Kuukausittaiset arkistot: syyskuu 2008

Työttömyyden väheneminen hidastuu Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli elokuun lopussa 14 200 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä väheni viime vuoden elokuusta 1 100 henki¬löllä eli 7,0 prosentilla. Koko maassa työttömyys aleni hieman ripeämmin eli 7,2 prosentilla. Elokuun aikana työttömien määrä väheni Varsinais-Suomessa 2 200 henkilöllä.

Elokuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 5,9 % (6,4 % , 8/2007) ja koko maassa 7,2 % (7,9 % , 7/2007). Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli maan kolmanneksi pienin Uudenmaan ja Pohjanmaan (Vaasa keskuksenaan) jälkeen.

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2008

 

Uusien ideoiden kaupallistamiseen löytyy useita palveluja

Uusien ideoiden kaupallistamiseen on paljon julkista tukea ja neuvontaa, mutta oikeaa tahoa on välillä vaikea löytää. Varsinkin pk-yrityksissä aika on kortilla, eikä ei edes tiedetä mistä palveluita voisi etsiä.

Turussa järjestetty Ideasta eteenpäin –tilaisuus vastasi haasteeseen esittelemällä yhden aamupäivän aikana eri innovaatiopalveluja tarjoavia toimijoita. Tilaisuus keskittyi pääasiassa yritysideoiden kaupallistamiseen liittyviin palveluihin, mutta myös toimiville yrityksille oli tarjolla mielenkiintoisia asioita mm. patenttitietokantojen hyödyntämisestä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

-Esiteltyjen palveluiden viestintään ja markkinointiin sekä aktivointiin tulisi jatkossa panostaa huomattavasti enemmän, jotta mahdolliset käyttäjät löytävät tarvitsemansa avun ja tuen oikeaan aikaan, toteaa tilaisuuteen osallistunut EK Turun toimiston asiantuntija Piia Alvesalo.

Yliopistojen, korkeakoulujen ja pk-yritysten edustajista koostunut yleisö kuuli mm. TULI – tutkimuksesta liiketoimintaa –ohjelmasta, Turun kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston yhdistymiseen liittyvästä yrityskehityslaboratoriosta, Keksintösäätiön/Runar Bäckströmin säätiön tuista keksintöjen kaupallistamiseen, INNOSUOMI-kilpailusta ja patentti-informaation hyödyntämisestä.

Kaikki esitykset käsittelivät joko erilaisia tuki- tai neuvontapalveluja sekä rahoitusmahdollisuuksia, joita julkisilla toimijoilla on tarjota niin aloittavan kuin toimivan yrityksen uusien ideoiden ja keksintöjen kaupallistamiseen. Kyseessä oli siis innovaatiotoiminnan perustaan liittyvistä työkaluista, joiden avulla edistetään ja kasvatetaan uutta liiketoimintaa.

Lisää tietoa kaupallistamispalveluista: www.yrityssuomi.fi

Lähde: EK Uutiset 23.9.2008, lue artikkeli

Työttömien määrä väheni

Työttömyys jatkoi laskuaan elokuussa. Työttömiä oli viime kuussa 151 000, mikä on 11 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste laski elokuussa 5,6 prosenttiin 5,9 prosentista.

Työllisyysaste eli työllisten osuus työikäisistä oli elokuussa 71,5 prosenttia eli sama kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä väheni Oulun läänissä, muissa lääneissä määrä pysyi ennallaan tai kasvoi hieman.

Työllisiä oli kaikkiaan 2,56 miljoonaa eli 8 000 enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Julkisella sektorilla työllisiä oli viime vuotta enemmän. Yksityisellä sektorilla työllisten määrä väheni.

Työttömyysaste oli matalin, 4,8 prosenttia, Etelä-Suomen läänissä. Korkein eli 8,0 prosentin työttömyys oli Oulun läänissä.

 

Lähde: Taloussanomat 23.9.2008, katso tilastokeskuksen työvoimatutkimus

Työttömyyden lasku hidastunut Turussa

Työttömyys vähenee edelleen Turussa. Alkuvuoden aikana väheneminen on kuitenkin ollut hitaampaa viime vuosiin verrattuna.

Työttömyys on ollut Turussa laskussa vuodesta 2004 lähtien.

Tuoreimman työllisyyskatsauksen mukaan Turun työvoimasta kahdeksan prosenttia on työttömänä. Laskua on edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen verrattuna 0,4 prosenttiyksikköä.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä ei ole pienentynyt viime vuodesta, sillä heitä on edelleen noin 1 450 henkeä.

Lähde: Turun Sanomat 23.9.2008, katso Varsinais-Suomen TE-keskuksen työllisyyskatsaus 8/2008

Ministeriö lisäisi hoitoalan työharjoittelun ohjausta

Opetusministeriö haluaa parannusta terveydenhuoltoalan opiskelijoiden työharjoittelun ohjaukseen.

– Ongelma on tällä hetkellä se, että harjoitteluaan suorittavilla opiskelijoilla teetetään vakihenkilökunnan töitä ilman riittävää ohjausta. Pyrimme puuttumaan siihen, että harjoittelu olisi nykyistä enemmän työssä oppimista. Eräät sairaanhoitopiirit ovat jopa palkanneet harjoittelukoordinaattoreita erikseen, toteaa ylitarkastaja Johanna Haahtela opetusministeriöstä.

Haahtela muistuttaa, että ministeriön keinot vaikuttaa ammattikorkeakoulujen hoitajaopintoihin ovat rajalliset.

– Emme voi puuttua koulutuksen sisältöön tai järjestämiseen, koska ammattikorkeakouluilla on opetuksen vapaus.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on varannut opiskelijoille erityisiä harjoittelupaikkoja, joihin liittyy myös koulutusalakohtaiseen opetussuunnitelmaan pohjautuvaa ohjausta. Palkallisiin sijaisuuksiin ohjausta ei kuulu.

 

Lähde: Turun Sanomat 23.9.2008, lue koko artikkeli

It-pulmiin tuhlaantuu tunti viikossa

Pienten ja keskisuurten yritysten työntekijöiltä kuluu keskimäärin yksi työtunti viikossa tietotekniikkapulmien ratkaisuun, kertoo kyselytutkimus.

Yritystyksellä tuhlaantuu työtunteja it-pulmien paikkailuun jopa 340 000 kuukaudessa.

Tiedot ilmenevät kyselytutkimuksesta, jonka on teettänyt ohjelmistoyhtiö Microsoft. Valtaosa yrityksistä käyttää Microsoftin ohjelmistoja.

Yli neljännes tutkimukseen vastanneista ilmoitti, että työpaikan it-ratkaisut tuottavat paljon ongelmia. Eniten harmia koituu sähköpostista ja toimisto-ohjelmistoista.

Microsoftin mukaan it-ongelmien ratkaiseminen vaikuttaa työn tuottavuuteen, yritysten menestymiseen ja työtyytyväisyyteen.

Kyselyyn osallistui 2 300 edustajaa alle sadan työntekijän pk-yrityksistä.

Lähde: Taloussanomat 21.9.2008

Menikö ovi kiinni nenän edestä?

Uutta työvoimaa ei enää palkata entiseen tahtiin. Varsinkin suuryrityksissä on ovia alettu pistää hiljalleen kiinni eikä vakituisia työsuhteita solmita enää yhtä kevyesti kuin ennen kesää.

Maailmalla jylläävän finanssikriisin mainingit ylettyvät osin myös suomalaisille työmarkkinoille. Rekrytointeja työnantajien puolesta hoitavissa yrityksissä on kesän jälkeen huomattu, että vakituisiin työpaikkoihin ei enää rekrytoida yhtä reippaasti kuin vielä vähän aikaa sitten.

– Sellaista ennakoivaa merkkiä on ollut ilmassa, että kansainväliset, pörssilistatut asiakkaat ovat ehkä laittaneet jarrua rekrytointilinjalle kokonaisuudessaan, kertoo Eilakaislan toimitusjohtaja Tom Kaisla.

– Viime talvena henki oli vielä sellainen, että palkattiin, vaikkei oltu ihan varmoja, tarvitaanko yhtä ihmistä lisää. Ajateltiin, että kyllä sille tekemistä piisaa. Nyt mietitään hyvin tarkkaan, pärjätäänkö olemassa olevilla työntekijöillä, Kaisla jatkaa.

Myös Staffpointissa on huomattu sama ilmiö.

– Rekrytointitoimeksiannot suoraan tehtäviin ovat laskussa, kertoo Staffpointin toimitusjohtaja Seppo Niva.

Nivan mukaan suurin osa karsijoista on joko ulkomaisten yritysten tytäryhtiöitä tai näiden alihankkijoita.

– Siellä globaalit liikkeet voivat heilauttaa yhtiötä johonkin suuntaan.

Aluejohtaja Jarkko Rinne Adecco Finlandista sanoo, että asiantuntijoille ja johtajille löytyy edelleen hyvin vakituista työtä, sen sijaan suorittavalla portaalla ainakin aloitetaan usein mieluummin vuokrasuhteesta.

– Asiantuntijapuolella joudutaan joskus hakemaan rajojen ulkopuoleltakin osaajia.

Lähde: Taloussanomat 21.9.2008, lue koko artikkeli

Asiantuntijat uskovat työttömyyden kasvavan

Talouden asiantuntijat uskovat työttömyyden kasvavan seuraavien kahden vuoden aikana. Aamulehden haastattelemien asiantuntijoiden näkemykset poikkeavat siten valtiovarainministeriön tuoreesta taloudellisesta katsauksesta, jossa työttömyyden uskotaan pikemminkin lähtevän laskuun.

Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa ensi vuoden työttömyysasteeksi 6,5 prosenttia, mikä olisi pari prosenttiyksikön kymmenystä tätä vuotta enemmän. Valtiovarainministeriö taas uskoo työttömyysasteen jäävän ensi vuonna alle kuuden prosentin.

Aamulehti haastatteli Palkansaajien tutkimuslaitoksen lisäksi Keskuskauppakamarin, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) ja Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) asiantuntijoita. Heistä vain EK:n ekonomisti Jouko Kangasniemi luottaa valtiovarainministeriön työllisyyslukuihin.

Lähde: HS 21.9.2008

Työnantajat kaavailevat palkanalennuksia

Palkansaajat eivät voi enää tuudittautua siihen, että palkka on saavutettu etu. Työnantajat havittelevat oikeutta leikata palkkoja huonoina aikoina. Viime liittokierroksella sovittuja palkkasopimuksia he eivät kuitenkaan halua repiä auki.

Työnantajajärjestöjen mielestä työntekijöiden palkkoja pitää voida leikata  huonoina aikoina. Nykyään näin ei voi tehdä kesken sopimuskauden. Työnantajajärjestöjen mielestä työntekijöiden palkkoja pitää voida leikata huonoina aikoina. Nykyään näin ei voi tehdä kesken sopimuskauden.

– Työmarkkinat eivät voi elää irrallaan reaalitaloudesta, jos halutaan välttää, että joustot tapahtuvat työllisyyden kautta, sanoo Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Risto Alanko. Hänen mielestään pitäisi päästä kulttuuriin, jossa esimerkiksi palkoista sovitaan taloustilanteen mukaan.

Palkka tuloksen mukaan?

Suomen Kaupan Liiton varatoimitusjohtaja Heikki Ropponen on samaa mieltä Alangon kanssa. Ropposen mielestä nykyistä suuremman osan palkoista pitäisi muodostua yritysten tuloksen perusteella.

Myös Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti kannattaa joustavaa palkanmaksusysteemiä.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen työmarkkinajohtaja Markku Jalosen mielestä kunta-alalla ei ole varaa seuraavalla kierroksella niin korkeisiin palkankorotuksiin kuin kuluvalla kaudella. Hän ei kuitenkaan ei ota kantaa, pitäisikö työnantajan saada keinoja puuttua esimerkiksi palkkoihin huonoina aikoina.

Kukaan ei kannata sopimusten repimistä nyt

Työnantajien edustajat eivät kuitenkaan halua puuttua työehtosopimuksiin juuri nyt. Viime aikoina talousnäkymät ovat huonontuneet USA:n huonojen uutisten takia.

Ropponen ei näe tilannetta niin synkäksi nyt, että kaupan alalla osapuolten pitäisi juuri nyt kesken sopimuskauden ryhtyä neuvottelemaan esimerkiksi palkkojen jäädytyksestä.- Kokemukset siitä, että ammattiyhdistysliike lähtisi muuttamaan sopimuksia, ovat olleet aika vähäiset. Onnettomuuksista on yleensä selvitty työvoiman vähentämisen kautta, sanoo Ropponen.

Myöskään Pipatti ei usko, että voimassa oleviin sopimuksiin pystytään puuttumaan. – Henkilöstöjärjestöt eivät suostu siihen. Jalosen mielestä on epärealistista puuttua työehtosopimuksiin kesken kauden.

Lähde: Taloussanomat 22.9.2008, lue koko artikkeli

 

Suomella ei hätää – vai onko?

Suomi säästyy finanssikriisiltä ja taantumalta eikä paniikkiin ole syytä, vaikka naapureissa ryskyisi kuinka paljon tahansa. Näin tyynnyttelevät asiantuntijat yksi toisensa jälkeen. Voiko tämä muka pitää paikkansa?

Talouden asiantuntijoiden mukaan tyynnyttelevät lausunnot perustuvat siihen, että Suomessa toimivilla pankeilla ei ole suoria kytkyjä ongelmiin joutuneisiin finanssilaitoksiin.

Ennustepäällikkö Pasi Sorjonen Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta toteaa, että täkäläisillä pankeilla ei ole riskipitoisia subprime-lainoja, joita on myyty Yhdysvalloista eteenpäin. Rahoitustarkastuksen mukaan suomalaispankeilla ei ole vakavaraisuuteensa ja kokoonsa nähden merkittäviä riskejä selvitystilaan ajautuneesta Lehman Brothers -ryhmästä.

Rahoitustarkastus on korostanut, että pankkien vakavaraisuus on ollut selvästi vaadittua parempi ja stressitestien mukaan pankit kestävät makrotalouden huomattavaakin heikkenemistä. Täkäläisiä pankkeja jälleenrahoitusriskeiltä on suojannut se, että ne ovat hankkineet varansa  pitkälti talletuksista.

Palkansaajien Tutkimuslaitoksen johtaja Jaakko Kiander huomauttaa, että Suomessa toimivista suurista pankeista suomalainen on enää Osuuspankki. 

– Meidän on helppo pullistella, koska muut pankit ovat ulkomaisessa omistuksessa. Jos niille tulee ongelmia, on Ruotsin ja Tanskan valtioiden homma hoitaa asiat kuntoon.

Kuplattomuus uojelee Suomea

Mutta eihän kriisi koske pelkästään finanssimarkkinoita, miten muka sen välilliset vaikutukset eivät tuntuisi täälläkin?

Kianderin mielestä Suomella on edellytykset siihen, että meillä voi mennä paremmin kuin muilla.

– Suomessa asuntojen hinnat ovat nousseet paljon vähemmän kuin monissa muissa maissa. Esimerkiksi asuntojen hintojen ja vuokrien suhde on järkevä. Täällä ei ole suurta hintakuplaa, jota pitäisi lähteä puhkaisemaan.

Toinen tärkeä asia on Kianderin mukaan se, että kotitaloudet eivät täällä ole läheskään niin velkaisia kuin muualla. Vaikka kotitaloudet ovat viime vuosina ottaneet velkaa aiempaa railakkaammin, ne pystyisivät keskimäärin maksamaan velkansa pois suunnilleen vuoden tuloilla. Esimerkiksi tanskalaisilla lainoihin uppoaisi kahden vuoden tulot.

– Mitä vähemmän velkaa on, sitä pienempi riski rahamarkkinahäiriöistä on, huomauttaa Kiander.

Meitä tukee julkisen talouden vahvuus.

– Julkisen talouden tilanne on Suomessa selvästi parempi kuin missään muussa maassa. Valtiontaloudella on liikkumavaraa, jatkaa Kiander.

Sorjonen lisää, että myös yrityssektori on hyvässä kunnossa. 

 

Lähde: Taloussanomat 19.9.2008, lue koko artikkeli

« Vanhemmat artikkelit Uudemmat artikkelit »