Työttömyyden väheneminen hidastumassa

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli tammikuun lopussa 15 500 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä väheni viime vuoden tammikuusta 1800 henkilöllä eli 10,6 prosentilla. Koko maassa työttömyys aleni 10,2 prosentilla. Tammikuun aikana työttömien määrä pysyi Varsinais-Suomessa ennallaan. Tammikuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 6,7 % ja koko maassa 8,4 %.

Tammikuun aikana työpaikkoja oli avoinna maakunnan työvoimatoimistoissa kaikkiaan 7 500 kappaletta. Näistä uusia paikkoja oli 5 500, mikä on 4 % enemmän kuin vuosi sitten.  Voimakkainta työvoiman kysynnän kasvu oli kaupan alalla, hallinnon ja toimistotyön sekä palvelutöiden ammateissa. Uusien avointen paikkojen määrä kuitenkin väheni liikenteen, rakentamisen ja teollisuuden aloilla.  

Pitkäaikais- ja nuorten työttömyys jatkaa vähenemistään
Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä aleni yhä 16 prosentilla vuoden takaisesta. Yli vuoden työttömänä olleita oli puolestaan 23 prosenttia viime vuotista vähemmän. Työhallinnon toimenpiteillä työllistyi tai oli koulutuksessa tammikuun lopussa 6 200 henkilöä, eli 7,6 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Viime vuoden tammikuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut kaikissa pääammattiryhmissä. Erityisesti liikenteessä, sosiaali- ja terveydenhoidossa sekä hotelli-ja ravintola-alalla työttömyys väheni edelleen voimakkaasti. 

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 1/2008