Naispomo iskee päätään lasikattoon

Naisten urakehitys tyssää johonkin mystiseen tekijään. Tutkijat eivät keksineet kunnon selitystä, miksi Suomessa on naisten ja miesten ammatteja ja miksi urakehitystä suunnittelevilla naisilla on lasikatto vastassa.

Naisia pitäisi nostaa pomoiksi heti uran alkuvaiheella, jos halutaan vähentää jakoa nais- ja miesammatteihin.

Tähän tulokseen päätyivät tutkijat, jotka selvittivät naisten ja miesten urakehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Hankkeen takana ovat Tilastokeskus, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA ja palkansaajien tutkimuslaitos.

Tutkijat eivät pystyneet selittämään johtajaksi päätymistä taloustieteellisen tutkimuksen keinoin. Koulutus, ikä, työkokemus tai ammatti vaikuttivat heidän mielestään yllättävän vähän johtotehtäviin valikoitumiseen.

Naisten urakehityksen esteenä on jotain, jota on vaikea määritellä.

Tutkijoiden mielestä jos halutaan pienentää jakoa nais- ja miesammatteihin, pitäisi kiinnittää huomiota työuran alkuvaiheeseen. Tuo vaihe on ratkaiseva siinä, mihin ammattiin päädytään.

Suomalaiset työmarkkinat ovat jyrkästi jakautuneet miesten töihin ja naisten töihin. Vaikka jako on lievästi vähentynyt viime vuosina, ei ole näköpiirissä selkeää tasaantumista miesten ja naisten töiden välillä. Tähän viittaavat yksityissektorilla työskenteleviä alle 30-vuotiaita koskevat tulokset, joiden mukaan alle 30-vuotiaiden miesten ja naisten työnjako on ennallaan.

Lähde: Taloussanomat 24.9.2008, lue artikkeli
Lähde: STM 24.9.2008, ”Segregaatio ja sukupuolten väliset palkkaerot” -hankkeen loppuraportti