Kuukausittaiset arkistot: marraskuu 2007

Turun hautomoista jo 160 yritystä

Turku Science Park Oy:n yrityshautomoissa on käynnistynyt yli 160 uutta teknologiayritystä, joihin on syntynyt noin 850 uutta työpaikkaa. Yleisimmät toimialat ovat ict ja bioteknologia, mutta hautomoissa on aloittanut myös laivanrakennukseen, puunjalostukseen ja monenlaisiin asiantuntijapalveluihin liittyviä yrityksiä.

Lähde: Turun Sanomat 29.11.2007, lue koko artikkeli

Työttömyys vähenee yhä Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli lokakuun lopussa 14 000 työtöntä työnhakijaa. Lokakuun aikana työttömien määrä ei muuttunut, mutta viime vuoden lokakuuhun nähden työttömien määrä väheni 2 100 henkilöllä eli 13,1 prosentilla. Koko maassa työttömyys aleni hieman hitaammin eli 12,6 prosentilla. Lokakuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 5,9 % ja koko maassa 7,6 %.

Uusien avointen paikkojen määrä kasvoi erityisesti tekniikan alan ja kaupan ammateissa. Vuoden takaista vähemmän oli uusia paikkoja tarjolla hoitoalalla sekä hotelli- ja ravintola-alalla. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna lokakuun aikana 6 300 kappaletta, joista uusia paikkoja oli 3 700, mikä on 8 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyys vähenee kaikissa ammattiryhmissä
Viime vuoden lokakuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut kaikissa pääammattiryhmissä. Erityisesti tieliikenteen alalla, mutta myös metallialalla ja hoitoalalla työttömyys väheni voimakkaasti.

Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä aleni yhä 19 prosentilla vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä puolestaan supistui 23 prosentilla ja naisten työttömyys aleni 14 prosentilla. Työhallinnon toimenpiteillä työllistyi tai oli koulutuksessa lokakuun lopussa 6 700 henkilöä, eli 0,5 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2007

Areva hakee lisää työvoimaa

Olkiluotoon rakennettavan kolmannen ydinvoimalan kaikkien rakennusten rakennustyöt ovat jo käynnissä. Työvoimavahvuus on 2 400.

– Rakennustyövoima ei enää kasva. Painopiste siirtyy asennustöihin esimerkiksi turbiiniasennukset alkavat maaliskuussa, sanoi laitosyksikön toimittavan konsortion Arevan projektinjohtaja Philippe Knoche.

Työvoimasta suomalaisia on vajaa kolmannes. – Haemme koko ajan lisää suomalaista työvoimaa, tavoittelemme noin sataa suomalaista lisää., Knoche sanoi.

Lähde: Turun Sanomat 19.11.2007, lue koko artikkeli

Meriteollisuuden jatkuva työvoimapula puhutti Turussa

Meriteollisuuden tulevaisuuden näkymät ja erityisesti jo nyt alaa koetteleva henkilöstöpula puhutti Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Liiton neuvottelupäivillä Turussa. Meriteollisuuteen tarvitaan lähivuosina tuhansia uusia osaajia.

– Tilauskirjat ovat täynnä; pulaa on vain työvoimasta. Meriteollisuus tarvitsee seuraavan neljän vuoden aikana liki 8 000 uutta ammattitaitoista työntekijää, arvioi Aker Yardsin henkilöstöjohtaja Marko Konu.

Lähde: Turun Sanomat 16.11.2007, lue koko artikkeli

Turku satsaamassa miljoona euroa lisää meriteollisuuden edellytyksiin

Turun kaupunki haluaa pitää meriklusterin alueen elinkeinopolitiikan keskeisenä painopisteenä. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen (kok) esittää kaupungin ensi vuoden budjettiin noin miljoonan euron lisäpanostuksia eri merialan hankkeisiin.

Aker Yardsin risteilijöistä ja matkustajalautoista vastaava toimitusjohtaja Juha Heikinheimo pitää Turun kaupungin hankkeita tervetulleina. – Miljoonan euron satsaus on merkittävä ja osoittaa, että Turku haluaa kantaa kortensa kasaan meriteollisuuden toimintaedellytysten kasaamisessa, Heikinheimo toteaa.

Lähde: Turun Sanomat 7.11.2007, lue koko artikkeli

Suhdannehuippu on vähitellen jäämässä taakse

Elinkeinoelämän keskusliiton lokakuussa tekemän tiedustelun mukaan suhdannetilanne on tällä hetkellä useimmilla toimialoilla selvästi tavanomaista vahvempi. Epävarmuus on kuitenkin lisääntynyt, ja useimmilla toimialoilla suhdannekuvan ennustetaan heikentyvän loivasti tulevan talven aikana. Näkymien vaihtelu eri yritysten ja toimialojen välillä on myös kasvanut aiemmasta. Työvoimasta on edelleen yleisesti pulaa ja myös riittämätön kapasiteetti on merkittävä toiminnan laajentamisen este. Samalla kuitenkin yhä useampi yritys raportoi riittämättömästä kysynnästä. Paras kysyntätilanne on palvelualoilla, joista ainoastaan 9 prosenttia kertoi kysynnän olevan heikkoa. 

EK:n tiedusteluun vastanneet teollisuusyritykset ovat saaneet edelleen entistä runsaammin uusia tilauksia. Kysynnän ennustetaan jatkuvan pääosin hyvänä, mutta esimerkiksi puuteollisuudessa uusien tilausten odotetaan supistuvan tuntuvasti. Tuotannon kasvu on hidastunut jonkin verran alkusyksyllä ja se jää hitaaksi myös loppuvuonna. Alkuvuonna kasvun odotetaan hieman nopeutuvan. Teollisuusyritysten kapasiteetin käyttöaste on sen sijaan pysynyt erittäin korkeana. Lokakuun tiedustelussa peräti 89 prosenttia yrityksistä toimi täydellä kapasiteetilla.

Rakentamisen korkeasuhdanne on yhä jatkunut. Alkusyksyllä tuotannon kasvu oli varsin nopeaa ja uusia tilauksiakin saatiin edellistä vuosineljännestä enemmän. Toisaalta talonrakennusyrityksillä olleiden myymättömien huoneistojen määrä jatkoi kasvua. Kaikkiaan rakentamisen kuuman suhdannetilanteen ennustetaan jäähtyvän. Loppuvuonna rakentamisen kasvu on edelleen ripeää, mutta kasvuvauhti näyttäisi hidastuvan vuoden alussa. 

Palvelualoilla suhdanteet ovat jatkuneet tasaisen vahvoina eikä suurta muutosta ole näköpiirissä.  Palveluyritysten kysyntä on edelleen hyvää ja myynnin kasvu melko nopeaa. Kohoavat kustannukset aiheuttavat kuitenkin hintoihin nousupaineita. Myyntiennusteet loppuvuodelle ovat suotuisat, mutta alkuvuonna myynnin kasvun kuitenkin enteillään jäävän vähäisemmäksi. 

Työvoimasta edelleen kysyntää 

Teollisuusyritysten työvoima on kasvanut koko kuluvan vuoden melko nopeasti, mutta loppuvuodelle enää ennusteta kasvua. Eri toimialojen välillä oli huomattavia eroja. Työllisyys parani muun muassa teknologia- ja rakennusaineteollisuudessa, kun taas lasku oli voimakasta paperiteollisuudessa. Rakennusyritysten henkilökunnan kasvu jatkui nopeana. Loppuvuonna työllisyyden ennustetaan yhä hieman kasvavan, kun kehityksestä puhdistetaan normaali kausivaihtelu. Palvelualoilla työvoiman määrä sen sijaan kasvoi loppukesällä hitaasti, mutta loppuvuoden aikana työvoiman määrän odotetaan lisääntyvän. 

Ammattitaitoisesta työvoimasta on edelleen tuntuvaa pulaa lähes kaikilla päätoimialoilla.  Ongelma on aiempaan tapaan kaikista suurin rakentamisessa, konepajateollisuudessa sekä mm. kiinteistö- ja siivousalalla.  Lokakuussa 27 prosenttia EK:n kyselyyn vastanneista teollisuusyrityksistä kuvasi ammattityövoimapulan rajoittavan toimintaa. Rakennusyrityksillä vastaava lukema oli 45 ja palvelualoilla 24 prosenttia. 

Lähde:  Elinkeinoelämän keskusliiton Suhdannebarometri 

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Lokakuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 219 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 325 000 henkilöä.

 

 

Täsmäkoulutus tyydyttää yritysten tarpeita

Alkuvuodesta Varsinais-Suomessa käynnistyneellä TALO 07-hankkeella on haettu ratkaisua lähinnä alueen LVI-alan yritysten puutteelliseen koulutuspalveluun. Viimeisten viiden vuoden aikana LVI-alan normisto on muuttunut EU-säädösten myötä melkoisesti ja täydennyskoulutus on tarpeen. Hankkeen pääasiallisena tarkoituksena on ollut hakea LVI-alan huippuammattilaisia, joilla olisi halua ja kykyä opettaa oman työn ohella muita. Käytännössä kysymys on täsmäkoulutusverkoston rakentamisesta alalla toimivien tahojen välille.

Lähde: Turun Sanomat 30.10.2007, lue koko artikkeli