Kuukausittaiset arkistot: huhtikuu 2008

Sairaanhoitajapulaa paikataan Turussa pätevöittämällä maahanmuuttajahoitajia

 Sairaanhoitajien työvoimapulaa paikataan pätevöittämällä lähtömaassaan sairaanhoitokoulutuksen saaneita maahanmuuttajia. Turussa järjestettävän pätevöitymiskoulutuksen avulla heistä tulee laillistettuja sairaanhoitajia ja kaivattuja työntekijöitä hoitoalalle.

Suomessa asuu EU/ETA -maiden ulkopuolelta muuttaneita ja suomen kieltä jo osaavia sairaanhoitajia. He eivät kuitenkaan voi työskennellä Suomessa koulutustaan vastaavissa työtehtävissä täällä vaadittavan ja sairaanhoitajaksi laillistamisen ehtona olevan pätevyyden puuttumisen vuoksi. Aikaisemmista koulutuksista valmistuneet sairaanhoitajat ovat työllistyneet hyvin omalle alalleen.

Lähde: Turun Sanomat, lue koko artikkeli

Uusi Salo jakoi 3 000 työpaikkaa

Noin 3 000 uuden Salon työntekijää sai eilen tiedon työtehtävästään uudessa kunnassa. Järjestelytoimikunta vahvisti ammattinimikkeet vakituisille työntekijöille. Listan ulkopuolelle jäi noin 800 määräaikaista työntekijää, joiden tarve arvioidaan sopimuksen päättyessä. Heistä lähes kaikki työskentelevät palvelutehtävissä.

Uudessa Salossa työskentelee ensi vuonna noin 3 800 työntekijää. Heistä joka kahdeksas on hallinnon työntekijä eli esimies tai toimistotyöntekijä.

– Työtehtävän osoittaminen kaikille heistä ei ole ollut helppoa. Pienten kuntien moniosaajille kuten kunnansihteereille ei vastaavaa työtä löydy, uuden Salon henkilöstöpäällikkö Petri Alaluusua sanoo.

Henkilöstöpäällikkö näkee asiassa myös toisen puolen.

– Nyt moniosaajilla on mahdollisuus erikoistua.

Lähde: Turun Sanomat30.4.2008, lue koko artikkeli

Lääninhallitus haluaa Turusta kiireesti lisää hammaslääkäreitä

Länsi-Suomen lääninhallitus on huolissaan hammaslääkäripulan pahenemisesta. Turun yliopiston hammaslääkärikoulutuksessa on nykyään 25 aloituspaikkaa vuosittain. Lääninhallituksen mukaan paikkojen määrä pitäisi nostaa jo tänä keväänä neljäänkymmeneen, jotta palveluiden taso säilyisi ennallaan.

Lähde: Turun Sanomat 29.4.2008, lue koko artikkeli

Kansainvälistyminen petrannut kilpailukykyä

Suomen meriklusteri on kansainvälistynyt nopeaa tahtia 2000-luvun jälkimmäisellä puoliskolla ja samalla sen liikevaihto on kasvanut. Tämä käy ilmi tuoreesta Suomen meriklusteri 2008 -tutkimuksesta. Suomen meriklusteriin kuuluu noin 2 900 yritystä. Nyt tehty tutkimus vahvistaa sen merkitystä Suomen kansantaloudelle.

Lähde: Turun Sanomat 25.4.2008, lue koko artikkeli

Ammatillisen koulutuksen vetovoima kasvanut rajusti

Nuoret haluavat nyt putkimiehiksi, rakennustöihin, sähköasentajiksi tai datanomeiksi. Kokin ammatti vetää yhtä, samoin parturi-kampaajan. Ammatillisen koulutuksen vetovoima on kasvanut voimakkaasti koko 2000-luvun ja joillekin koulutuslinjoille on nykyisin selvästi vaikeampi päästä kuin lukioon.

Lähde: Turun Sanomat 24.4.2008, lue koko artikkeli

Volvo irtisanoo 24 työntekijää Liedossa ja lopettaa Tampereella

Ruotsalaisen Volvon omistaman Volvo Bus Finlandin yt-neuvottelut päättyivät tiistaina. Liedon tehtaan pääluottamusmiehen Seppo Venhon mukaan koritehtaalta ollaan aikeissa irtisanoa 24 henkilöä, joista 20 on tuotannon työntekijöitä ja 4 toimihenkilöitä. Tampereelta aiotaan lakkauttaa koko tehdas ja irtisanoa 213 henkilöä.

 

Lähde: Turun Sanomat 23.4.2008, lue koko artikkeli

Työttömyyden väheneminen hidastui Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli maaliskuun lopussa 14 100 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä väheni viime vuoden maaliskuusta 1 300 henkilöllä eli 8,3 prosentilla. Koko maassa työttömyys aleni 9,8 prosentilla. Maaliskuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 6,1% ja koko maassa 7,6 %.

Maaliskuun aikana oli maakunnan työvoimatoimistoissa työpaikkoja avoinna kaikkiaan 9 200 kappaletta, joista uusia paikkoja oli 4 100, mikä on 29 % vähemmän kuin vuosi sitten. Uusien avointen paikkojen määrä väheni eniten rakentamisessa. Työvoiman kysyntä kuitenkin kasvoi kaupan alalla sekä hallinnon ja toimistotyön ammateissa.

Pitkäaikaistyöttömyys vähenee edelleen
Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä väheni enää yhdellä prosentilla vuoden takaisesta. Yli vuoden työttömänä olleita oli kuitenkin 21 prosenttia viime vuotista vähemmän. Työhallinnon toimenpiteillä työllistyi tai oli koulutuksessa maaliskuun lopussa 6 700 henkilöä, eli 5 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut kaikissa pääammattiryhmissä. Erityisesti hotelli- ja ravintola-alalla työttömyys väheni edelleen voimakkaasti. Metallialalla työttömiä oli 16 % vähemmän kuin vuosi sitten, mutta talonrakentamisessa työttömien määrä oli 3 % suurempi.

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 3/2008

Valtion työpaikat pysyvät yhä sitkeästi pääkaupunkiseudulla

Valtio työllistää Uudellamaalla noin neljä kertaa enemmän ihmisiä kuin missään muussa maakunnassa. Väkilukuun suhteutettunakin pääkaupunkiseudulla on selvä yliedustus valtion työpaikoissa. Mikäli valtion työpaikat jakaantuisivat tasaisesti suhteessa väkilukuun, noin 16 000 Uudenmaan työpaikkaa pitäisi sijoittaa uudelleen muihin maakuntiin.

Lähde: Turun Sanomat 22.4.2008, lue koko artikkeli

« Vanhemmat artikkelit