taloudellinen konsultointi, suunnittelu, tekninen palvelu, tietojenkäsittely tutkimus ja kehittäminen sekä turvallisuuspalvelut.

Sen sijaan mainosalalla ja suunnittelussa työllisyys on alkanut heikentyä, arvioi työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen.

Myös kiinteistöalan palveluissa avoimia työpaikkoja on yhä paljon tarjolla. Pulaa on muun muassa isännöitsijöistä ja kiinteistöjen huoltajista.

Viime aikoihin asti siivoojille ja bussikuskeille on ollut työtä tarjolla yllin kyllin. Tiaisen mukaan kysyntää on yhä hyvällä tasolla.

Melko hyvältä näyttää myös majoitus- ja ravitsemusalalla sekä rahoituspuolella.

Lähde: Taloussanomat 20.1.2009, lue koko artikkeli

Valtakunnallinen TEM:n työllisyyskatsaus ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimus 12/2008

TEM: Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi viime vuoden joulukuussa 14 900:lla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työvoimatoimistoissa (1.1.2009 alkaen työ- ja elinkeinotoimistoja) oli joulukuun lopussa yhteensä 233 800 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden määrän kasvu johtui suurimmaksi osaksi työvoimatoimistoihin ilmoittautuneiden lomautettujen määrän nopeasta lisääntymisestä. Työttömistä työnhakijoista oli joulukuun lopussa henkilökohtaisesti työnhakijaksi ilmoittautuneita lomautettuja yhteensä 23 700 eli 14 200 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työvoimatoimistoihin joulukuun aikana 27 200, mikä on 1 900 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Kaikkiaan työvoimatoimistoissa oli joulukuussa avoinna 47 300 työpaikkaa, mikä on 9 400 vähemmän kuin vuosi sitten. Kuukauden lopussa edelleen avoinna olevat työpaikat (20 700) olivat vähentyneet lähes kaikissa ammattiryhmissä; eniten teollisessa työssä, palvelutyössä ja rakennus- ja kaivosalan työssä. Sen sijaan avoimet työpaikat lisääntyivät ainoastaan terveydenhuolto- ja sosiaalialan työssä ja kaupallisessa työssä.

Tilastokeskus: Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli joulukuussa 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 69,5 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden joulukuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 161 000, mikä on 3 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,1 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Erot suhteessa TEM:n lukuihin johtuvat suurimmalta osin työttömän ja lomautetun erilaisista määrittelyistä.

Lähteet:
Työ- ja elinkeinoministeriö 20.1.2009, tiedote ja työllisyyskatsaus (pdf)
Tilastokeskus20.1.2009, tiedote ja työvoimatutkimus (pdf)

Vuosi 2008: Suhdannehuipusta laskusuhdanteeseen

Vuosikeskiarvoja katsoen vuosi 2008 ei näytä kovinkaan erikoiselta. Työllisten määrä kasvoi niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassa. Työttömien määrä taas vastaavasti pieneni, joskin alenemistahti hidastui puoleen vuodesta 2007. Pitkäaikaistyöttömyys  ja yli 50-vuotiaiden työttömyyskin väheni vuositasolla verrattain ripeätä tahtia, joskin tahti hidastui selvästi. Vuosikeskiarvot kuitenkin peittävät syyskaudella tapahtuneen nopean käänteen. Lomautukset ovat yleistyneet huolestuttavaa vauhtia ja sen myötä työttömyysluvut ovat kääntyneet kasvuun. Syksyinen käänne on heijastunut nuorten työttömyyteen niin merkittävästi, että se näkyy kasvuna verrattaessa vuoden 2008 tilannetta vuoteen 2007.

Varsinais-Suomi muutoksen eturintamassa

Nyt lopuillaan oleva suhdannesykli ilmeni ensimmäiseksi Varsinais-Suomessa ja länsirannikolla kun kesällä 2004 työllisyyskehityksessä tapahtui käänne myönteiseen suuntaan. Varsinais-Suomi, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja osin Satakunta ovat olleet viime vuodet maakuntia, joissa työllisyyskehitys on ollut keskimääräistä myönteisempää. Uusia työtilaisuuksia on syntynyt ripeään tahtiin ja työttömyys on vähentynyt poikkeuksellista vauhtia. Valitettavasti näillä alueilla myös käänne heikompaan suuntaan tapahtui ensimmäisten joukossa Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan ohessa.

Lomautusten kehityksestä viime kuukausina

Lomautukset ovat yleistyneet syksystä alkaen kiihtyvää tahtia. Syys-joulukuussa tuli uusia henkilökohtaisesti lomautettuja kuukausittain kaksinkertainen määrä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuodenvaihteessa, ”Joulusta Loppiaiseen”, lomautettujen määrä nousi huippuun, josta määrä on hieman pienentynyt. Tosin meneillään olevat ja tiiviiseen tahtiin alkavat uudet yt-neuvottelut viittaavat siihen, että lomautettujen määrän kasvu jatkuu lähikuukausina.

Henkilökohtaisesti lomautettujen määrän kehitys on ollut yllättävän samankaltaista maan eri alueilla. Rakentamisen ja päävientialojen, eli puu- ja paperiteollisuus sekä metalli- ja elektroniikkateollisuus, tilauskirjojen ohentuminen on heijastunut ympäri maata. Toiminnallisesti näihin aloihin kytkeytyneillä aloilla ovat lomautukset myös yleistymässä. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi kuljetukset.

Varsinais-Suomessa lomautukset ovat alkuun yleistyneet rakentamisessa ja sitä tukevilla aloilla, metalli-, lääke- ja muoviteollisuudessa sekä kuljetuksissa. Viime aikoina on saatu kuulla joistakin palvelualojen yrityksissä alkaneista yt-neuvotteluista. Kiinteistönvälityksen jälkeen uutisia on kuultu autokaupan alalta ja aivan viime aikoina kustannusalalta, jossa painotalojen tilannetta on vaikeuttanut Venäjän talouden ajautuminen vaikeuksiin.

Tammikuun aikana on tullut tietoon n. 30 yrityksessä alkaneet yt-neuvottelut. Menneellä viikolla ilmoitettiin alueellisesti merkittävistä alkavista neuvotteluista (STX Europen Turun telakka ja TS Group). Henkilökohtaisesti lomautettuja on tällä erää Varsinais-Suomessa noin 2 000. Vertailun vuoksi on hyvä muistaa, että vuonna 2003 vastaava luku oli vähintään tätä luokkaa koko vuoden ja huippu saavutettiin 2004 tammikuussa kun henkilökohtaisesti lomautettuna oli 2900 henkilöä. Puoli vuotta tämän jälkeen tapahtui käänne parempiin suhdanteisiin.

Lähde: Varsinais-Suomen TE-keskus 20.1.2009, lue koko työmarkkinakatsaus

Ekonomistit: Suomen työttömyys kasvaa vielä ensi vuonnakin

Ekonomistit arvioivat, että työttömien määrä kasvaa Suomessa koko tämän vuoden ja vielä ensi vuonnakin. Työministeriö ja tilastokeskus kertovat tänään tiistaina joulukuun työttömyysluvut, joista ei vielä odoteta rumia.

Marraskuussa Suomen työttömyysaste oli tasan kuusi prosenttia.

”Ei joulukuussa tullut vielä mitään olennaista muutosta”, Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Pasi Holm arvelee.

”Ehkä hivenen nytkähtää ylöspäin”, Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Jaakko Kiander veikkaa.

”Korkeintaan muutaman desimaalin on noussut”, kuuluu Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikön Pasi Sorjosen ennuste.

Keväällä työttömyys alkaa ekonomistien mukaan kasvaa kiihtyvällä vauhdilla.

Kiander arvioi, että tänä vuonna keskimääräinen työttömyysprosentti alkaisi seitsemällä. Vuoden lopussa luku olisi tätäkin suurempi, ja ensi vuonna vielä sitäkin pahempi. ”Sanoisin, että pahin on vuosi 2010.”

Etlan Sorjonen lyö pöytään synkimmän ennusteen: pahimmillaan työttömyysaste voi käydä kahdeksassa–kymmenessä prosentissa.

Lähde: Helsingin Sanomat 20.01.2009, lue koko artikkeli

Reka Kumi aikoo vähentää Aurassa 45 työpaikkaa

Teknisiä kumeja muun muassa ajoneuvoteollisuudelle valmistavat Reka Kumi on aloittanut yt-neuvottelut. Henkilöstön vähennystarve on yhteensä noin 45 henkeä. Näistä 30-40 kohdistuisi työntekijöihin ja 4-5 toimihenkilöihin. Kaikkiaan Reka Kumilla on Aurassa 128 työntekijää.

– Vallitseva huono markkinatilanne näyttää pitempiaikaiselta, kuin mitä vielä marraskuussa arvelimme, toteaa Reka Kumin toimitusjohtaja Martti Aromaa.

Väkeä vähennettin jo aiemmin

Reka Kumissa käytiin yt-neuvotteluja viimeksi vasta muutama kuukausi sitten. Niiden tuloksena irtisanottiin yhdeksän henkeä ja lisäksi lomautusta tuli noin 60 vuorokautta työntekijää kohden.

Aromaan mukaan Reka Kumin Puolan tehtaalla on myös jouduttu vähentämään väkeä ja supistamaan tuotantoa. Puolan tehtaalla työskentelee tällä hetkellä 80 työntekijää. Määrää on Aromaan mukaan jo vähennetty parillakymmenellä hengellä.

– Työskentelemme ajoneuvoteollisuuden alihankkijana ja koska ajoneuvoteollisuudella menee nyt erittäin heikosti, vaikuttaa se suoraan meihinkin, Aromaa sanoo.

Lähde: Turun Sanomat 20.01.2009, lue koko artikkeli

« Vanhemmat artikkelit Uudemmat artikkelit »