Kuukausittaiset arkistot: lokakuu 2008

Isännöitsijöitä kaivataan lisää

Isännöintiyritykset aikovat palkata tänä vuonna satakunta uutta isännöitsijää, 75 teknistä asiantuntijaa ja parisataa isännöitsijää eläkkeelle siirtyvien tilalle, ilmenee Isännöintiliiton tuoreesta kyselystä.

Liiton mukaan teknisen asiantuntemuksen kasvu ja suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle kiihdyttävät uusien isännöitsijöiden palkkaamista. Isännöintiliitto on käynnistänyt rekrytointihankkeen helpottamaan alan kasvua haittaavaa osaajapulaa.

 

Lähde: Helsingin Sanomat 30.10.2008, lue koko artikkeli

Facebook, LinkedIn, MySpace – työelämän uudet turvaverkot

Niiden, jotka ovat pitäneet MySpacen, Facebookin tai LinkedInin kaltaisia sosiaalisia verkkopalveluja lähinnä teini-ikäisten tai wannabe-tyyppien kohtauspaikkoina, on syytä tarkistaa kantaansa.

Yhdysvalloissa näistä palveluista on tullut yhä tärkeämpiä kanavia uuden työpaikan hakemisessa, kykyjen metsästyksessä ja työpaikkansa menettäneiden uudelleensijoittumisessa.

”Kysymys on siitä, että parhaimmillaan nämä saitit toimivat erittäin hyvin sosiaalisen verkottumisen apuvälineinä. Mitä paremmin olet verkottunut, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on päästä uusiin hommiin kiinni, jos työelämän turbulenssi vie vanhan paikan alta tai haluat muuten vaihtaa maisemaa”, kertoo Jupiter Research -tutkimusyhtiön media-analyytikko Barry Parr.

Hänen mukaansa sähköisessä sosiaalisessa verkottumisessa on sekin hyöty, että sen kautta voi pitää ammatillista yhteyttä ympäri maailman.

”Yksin LinkedIn-palvelua käyttää yli 25 miljoonaa ihmistä. Määrä kasvaa joka kuukausi 1,2 miljoonalla”, hän jatkaa.

Lähde: Tekniikka ja Talous 29.10.2008, lue koko artikkeli

Väsynyt ihminen on riski itselleen ja työlleen

Riittävä lepo on tärkeää ihmisen toimintakyvylle ja terveydelle. Työikäisille unihäiriöitä aiheuttavat useimmiten työstressi ja epäsäännölliset elämäntavat. Unen laatu voi kärsiä myös perhe-elämän ongelmien vuoksi.

Työterveyslaitoksen tutkija Mikael Sallinen toivoo työnantajilta joustavuutta työtekijöiden elämäntilanteiden ja niistä johtuvien unihäiriöiden huomioimisessa. Hänen mielestään työnantajan on varmistettava etenkin vuorotyössä, että työajat mahdollistavat työntekijälle riittävän pitkät unijaksot.

Lähde: YLE Uutiset 28.10.2008, lue koko artikkeli

CP-liitto perää vammaisille lisätukea työllistymiseen

Vammaisten ja osatyökykyisten työssä käymistä pitäisi tukea nykyistä paremmin, vaatii Suomen CP-liitto.

Vammaisten ja osatyökykyisten työllisyysaste on liiton mukaan ollut viime vuosina laskussa, vaikka työkyvyttömyyseläkkeellä on lukuisia liikuntavammaisia ja kehitysvammaisia, jotka haluaisivat mukaan työelämään.

Eläkkeelle ohjaamisen sijaan pitäisi liiton mielestä tarjota tukitoimia, joiden avulla kaikki halukkaat pääsisivät töihin. Esimerkiksi palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki, apuvälineet ja henkilökohtaiset avustajat voivat parantaa mahdollisuuksia työskennellä.

Lähde: Keskisuomalainen 26.10.2008, lue artikkeli

Antti Herlin: Nyt ei pidä panikoitua

– En minä halua kaunistella, mutta en myöskään synkistellä tätä tilannetta. Suomi on käynyt läpi pahoja aikoja aikaisemminkin, esimerkiksi 1990-luvun alussa, sanoo EK:n puheenjohtaja Antti Herlin.

– Sen jälkeen on tehty valtavasti, ja tässä sitä mennään edelleen hyvällä sykkeellä, Herlin jatkaa.

Elinkeinoelämän Keskusliiton puheenjohtajan Antti Herlinin sanat putoavat rauhallisen vakuuttavasti, ja pörssin perjantainen dramatiikka tuntuu Munkkiniemen kartanossa kovin etäiseltä.

– Jos tulee jotain huonojakin aikoja, niin pitää kuitenkin uskoa, että jonain päivänä elämä taas voittaa.

Paniikista perjantain pörssimenossa oli Herlinin mielestä ennen muuta kyse.

Julkisen vallan pitäisi nyt Herlinin mielestä kaikin keinoin varautua auttamaan vaikeuksiin joutuvia yrityksiä. Keinoihin hän ei nyt halua ottaa kantaa.

– Mutta ei saa käydä niin kuin 1990-luvulla, jolloin liian helposti päästettiin hyviäkin yrityksiä tilapäisten vaikeuksien takia konkurssiin.

Pään pitäisi Herlinin mielestä pysyä kylmänä myös verouudistuksen kanssa.

– Suomen talouden perusongelma on edelleen se, että marginaaliverot ovat liian korkeita. Ne haittaavat taloudellista aktiivisuutta. Tässä tilanteessa marginaaliverojen lasku on vielä tärkeämpää kuin aiemmin.

Teollisuuden tilanne heikentyy

Viime aikaiset raportit kertovat suomalaisen teollisuuden tilauskirjojen heikkenemisestä.

– Monien yritysten tilauskirjat ovat kuitenkin edelleen vahvat. Ei tässä nyt missään tapauksessa pidä ryhtyä kirvestä kaivoon heittämään.

Laskeneet yritysten arvot johtavat jollain aikavälillä rakennejärjestelyihin, mutta ennen kuin yrityskaupat käynnistyvät, täytyy talouden perustan olla kunnossa.

– Ostajalla täytyy olla selvä käsitys siitä, että liiketoiminta saadaan toimimaan. Kun ryhdytään puhumaan yritysvaltauksista, niin se on merkki talouden paremmista näkymistä.

Eniten huolia kurssilaskusta voi Herlinin mielestä koitua niille yrityksille, joilla ei ole vahvaa omistajaa.

Lähde: Kauppalehti 27.10.2008, lue artikkeli

Lokakuussa myös palvelujen suhdannekuva heikkeni alle normaalin

Luottamusindikaattorit jatkoivat laskuaan lokakuussa. Teollisuuden luottamusindikaattori heikkeni parilla pisteellä. Lasku johtui ennen kaikkea tilauskannan supistumisesta. Tuotannon ei odoteta kasvavan loppuvuonna, ja kapasiteettia on aiempaa enemmän vapaana. Sen sijaan valmistuotevarastojen taso pysyi vakaana.

Teollisuuden luottamusindikaattori on tällä hetkellä selvästi pitkäaikaisen keskiarvon alapuoelella. Lokakuun saldoluku on -14, kun syyskuun tarkistettu lukema oli -12. Teollisuuden luottamusindikaattori on heikentynyt selvästi lähes koko EU-alueella. Uusimpien, syyskuussa julkaistujen vertailutietojen mukaan teollisuuden luottamusindikaattori oli enää muutamassa EU15-maassa keskimääräistä vahvempi. Syyskuussa tilanne oli suhteellisesti heikoin Suomessa, Espanjassa ja Luxemburgissa, vahvin puolestaan Saksassa ja Itävallassa.

Myös rakentamisen luottamusindikaattori laski yhä jonkin verran. Tilauskanta on yhä alle normaalin, ja henkilökunnan odotetaan vähenevän loppuvuonna. Lokakuun saldoluku on -19, kun syyskuussa lukema oli -14. Palveluyritysten luottamusindikaattori heikkeni selvästi lokakuussa, ja uusin lukema on jo pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Myynti on lisääntynyt jonkin verran, mutta lähikuukausien aikana sen kasvun ennustetaan jäävän aikaisempaa heikommaksi. Indikaattori laski saldolukuun +10, kun tarkistettu syyskuun luku oli +23. Palveluyritykset kuvaavat yleisen suhdannetilanteen heikentyneen, mutta silti tämänhetkisiä suhdanteita kuvataan vielä hieman tavanomaista paremmaksi.

Luottamusindikaattoreihin (pdf)

Lähde: EK Uutiset 27.10.2008, lue alkuperäinen artikkeli

Neljä it-taitoa, joilla säilyttää työpaikka taantumassa

Tiettyjen it-taitojen osaajien kysyntä pysyy korkeana, vaikka talous ajautuisikin taantumaan, selviää kahdesta tuoreesta selvityksestä.

Yhdysvaltalainen rekrytointiyhtiö Robert Half International hahmottaa tutkimuksessaan kolme tivi-taitoa, joita tarvitaan heikommankin taloussuhdanteen aikana. Näiden taitojen osaajien palkatkin nousevat mahdollisen taantuman aikana.

Rekry-yhtiön mukaan web-kehittäjille on kysyntää, koska sosiaalinen media ja web 2.0 leviää hiljalleen yrityksiin.

Haluttuja työntekijöitä ovat myös ohjelmointianalyytikot ja .Net-, SharePoint-, java- ja php- taitajat. Näitä osaajia tarvitaan terveydenhuollossa sekä rahoitus- ja valmistusalalla.

Kolmas ala, joille töitä riittää, on käyttäjätuki. Yrityksissä on käytössä sekä vanhoja että uusia järjestelmiä, ja ne tarvitsevat työntekijöitä, jotka pystyvät ratkaisemaan kaikenlaisia laitteisto- ja ohjelmisto-ongelmia.

Neljäs taito, joka on taantumassa kovaa valuuttaa, on itil. Henkilöstöyhtiö Globe Onen mukaan it-ammattilainen voi lisätä itil-pätevöitymisellä palkkaansa jopa 40 prosentilla.

Lähde: Tietoviikko 24.10.2008

Sailas ennustaa työvoimapulaa taantumasta huolimatta

Valtiosihteeri Raimo Sailas arvioi, että Suomea uhkaa työvoimapula talouden mahdollisesta taantumasta riippumatta. Ensi vuosikymmenellä työvoima vähenee jopa sadoillatuhansilla. Sailas tarjoaa lääkkeeksi muun muassa nykyistä nopeampia opiskeluaikoja sekä synnytysiän alentamista.

Vaikka Suomen talous taantuisi maailmantalouden rattaiden hidastumisen myötä, ei Suomi vältä nykyisillä eväillä työvoimapulaa. Näin synkkiä näkymiä maalataan hallituksen työn, yrittäjyyden ja työelämän politiikkaohjelmassa.

Työvoimapula ja vaatimukset maahanmuuttajien lisäämisestä tuovat esiin mielikuvat 1990-luvun alun lamasta, jolloin puheet hukkuivat nopeasti valtaviin työttömyyslukuihin. Nyt viisi ministeriä, valtiosihteeri Raimo Sailas ja Vesa Vihriälä vakuuttavat, että työvoimapula tulee mahdollisen taantuman jälkeenkin.

Lähde:  YLE Uutiset 24.10.2008, lue koko artikkeli

Pk-yritysten suhdannenäkymät heikentyneet selvästi

Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat heikentyneet selvästi syksyn aikana. Saldoluku on nyt miinus 12, kun se oli vielä plus 6 elokuussa 2008 kerätyssä Pk-yritysbarometrissa, ekonomisti Harri Hietala Suomen Yrittäjistä toteaa.

Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat heikentyneet dramaattisesti parissa kuukaudessa. Kun Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn jäsenyritysten keskuudessa lokakuun lopulla, oli suhdanneodotusten saldoluku laskenut peräti 18 yksikköä vain pari kuukautta Pk-barometrin yhteydessä esitettyyn saldolukuun verrattuna. Edellisen kerran saldoluku oli negatiivinen Pk-yritysbarometrissa vuosina 1990–1993, Hietala huomauttaa.

− Saldoluku on ollut keskimäärin +16 viimeisen reilun 20 vuoden aikana. Ja saldoluvullahan tarkoitetaan ”odottaa suhdanteiden paranevan” ja ”odottaa suhdanteiden heikkenevän” vastauksien erotusta.

Hietala mukaan tuoreimmassa selvityksessä kuitenkin edelleen 54 prosenttia pk-yrityksistä odottaa suhdanteiden pysyvän sunnilleen ennallaan oman yrityksensä kannalta.

Toimialoittain tarkasteltuna suhdannenäkymät ovat heikentyneet kauttaaltaan niin kevään 2008 kuin tämän syksyn Pk-yritysbarometrinkin tuloksin verrattuna. Palveluissa saldoluku on laskenut hieman vähemmän kuin muilla toimialoilla – noin 15 yksikköä, mutta rakentamisessa puolestaan muita enemmän, noin 25 yksikköä, Hietala kommentoi.

Enemmistöllä ei henkilöstön vähennystarpeita

Kannattavuusodotukset ovat laskeneet voimakkaasti. Odotusten laskiessa liikevaihdon ja kannattavuuden suhteen myös vakavaraisuuden saldoluku on alentunut 20 yksikköä. Investointiodotukset ovat heikentyneet niin ikään.

Pk-sektori ennakoi nyt henkilöstön laskua – toisin kuin vuosina 2002-2003, jolloin työllisyyden yleisestä heikkenemisestä huolimatta pk-yritykset lisäsivät henkilöstään. Ulkoisessa rahoituksessa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden muutokset näkyvät vakuusvaatimusten kiristymisenä, rahoituksen hinnan marginaalin nousuna ja rahoituksen yleisen saatavuuden heikentymisenä.

Lähde: Suomen Yrittäjät 23.10.2008, PK-yritysten suhdannenäkemys lokakuu 2008

« Vanhemmat artikkelit