Kuukausittaiset arkistot: marraskuu 2008

Kiander haukkuu valtion väenvähennykset

Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Jaakko Kiander arvostelee ankarasti hanketta karsia väkeä valtion töistä. Kianderin mielestä isoa tarvetta väenvähennyksille ei ole.

Hallitus aikoo vähentää valtion töistä 4 800 henkeä vuoteen 2015 mennessä. Tuottavuusohjelman jatko jäi äskettäin pöydälle talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, mutta prosessi jatkuu.

Olemassa on jo päätös 9 650 hengen karsimisesta, joten yhteensä vähennys on 14 450.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen Kiander pitää periaatteessa hyvänä perusajatusta tehostaa valtion toimintaa. Hänen mukaansa varana on kuitenkin, että  valtio karsii väkeä liikaa.

– Pitäisi miettiä, mikä on tärkeää ja mikä ei, sen sijaan, että kaikista toiminnoista vedetään pois yhtä paljon.

”Julkinen sektori
on tehokas”

Jaakko Kianderin mukaan on epäselvää, onko tehostamisvaraa hirveästi.

– Meillä julkinen sektori on tehokas verrattuna moneen muuhun maahan. Byrokratiat ovat aina kankeita ja pöhöttyneitä. Täytyy vain niellä, että hallintokuluja on.

Kiander pitää väen vähentämishanketta liian kaavamaisena.

– Se tuntuu johtavan järjettömiin lopputuloksiin. Esimerkiksi Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta pitäisi heittää kolmas osa pihalle. Se on aika tärkeä instituutio kielen ja kulttuurin kannalta.

Väenvähennysohjelma on pöydällä, koska eri ministeriöt eivät ole löytäneet keinoja selviytyä leikkauksista. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ehtinyt tehdä ajoissa selvitystä hallitukselle asiasta. Työvoimatoimistojen pitäisi karsia kolmannes työntekijöistään, mutta työ- ja elinkeinoministeriö vastustaa tätä.

Lähde: Taloussanomat 27.11.2008, lue koko artikkeli

Mondi irtisanoo Lohjalla puolet henkilöstöstä

Eteläafrikkalaisen paperi- ja pakkauskonsernin Mondin Lohjan tehtaalta häviää puolet työpaikoista. Yt-neuvottelujen tuloksena loppuu 160-180 ihmisen työsuhde. Tehtaalla työskentelee nyt 330 ihmistä.

Lohjan tehtaalla avataan yhtiön mukaan paikallisen työvoimatoimiston toimipiste helpottamaan työttomiksi jäävien työllistymistä.

Mondi Lohjan toimitusjohtaja Kari Kalliala vakuutti tiistaina, että erikoispaperien valmistus tehtaalla jatkuu. Aiemmin julkisuudessa on arvailtu, että toinen paperikoneista pysäytettäisiin lopullisesti.

– Neuvottelujen lopputulos on se, että molemmat koneet jatkavat toimintaansa, Kalliala totesi.

Sen tarkemmin Mondi ei halua kertoa, miten henkilöstöä järjestellään tai kapasiteettia mahdollisesti vähennetään. Kallialan mukaan Mondin tyyliin ei kuulu paljastaa kilpailijoille muutoksia konsernin tuotannossa. Lohjalla on pyörinyt myös jalostus-, paino- ja rullauskoneita.

Lähde: Turun Sanomat 26.111.2008, lue koko artikkeli

Elcoteq irtisanoo 36 henkilöä Salossa

Elektroniikan sopimusvalmistaja Elcoteq on saanut Salon yksikköä koskeneet yt-neuvottelut päätökseen. Yhtiö lopettaa tuotannon yksikössä, joka kuuluu Elcoteqin Personal Communications -liiketoiminta-alueeseen.

Päätös koskee koko yksikön henkilöstöä, ja sen seurauksena yhteensä 36 työsuhdetta irtisanotaan.

Tuotanto Salon yksikössä päättyy maaliskuun loppuun mennessä. Elcoteq irtisanoo työsuhteet vaiheittain tuotannon päättymisen mukaisessa aikataulussa. Ensimmäiset irtisanomiset alkavat huomenna.

Elcoteqin mukaan Salon yksikön sulkeminen liittyy yhtiön Personal Communications -liiketoiminta-alueen tuotevalikoiman muutoksiin.

Neuvottelut eivät koskeneet Salon yksikön PDS-toimintaa (Product Development Services).

Sulkemisen jälkeen Elcoteq työllistää Suomessa noin 200 henkilöä. Maailmanlaajuisesti työntekijöitä on noin 21 400.

Lähde: Tekniikka & Talous 25.11.2008

Nyt rysähti: Skanska antaa lähtöpassit 600:lle

Skanskan mukaan suunnitellut henkilöstövähennykset koskevat korkeintaan 150 toimihenkilöä sekä noin 450 työntekijää eri alueilta ja yksiköistä Suomessa. Yhtiön mukaan ensimmäisenä työntekijäkuntaa vähennetään asuntoprojekteihin keskittyvässä yksikössä, Skanska Kodit Oy:ssä.

Henkilöstövähennykset toteutetaan sekä irtisanomisina että lomautuksina, yhtiö kertoo. Osa niistä voidaan hoitaa eläkejärjestelyin. Vähennysten syynä on etenkin asuntotuotannon nopea pudotus.

Työntekijäkunnan irtisanomiset ovat osa laajempaa pohjoismaista henkilöstönvähennyspäämäärää. Yhtiö aikoo vähentää Pohjoismaissa yhteensä 3400 työtekijää. Suurimmat vähennykset kohdistuvat Ruotsiin, jossa lähtöpassit saa parisentuhatta työntekijää. Loput vähennykset jakaantuvat muiden Pohjoismaiden kesken.

Lähde: Kauppalehti 25.11.2008, lue koko artikkeli

OECD synkentää Suomen talousennustetta – euroalue taantumassa ensi kesään

Talouskasvu hidastuu Suomessa tänä vuonna 2,1 prosenttiin ja ensi vuonna 0,6 prosenttiin talousalan yhteistyöjärjestön OECD:n katsauksen mukaan. Vuoden 2010 kasvuksi katsaus ennustaa 1,8 prosenttia.

Ennuste on synkentynyt huomattavasti, sillä viime kesäkuussa järjestö ennusti kuluvan vuoden talouskasvuksi 2,8:aa prosenttia ja ensi vuoden kasvuksi 2,3 prosenttia.

OECD:n synkentynyt ennuste perustuu havaintoon, että talouskasvu on jo hidastunut Suomessa merkittävästi. Siksi työttömyys kasvaa katsauksen mukaan ensi vuonna 6,8 prosenttiin, mutta kasvu rauhoittuu seuraavana vuonna.

Euroalueen talous on luisunut taantumaan. Taloudellisen yhteistyön järjestö OECD ennakoi euroalueen kokonaistuotannon supistuvan kolme seuraavaa neljännestä. 

OECD on jälleen pudottanut arviotaan euroalueen talouskasvusta. Nyt järjestö uskoo, että euroalueen talouskasvu hidastuu prosenttiin tänä vuonna. Ensi vuonna kasvu on OECD:n laskelmissa 0,6 prosenttia miinusmerkkinen.

OECD ennakoi yhteisvaluutta-alueen taloudelle vaikeita aikoja ensi vuoden kesään saakka. Vasta ensi vuoden kolmannella neljänneksellä euroalueen talous kääntyy hienoiselle kasvu-uralle. Loppuvuoden kasvu ei kuitenkaan pysty nostamaan koko vuoden kasvulukuja positiiviseksi.

Lähteet: Taloussanomat 25.11.2008, lue artikkeli 1 ja artikkeli 2; OECD Economic Outlook No. 84

Suomalainen pomo on luuseri

Suomalaiset työntekijät eivät anna armoa johtajille. 33 maassa tehdyssä tutkimuksessa suomalaiset arvioivat pomojaan ylivoimaisesti kielteisimmin.

”Esimieheni ei kannusta minua, ei ymmärrä, mitä teen työssäni päivittäin eikä selviytyisi minun tehtävistäni.” Näin ajattelee pomoportaasta kolmasosa suomalaisista.

Tutkimukseen osallistuneista suomalaisista miltei kaksi kolmasosaa arveli, ettei oma esimies pystyisi hoitamaan heidän tehtäviään. Lähes yhtä moni uskoi pomolle olevan epäselvää, mitä alainen työssään päivittäin tekee.

Tutkimus ei anna myöskään mairittelevaa kuvaa suomalaisten esimiesten ihmissuhdetaidoista. 60 prosenttia vastaajista ei kokenut esimiehensä kannustavan heitä henkilökohtaisella tasolla parempaan työhön ja tuloksiin. Kansainväliset keskiarvot näissä vastauksissa liikkuivat 30 prosentin paikkeilla, joten ero akselilla Suomi – muu maailma on melkoinen.

Lähde: Kauppalehti 25.11.2008, lue koko artikkeli

Työttömyys kääntyi kasvuun Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli lokakuun lopussa 13 600 työtöntä työnhakijaa. Lisääntyneiden lomautusten myötä työttömien määrä kasvoi Varsinais-Suomessa 300 henkilöllä lokakuun aikana. Työttömien määrä kuitenkin yhä väheni viime vuoden lokakuusta 500 henkilöllä eli 3,6 prosentilla. Koko maassa työttömyys aleni hieman tätä hitaammin eli 2,9 prosentilla

Lokakuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 5,8 % (5,9 % , 10/2007) ja koko maassa 7,3 % (7,6% , 10/2007). Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli maan kolmanneksi pienin Uudenmaan ja Pohjanmaan jälkeen.

Työttömien määrä kasvoi lokakuun aikana Varsinais-Suomessa kuten yleensä muissakin maakunnissa. Poikkeuksen säännöstä muodosti Uusimaa. Käänteen taustalla on lomautusten yleistyminen monilla aloilla. Vuoden takaisesta työttömyys kasvoi vain Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. 

 

Lähde: Varsinais-Suomen TE-keskus 25.11.2008, Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2008

Taantuma ajaa työntekijät vuokratyöhön

Synkät talousnäkymät ovat ajaneet työnhakijat rekrytointiyritysten listoille. Samalla joillakin vuokratyön vahvoilla toimialoilla, kuten rakennusalalla ja teollisuudessa, työntekijöitä tarvitaan entistä vähemmän.

Rekrytointiyrityksistä vakuutellaan, että töitä pystytään tarjoamaan suurimmalle osalle hakijoista. Etenkin teknologiassa, asiakaspalvelussa, taloushallinnossa ja hoitoalalla töitä henkilöstöyritysten mukaan riittää.

Varamiespalvelun kenttäjohtaja Tommi Laaksonen kertoo työnhakijoiden määrän nousseen yli kymmenen prosenttia muutaman viime viikon aikana. Eilakaislalla työnhakijoita on viidennes enemmän kuin normaalisti.

Baronan henkilöstöpäällikkö Marita Paajaste korostaa, että erikoistoiveista luopuminen ja joustavuus auttavat työnhaussa. Paajaste myös uskoo, että taantuma ei ole ainut syy työnhakijoiden määrän nousuun. Joulusesonki saa etenkin korkeakouluopiskelijat aktivoitumaan työnhaussa.

Lähde: Vartti.fi 24.11.2008, lue koko artikkeli

Isoille yrityksille maksuja vanhempien työntekijöiden potkuista

Osa yrityksistä joutuu opettelemaan elämään irtisanottujen työntekijöidensä – tai oikeammin heistä syntyvien kulujen – kanssa senkin jälkeen, kun työntekijä sulkee viimeisen kerran työpaikan oven.

Ensi vuodesta alkaen yritys voi joutua maksamaan yhdestä irtisanotusta vanhemmasta työntekijästä jopa kymmenien tuhansien eurojen laskun vuodessa. Keskimäärin vuosimaksun lasketaan olevan noin 10 500 euroa per työntekijä.

Maksut koskevat myös jo ennen vuodenvaihdetta irtisanottuja työntekijöitä. Laskua voi kertyä enintään neljältä vuodelta.

Uuteen opettelu johtuu siitä, että ensi vuoden alussa voimaan tulee muutos, joka velvoittaa yritykset rahoittamaan osan 500 päivän työttömyyspäivärahan jälkeen työttömälle maksettavista lisäpäivistä.

Muutos koskee vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneitä työntekijöitä. Maksuja ei peritä yrityksiltä, joissa on keskimäärin noin alle 50 työntekijää.

Muutoksella pyritään vähentämään iäkkäämpien työntekijöiden siirtämistä kortistoon.

Lakiasiainjohtaja Timo Laatunen Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta muotoilee tavoitteen toisin. Hänen mukaansa pyrkimys on pitää suomalaiset nykyistä pidempään töissä. Se on tärkeää eläkemaksujen korotuspaineiden hillitsemiseksi.

Lähde: Turun Sanomat 24.11.2008, lue koko artikkeli

Supo tarkastaa ennätyksellisen monen työnhakijan taustat

Suojelupoliisi (Supo) selvittää tänä vuonna ennätyksellisen monen työnhakijan taustat. Viime vuonna Supo teki yli 8 000 turvallisuusselvitystä. Tänä vuonna tuo luku oli ylitetty jo lokakuussa.

Turvallisuusselvityksessä tarkastetaan virkaan tai tehtävään hakevan taustoja. Tietoja kaivellaan muun muassa rikosrekisteristä, väestörekisteristä ja poliisin rekistereistä.

Menettelyssä selvitetään, onko taustoissa jotain sellaista, mikä voisi vaikuttaa negatiivisesti tehtävän hoitoon. Selvitys voidaan tehdä vain henkilön omalla suostumuksella.

Turvallisuusselvitystä voivat pyytää lähinnä julkisen vallan edustajat ja sellaiset yhtiöt, joilla on suojeltavanaan huomattava taloudellinen etu.

Lähde: Turun Sanomat 24.112008, lue koko artikkeli

« Vanhemmat artikkelit