Kuukausittaiset arkistot: lokakuu 2007

Putkimiespula lykkää remontteja

Kuumana käyvä uudisrakentaminen vie putkimiehet remonttityömailta. Turun seudulla on vaikea löytää ammattitaitoista työvoimaa korjaamaan vesi- ja viemäriputkia. Taloyhtiöt ovat vaikeassa välikädessä. Turun LVI-yhdistyksen puheenjohtajan Markku Nikulan mukaan hyvinkin tarpeellista putkiremonttia voi joutua lykkäämään. Nikulan mukaan työvoimapulaa pyritään helpottamaan oppilaitosten ja yritysten yhteistyöllä, muun muassa lisäämällä harjoittelupaikkoja. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määrää hän ei lisäisi.

Lähde: Turun Sanomat 26.10.2007, lue koko artikkeli

Rakentaminen jatkuu vilkkaana vaikka asuntotuotanto vähenee

Rakennusteollisuudessa menee edelleen hyvin, vaikka kasvun vauhti hiipuu hieman ensi vuonna. Alan etujärjestön Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtajan Tarmo Pipatin mukaan odotukset ovat pitkän aikavälin keskiarvoihin verrattuna korkealla. Kasvun vetureita ovat liikepaikkojen, toimistojen sekä teollisuus- ja varastilojen työmaat. Kaupan keskusliikkeet rakentavat uusia Prismoja ja Citymarketeja. Myös ulkomaiset ketjut kuten Bauhaus ja Ikea laajentavat Suomessa.

Työllisyys on edelleen parantunut tänä vuonna. Ulkomaisen työvoiman käyttö on yleistynyt etenkin pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Rakennusteollisuus arvioi, että ulkomaalaisten osuus työvoimasta on 10 prosenttia. Pipatin mukaan pulaa on sekä rakennustyömiehistä että työnjohtajista.

Lähde: Turun Sanomat 24.10.2007, lue koko artikkeli

Työttömyys väheni edelleen voimakkaasti

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli syyskuun lopussa 14 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä väheni viime vuoden syyskuusta 2 400 henkilöllä eli 14,4 prosentilla. Koko maassa työttömyys aleni hieman hitaammin eli 13 prosentilla. Syyskuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 5,9 % ja koko maassa 7,4 %. Työttömyys väheni kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa.

Uusien avointen paikkojen määrä kasvoi erityisesti tekniikan alan ja hoitoalan ammateissa. Vuodentakaista väemmän oli uusia paikkoja tarjolla rakentamisessa ja metallialalla. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna syyskuun aikana 6 600 kappaletta, joista uusia paikkoja oli 3 600, mikä on 9 % enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyys vähenee kaikissa ammattiryhmissä

Viime vuoden syyskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut kaikissa pääammattiryhmissä. Erityisesti tieliikenteen alalla, mutta myös metallialalla, hoitoalalla sekä hotelli- ja ravintola-alalla työttömyys väheni voimakkaasti. Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä aleni yhä 17 prosentilla vuoden takaisesta. Myös pitkäaikaistyöttömyys väheni, yli vuoden työttömänä olleiden määrä supistui 23 prosentilla. Naisten työttömyys aleni 15 prosentilla. Työhallinnon toimenpiteillä työllistyi tai oli koulutuksessa elokuun lopussa 6 200 henkilöä, eli 1 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/2007

 

Sailas patistaa suomalaisia entistä kovempaan työntekoon

Kohtaanto-ongelmaa eli sitä, että avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat ovat eri paikassa, on pitkään pidetty alueellisena ongelmana. Kohtaanto-ongelmasta puhuttiin myös silloin, kun Voikkaan paperitehtaalta jäi työttömäksi satoja työntekijöitä, mutta heitä ei saatu siirtymään Turkuun tai Raumalle telakkatöihin.

Lähde: Turun Sanomat 23.10.2007, lue koko artikkeli

Porschen tuotanto Uudessakaupungissa jatkuu

Porsche-autojen valmistus jatkuu Uudenkaupungin tehtaalla ainakin vuoteen 2011. Porsche AG:n tuotannosta ja logistiikasta vastaava johtaja Michael Macht varmisti yhtiön käyttävän optionsa ja jatkavan autojen valmistusta Suomessa, kun Uudessakaupungissa juhlittiin Valmet Automotiven ja Porschen yhteistyön ensimmäisen vuosikymmenen täyttymistä.

Lähde: Turun Sanomat 18.10.2007, lue koko artikkeli

Yrittäjät pitävät yrittämisestä

Yrittäjäksi ryhtyminen on Suomessa helppoa. Tätä mieltä ovat Sampo Pankin suuren suomalaisen yrittäjätutkimuksen vastaajat. Yrittäjät ovat kyselyn mukaan myös palkansaajia tyytyväisempiä työhönsä. Yrittäjien mielestä heidän työtään arvostetaan. Myös työn haastavuus, sisältö sekä urakehitys ovat palkansaajia edellä.

Lähde: Turun Sanomat 17.10.2007, lue koko artikkeli

« Vanhemmat artikkelit