Yhä useampi yritys saa suoria tukia

Yritysten saamat suorat tuet ja takaukset lisääntyivät vuonna 2006 edelliseen vuoteen verrattuna. Maksettujen tukien määrä oli lähes 400 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna määrä oli noin 360 miljoonaa euroa.

Myös tukia saaneiden yritysten määrä nousi kuudella prosentilla, käy ilmi tilastokeskuksen tiedoista. Tukea saaneita yrityksiä oli yhteensä 27 068, mikä on vajaa 11 prosenttia kaikista yrityksistä.

Suurin osa tuista suunnataan metalliteollisuuteen ja palveluyrityksiin. Yritysten suuruusluokan mukaan suurin tuen sajaryhmä olivat pienet yritykset, joita oli reilut 35 prosenttia tukea saaneista yrityksistä. Toiseksi eniten tukia saivat alle viiden henkilön mikroyritykset.

Talouspolitiikassa panostus tutkimukseen

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen Tekesin johtaja Hannu Järvinen kertoo, että tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa on ollut vuosittain noin 5-7 prosenttia rahoituskasvua johtuen hallituksen innovatiivisuutta tukevasta talouspolitiikasta.

Viime vuona Tekes maksoi yritysten t&k-menoihin avustuksia 76,1 miljoonaa euroa.

Tämän vuoden osalta Tekesillä on myöntämisvaltuudet 213,1 miljoonan avustuksille. Se käsittää lainat ja tuet sekä yrityssektorille että korkeakouluille. Suurin osa tuista, noin 90 prosenttia, suuntautuu tutkimus- ja kehitysmenoihin.

 

Lähde: Turun Sanomat, 31.7.2008, lue koko artikkeli