Suomalainen pomo on luuseri

Suomalaiset työntekijät eivät anna armoa johtajille. 33 maassa tehdyssä tutkimuksessa suomalaiset arvioivat pomojaan ylivoimaisesti kielteisimmin.

”Esimieheni ei kannusta minua, ei ymmärrä, mitä teen työssäni päivittäin eikä selviytyisi minun tehtävistäni.” Näin ajattelee pomoportaasta kolmasosa suomalaisista.

Tutkimukseen osallistuneista suomalaisista miltei kaksi kolmasosaa arveli, ettei oma esimies pystyisi hoitamaan heidän tehtäviään. Lähes yhtä moni uskoi pomolle olevan epäselvää, mitä alainen työssään päivittäin tekee.

Tutkimus ei anna myöskään mairittelevaa kuvaa suomalaisten esimiesten ihmissuhdetaidoista. 60 prosenttia vastaajista ei kokenut esimiehensä kannustavan heitä henkilökohtaisella tasolla parempaan työhön ja tuloksiin. Kansainväliset keskiarvot näissä vastauksissa liikkuivat 30 prosentin paikkeilla, joten ero akselilla Suomi – muu maailma on melkoinen.

Lähde: Kauppalehti 25.11.2008, lue koko artikkeli