Valtakunnallinen TEM:n työllisyyskatsaus ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimus 12/2008

TEM: Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi viime vuoden joulukuussa 14 900:lla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työvoimatoimistoissa (1.1.2009 alkaen työ- ja elinkeinotoimistoja) oli joulukuun lopussa yhteensä 233 800 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden määrän kasvu johtui suurimmaksi osaksi työvoimatoimistoihin ilmoittautuneiden lomautettujen määrän nopeasta lisääntymisestä. Työttömistä työnhakijoista oli joulukuun lopussa henkilökohtaisesti työnhakijaksi ilmoittautuneita lomautettuja yhteensä 23 700 eli 14 200 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työvoimatoimistoihin joulukuun aikana 27 200, mikä on 1 900 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Kaikkiaan työvoimatoimistoissa oli joulukuussa avoinna 47 300 työpaikkaa, mikä on 9 400 vähemmän kuin vuosi sitten. Kuukauden lopussa edelleen avoinna olevat työpaikat (20 700) olivat vähentyneet lähes kaikissa ammattiryhmissä; eniten teollisessa työssä, palvelutyössä ja rakennus- ja kaivosalan työssä. Sen sijaan avoimet työpaikat lisääntyivät ainoastaan terveydenhuolto- ja sosiaalialan työssä ja kaupallisessa työssä.

Tilastokeskus: Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli joulukuussa 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 69,5 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden joulukuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 161 000, mikä on 3 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,1 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Erot suhteessa TEM:n lukuihin johtuvat suurimmalta osin työttömän ja lomautetun erilaisista määrittelyistä.

Lähteet:
Työ- ja elinkeinoministeriö 20.1.2009, tiedote ja työllisyyskatsaus (pdf)
Tilastokeskus20.1.2009, tiedote ja työvoimatutkimus (pdf)