Kuukausittaiset arkistot: joulukuu 2008

Työttömyys kääntyi kasvuun Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli marraskuun lopussa 14 300 työtöntä työnhakijaa. Lisääntyneiden lomautusten myötä työttömien määrä kasvoi Varsinais-Suomessa 800 henkilöllä marraskuun aikana. Työttömien määrä kasvoi viime vuoden marraskuusta 300 henkilöllä eli 2,1 prosentilla. Koko maassa työttömyys kasvoi hieman tätä hitaammin eli 1 prosentilla.

Marraskuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 6,2 % (5,8 %, 11/2007) ja koko maassa 7,6 % (7,3%, 11/2007). Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli maan kolmanneksi pienin Uudenmaan ja Pohjanmaan jälkeen.

Työttömien määrä kasvoi marraskuun aikana lähes kaikissa maakunnissa. Poikkeuksen säännöstä muodosti Uusimaa. Yleisen käänteen taustalla on lomautusten yleistyminen monilla aloilla. Vuoden takaisestakin työttömyys kasvoi useimmissa maakunnissa.

Lähde: Varsinais-Suomen TE-keskus 23.12.2008, lue koko katsaus (pdf)

Työolojen ongelmat lisääntyneet kunnissa ja valtiolla

Tilastokeskus on tehnyt jo kolmen vuosikymmenen ajan laajoja haastatteluihin pohjautuvia työolotutkimuksia, jotka kertovat palkansaajien työolojen monensuuntaisista muutoksista. Suurimpia muutoksia kielteiseen suuntaan on, että 1980-luvun lopulta lähtien kiire ja epävarmuus ovat lisääntyneet. Myös työn ja vapaa-ajan suhde on hämärtynyt. Kun työpaikoilla lisäksi korostetaan yksilöllistä työsuoritusta ja kilpailu lisääntyy, sosiaaliset suhteet ja yhteistyö kärsivät.

Kiire, henkilöstön riittämättömyys, epävarmuus tulevaisuudesta ja avoimuuden puute ovat lisääntyneet varsinkin julkisella sektorilla. Valtiolla työskentelevät kokevat nyt aiempaa useammin, että henkilöstöä on liian vähän työtehtäviin nähden. Myös työilmapiirin avoimuus ja kannustavuus ovat vähentyneet. Valtion työntekijät pelkäävät ennakoimattomia muutoksia nyt enemmän kuin työntekijät muilla sektoreilla.

Työolotutkimukset osoittavat, että 30 vuoden aikana suomalainen työelämä on muuttunut monessa suhteessa myös myönteisesti. Paitsi että palkansaajien osaamistaso on noussut, myös mahdollisuudet kehittyä työssä ja saada työpaikkakoulutusta ovat parantuneet tuntuvasti. Työtehtävät ovat muuttuneet monipuolisemmiksi ja itsenäisemmiksi, ja omat vaikutusmahdollisuudet työn eri osatekijöihin ovat parantuneet. Palkansaajat näkevät työnsä entistä useammin tärkeänä ja merkittävänä.

Lähde: Työolojen kolme vuosikymmentä. Työolotutkimusten tuloksia 1977-2008. Tilastokeskus, tutustu tutkimukseen

 

Lääkäripula piinaa Turkua ja Varsinais-Suomea

Monen pitäjän terveyskeskusta vaivaa lääkäripula, joka on johtanut siihen, että kiireettömään hoitoon joutuu jonottamaan yli kahden viikon ajan. Näin on todettu olevan myös Varsinais-Suomessa, jossa jonotilanne on Stakesin tuoreen tutkimuksen mukaan kehno maan keskiarvoon verrattuna.

– Varsinais-Suomessakin pitkät jonotusajat johtuvat lääkäripulasta, jota on yritetty paikata muun muassa vuokratyövoimalla. Vuokratyöntekijät kuitenkin vaihtuvat nopeasti, joten heille ei voida sopia aikoja. Kaikissa paikoissa ei aina tiedetä, koska lääkäri on paikalla, Stakesin kehittämispäällikkö Pirjo Tuomala kertoo.

Turun sosiaali- ja terveysviraston ensi vuoden budjetista niistettiin yli 10 miljoonaa euroa siitä summasta, jota sosiaali- ja terveyslautakunnat esittivät. Vähennys johtaa siihen, ettei Turun perusterveydenhuollossa voida heti toteuttaa suunnitelmaa, jonka mukaan terveysasemille palkattaisiin lisätyövoimaa.

– Lisävirkoja ei ole mahdollista tällä budjetilla ottaa käyttöön. Yritämme toimintamuutoksilla tasata jonotilannetta. Tilanne helpottuisi, jos toimipisteitä olisi vähemmän, ylilääkäri Anne Santalahti Turun terveystoimesta toteaa.

Lähde: Turun Sanomat 12.12.2008, lue koko artikkeli

Talousahdinko heikentänyt teollisuuden työoloja

Talouden alamäki näkyy tuoreessa työolobarometrissa. Teollisuuden ja valtion palveluksessa olevat arvioivat työelämän laadun huonontuneen selvästi vuoden aikana. Erityisesti teollisuudessa myös luottamus oman työpaikan talouden kehitykseen on romahtanut.

Noin 40 prosenttia palkansaajista odottaa työllisyyden heikkenevän tulevan vuoden aikana. Teollisuuden väestä näin ajattelee puolet.

Työ- ja elinkeinoministeriön kyselyyn vastasi noin 1 200 palkansaajaa syys-lokakuussa.

Lähde: Nelosen uutiset 12.12.2008

Työolobarometri 2008: Valtiolla huonoimmat työpaikat

Vuonna 2008 palkansaajien työelämän laadulle antama kouluarvosana on 8,01. Se on parempi kuin vuosi sitten. Teollisuudessa ja valtiolla työskentelevien työelämän laatu on heikentynyt vuoden aikana. Kunnissa ja palvelusektorilla suunta on puolestaan ollut myönteinen. Kaikilla sektoreilla lähitulevaisuutta koskevat odotukset ovat muuttuneet aikaisempaa pessimistisemmiksi.

Teollisuudessa etenkin lisääntynyt epävarmuus työpaikan säilymisestä heikentää arvosanaa, valtiolla syyt eivät liity suoraan talouden heikkenemiseen. Kuntien työntekijät ovat useana vuonna olleet hyvin kriittisiä. Tänä vuonna työelämän laadun arvioiden suunta kunnissa on muuttunut selvästi aikaisempaa myönteisemmäksi.

Valtion työntekijät ovat tuoreen työolobarometrin mukaan muita kriittisimpiä arvioidessaan työpaikkansa taloudellista tilaa. Työolobarometri pyysi tänä vuonna ensi kertaa haastateltuja antamaan kouluarvosanan oman alansa parhaalle työpaikalle taloudellisen tilanteen perusteella.

Valtion työntekijät antoivat työpaikalleen arvosanan 7,06, kun yksityiset palvelut saivat arvosanaksi 7,85.

Hajonta oli suuri hyvien ja huonojen työpaikkojen välillä. Huonoksi oli määritelty työpaikat, joiden talous on asteikolla nollasta kymmeneen korkeintaan viiden arvoinen.

Vahvoja ja iskukykyisiä työpaikkoja olivat yhdeksän ja kymmenen arvosanan saaneet

Murskaavin arvio tuli valtion työpaikoilta. Huonojen osuus oli 12 prosenttia työpaikoista. Yksityisellä palvelualalla huonoja työpaikkoja oli kuusi prosenttia ja teollisuudessa seitsemän prosenttia.

Kunnan työpaikat päihittivät arviossa valtion työt.

Lähteet: Taloussanomat 12.12.2008, lue koko artikkeli; Työolobarometri 2008 ennakkotiedot (pdf 182 KB)

Kuluttajat ratkaisevat kaupan kohtalon

Kuluttajat ratkaisevat nyt, miten kaupalle käy, arvioi Suomen Kaupan Liitto. Sen mukaan alan työllisyys heikkenee joka tapauksessa.

Taantuman eteneminen on paljolti kiinni kuluttajien käyttäytymisestä Suomen Kaupan Liiton toimitusjohtajan Juhani Pekkalan mielestä.

– Taloudellisesti epävarmoina aikoina ihmiset yleensä alkavat säästää, ja tämä tietysti pienentää kulutusta. Jos ihmiset käyttävät ostovoiman lisäystä kulutukseen, kaupalla voi olla edessään melko tyydyttävä vuosi, sanoo Pekkala Prima-lehdessä.

Suomen Kaupan Liiton puheenjohtajan Magnus Bargumin mukaan matalasuhdanne vaikuttaa joka tapauksessa kaupan työllisyystilanteeseen.

– Yleensä kauppa on työllistänyt jopa hieman enemmän kuin mitä olemme ennalta kyenneet arvioimaan. Tähän tulee nyt muutos. Kuluttajien käyttäytymisestä riippumatta on hyvin epätodennäköistä, että missään lohkossa tarvitsemme lisää työvoimaa ensi vuonna. Meidän on kuitenkin valmistauduttava siihen, että jo parin vuoden kuluttua kärsimme työvoimapulasta.

Lähde: Taloussanomat 11.12.2008, lue koko artikkeli

 

Vielä ehdit pelastaa Suomen

Kuluttajat ratkaisevat nyt, miten syvälle Suomi sukeltaa. Kuluttajien rahankäyttöä ei kuitenkaan ohjaa pelkkä järki, vaan myös laumapsykologia, joka pistää pelkäämään osin tarpeettomastikin. Asiantuntijat uskovat silti, että nykyihmiset ovat aiempaa itsekkäämpiä eivätkä ryhdy pihistelemään pelkästä solidaarisuudesta.Kuluttajat voivat omalla käytöksellään joko syventää tai keventää talouden laskukautta, mutta teemmekö me oman taloutemme ratkaisuja järkiperustein?

Dosentti Martti Vihanto Turun kauppakorkeakoulusta huomauttaa, että kuluttajia leimaa laumakäyttäytyminen.

– Pelkät huhut, käsitykset toisten toiminnasta sekä odotukset vaikuttavat, hän toteaa.

Talousuutiset ovat vaikuttaneet kuluttajien luottamukseen. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus talouteen synkistyi marraskuussa heikoimmaksi sitten 90-luvun alun.

Omaa talouttaan kuluttajat sen sijaan arvioivat selvästi myönteisemmin. Oman taloutensa kohenemiseen luotti joka viides ja joka kuudes vastaajista pelkäsi taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa.

Lähde: Taloussanomat 11.12.2008, lue koko artikkeli

 

Pelko pitää sairaat töissä

Taantuman aikana terveillä on paremmat mahdollisuudet pitää työpaikkansa. Siksi monet työpaikkansa puolesta pelkäävät eivät uskalla jäädä sairauslomalle. Isot väenvähennykset työpaikoilla heikentävät jäljelle jääneiden työntekijöiden terveyttä. Lama-ajan kokemuksista olisi nyt syytä ottaa oppia, neuvovat asiantuntijat.

Kun taloudessa menee huonosti, sairauslomat vähenevät. Sairastaminen ei kuitenkaan vähene taantuman aikana, vaan usein käy juuri päinvastoin.

Professori Jussi Vahtera Työterveyslaitoksesta kertoo, että epäsuhtaan on osittain syynä Kelan järjestelmä. Se ei erottele, onko sairas työssäkäyvä, työtön vai kotirouva.

Esimerkiksi suurtyöttömyyden aikana työssä käy vähemmän väkeä, joten sairauspoissaolotkin vähenevät. Työtönkin on oikeutettu sairauslomaan, mutta hän ei sitä yleensä hae.

Epävarmuus työn jatkumisesta saa monet sinnittelemään töissä, vaikka olisi sairas. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan kuntien määräaikaisten työntekijöiden sairauspoissaolot eivät lisääntyneet, kun tuli isoja henkilöstövähennyksiä. Samaan aikaan terveysongelmat kuitenkin lisääntyivät. 

– Se tiedetään, että huono terveys ja huono työkyky vähentävät mahdollisuuksia pitää kiinni työpaikasta huonoina aikoina, Vahtera kertoo.

Taantuman aikana yrityksillä on varaa valita työvoimaansa, kun taas nousukautena myös huonokuntoisemmilla on mahdollisuus päästä työelämän syrjästä kiinni.

Lähde: Taloussanomat 10.12.2008, lue koko artikkeli

Näillä aloilla työtunnin hinta nousi eniten

Työnantajan työvoimakustannukset nousivat loppuvuodesta. Nousua vauhdittivat viime vuoden työmarkkinaratkaisut.

Eniten eli 7,5 prosenttia työtunnin hinta nousi kaupan toimialalla.Teollisuudessa työtunnin hinta nousi 6,5 prosenttia, rakentamisessa 7,3 prosenttia ja rahoitus-, kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa 6,8 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan kaikilla aloilla nousu oli kolmannella vuosineljänneksellä 6,7 prosenttia tehdyn työtunnin hinnalla mitattuna. Nousu oli nopeinta sitten 1990-luvun alkupuolen.

Viime vuonna tehdyn työtunnin hinta kohosi työvoimaindeksin ennakkotiedon mukaan keskimäärin 2,6 prosenttia eli hieman nopeammin kuin edellisenä vuotena.

Lähde: Taloussanomat 9.12.2008, lue koko artikkeli

Nettikauppa käy kuumana taantumasta huolimatta

Verkkokauppa jatkaa kasvuaan heikentyneestä taloustilanteesta huolimatta, ilmenee alan myyntiä mittaavasta indeksistä.

– Indeksin kasvuvauhti on tänä vuonna hidastunut jonkin verran, mutta kasvu on edelleen selvää. Vuoden viimeinen neljännes on verkkokaupassa selvästi muita neljänneksiä aktiivisempi, ja odotammekin indeksin nousevan merkittävästi myös tämän vuoden viimeisellä kvartaalilla, sanoo Gagarin sisältöjohtaja Kari Taura.

Lähde: Taloussanomat 9.12.2008, lue koko artikkeli

« Vanhemmat artikkelit