Kuukausittaiset arkistot: Toukokuu 2008

Uusi asetus vaikeuttaa hoitoalan opiskelijoiden palkkaamista sijaiseksi

Hoitoalan opiskelijoiden palkkaaminen sijaisiksi hankaloituu tänä kesänä kiristyvien määräysten takia. Hankaluuksia aiheuttaa se, että joka vuorossa pitää olla vastuuhoitajaksi kelpaava työntekijä. Kesäkuun alussa voimaan tuleva asetus vaatii, että esimerkiksi sairaanhoitajan sijaisena toimivalla opiskelijalla pitää olla kaksi kolmasosaa opinnoista suoritettuna. Asetus koskee myös lääkäriopiskelijoita: neljä vuotta opiskelleet kandidaatit voivat jatkossa toimia päivystäjinä vain, jos heille järjestetään pätevän lääkärin välitön valvonta.

 

 

Lähde: Turun Sanomat 31.5.2008, lue koko artikkeli

Konkurssi kiusasi yhä useampaa suomalaista

Tammi–huhtikuussa pantiin vireille 886 konkurssia, mikä on kymmenen prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten, ilmenee Tilastokeskuksen julkistamista tilastoista.

Konkurssien määrä kasvoi kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta majoitus- ja ravitsemistoimintaa, jossa tehtiin yksi konkurssi viimevuotista vähemmän.

Henkilökunnan määrä kaikissa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli vajaat 3 600, mikä on 17 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Lähde: Taloussanomat 30.5.2008, lue alkuperäinen artikkeli

Varsinais-Suomen matkailuyrittäjät etsivät turismin tulevia trendejä

Matkailuyrittäjät joutuvat kovassa kilpailutilanteessa pohtimaan tulevaisuuden trendejä ja kohderyhmiä. Varsinaissuomalaiset matkailuyrittäjät ottivat härkää sarvista Turussa kolmipäiväisessä työpajassa, jonka aikana kehitettiin kokonaan uusia ulkoilma-aktiviteetteja ja elämyspaketteja tuleville turisteille. Ohjelmapäällikö Päivi Lappalainen Turku Touringista kertoo, että yhdessä on rakennettu asiakasprofiileja, kuvitteellisia kohderyhmiä, joille lähdetään rakentamaan sopivia tuotteita.

Työpajan tulokset jäävät toistaiseksi salaisiksi ja syntyneitä tuotteita nähdään mahdollisesti vasta ensi kesänä.

– Kolmen päivän aikana rakensimme ideat konseptivaiheeseen. Niiden toteuttaminen jää yritysverkoston vastuulle, mutta aivan loistavia ideoita täällä on syntynyt, Lappalainen kehuu.

Työpajaan osallistui noin viisitoista varsinaissuomalaista yritystä. Erityisesti verkostoituminen nousi yrittäjien mielestä työpajan tärkeimmäksi anniksi.

Lähde: Turun Sanomat 30.5.2008, lue koko artikkeli

Ammattikouluista valmistuu vuosi vuodelta useampi

Ammattioppilaitosten suosio on kasvanut viime vuosina koko ajan, ja nyt se alkaa näkyä myös tutkintojen määrissä. Opetushallituksen erityisasiantuntija Timo Kumpulainen kertoo, että niitä suoritetaan vuosi vuodelta enemmän. Tänä vuonna ammattikouluista valmistuu arviolta 32 400 ihmistä. Suurin osa heistä saa opintonsa päätökseen nyt keväällä ennen kesäloman alkua. Ammattiin kouluttaudutaan kaikkein eniten sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa.

Toiseksi eniten opiskellaan yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alaa. Ammatillinen koulutus kiinnostaa jonkin verran myös nuoria, jotka ovat jo käyneet lukion. Kumpulainen kertoo, että ylioppilashakijoita on joskus niin paljon, että koulutukseen voi olla vaikeaa päästä peruskoulutodistuksella. Kaikille ammattioppilaitosten linjoille voi kuitenkin hakea peruskoulupohjalta. Lukion ja ammatillisen koulutuksen voi myös yhdistää, mutta se ei Kumpulaisen mukaan ole kovin suosittu vaihtoehto.

Lähde: Turun Sanomat 30.5.2008, lue koko artikkeli

Paperin toimihenkilöiden lakko uhkaisi juhannusviikolla

Paperiteollisuutta uhkaa toimihenkilöiden lakko 16. kesäkuuta, jos Toimihenkilöunionin hallitus päättää ensi maanantaina jättää lakkovaroituksen. Toimihenkilöunionin puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan työtaistelu ei koskisi koko alaa, vaan yhtä metsäteollisuuskonsernia kerrallaan. Neuvottelut paperiteollisuuden toimihenkilöiden uusista työehdoista katkesivat torstaina. Noin 6 500 toimihenkilön työehtosopimus päättyy lauantaina.

Työntekijöitä edustava Toimihenkilöunioni TU arvosteli työnantajapuolta siitä, ettei tämä jättänyt torstaisessa neuvottelussa edes palkkatarjousta. Metsäteollisuuden mukaan syynä oli se, että palkankorotuksia koskeva riitahaarukka on niin iso.

Lähde: Taloussanomat 29.5.2008, lue koko artikkeli

Työpaikkojen tarjonta kasvaa huimasti

Avoimia työpaikkoja oli tammi–maaliskuussa 17 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan työpaikkoja oli tarjolla hieman yli 80 000. Valtaosa eli 73 prosenttia paikoista oli yksityisissä yrityksissä. Rekrytointivaikeudet ovat lisääntyneet. 44 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista oli sellaisia, joiden täyttämisessä työnantajat kertoivat kokeneensa vaikeuksia.

Alueellisesti avoimet työpaikat lisääntyivät Uudellamaalla ja Itä-Suomessa, toimialoittain rakentamisessa, kaupassa ja julkisissa palveluissa. Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista tehtävistä oli vuoden takaisesta hieman lisääntynyt ja määräaikaisten vähentynyt.

Tilasto perustuu yritysten ja julkisyhteisöjen toimipaikoista tehtyyn otokseen, jonka tiedot kerättiin maaliskuun alussa.

Lähde: Taloussanomat 28.5.2008, lue koko artikkeli

Nuorisotutkimus 2008: Oman alan löytäminen huolestuttaa nuorta

 Keskeisimmät tutkimustulokset
• Nuorten suurimmat huolenaiheet työelämään liittyen ovat oman alan löytyminen, väärälle alalle ajautuminen ja opiskelupaikan saaminen.
• Nuoret haluavat enemmän tietoa työelämästä, myös muilta kuin opettajilta ja opoilta.
• Nuorten mielikuvat teollisuusyritysten tulevaisuudennäkymistä ovat parantuneet merkittävästi.
• TET-kokemuson nuorelle tärkeä tapa saada tietoa työelämästä ja oivaltaa, mille alalle haluaa.
• Oma kokemus korostuu, internet ei.

Lähde: Taloudellinen tiedotustoimisto, Nuorisotutkimus 2008

Oman alan löytäminen huolestuttaa nuorta

Enemmistö nuorista on huolestunut mielekkään työn löytämisestä tulevaisuudessa. 13–17-vuotiaista puolet pelkää ajautuvansa väärälle alalle. Tutkimuksen tehneen Taloudellisen Tiedotustoimiston johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen pitää tulosta ymmärrettävänä, koska moni ei 15-vuotiaana vielä tiedä unelma-ammattiaan ja siksi järjestääkin itselleen lisää aikaa.

– Lukiosta on tullut miettimispaikka, Tenhunen-Ruotsalainen sanoo. 

Lähteet: Taloussanomat 28.5.2008, lue koko artikkeli, Taloudellinen tiedotustoimisto 28.5.2008 lue koko artikkeli

« Vanhemmat artikkelit