Kuukausittaiset arkistot: elokuu 2007

Lidl avaa Naantalissa keväällä 2008

Päivittäistavaraketju Lidl avaa myymälän Naantaliin keväällä 2008. Noin tuhannen neliön myymälän rakennustyöt on aloitettu elokuussa. Myymälä tulee Rautakadulle Karvetin alueelle. Pääurakoitsijana rakennustöissä toimii Skanska Oy.

Vielä tänä vuonna Lidl avaa kuusi uutta myymälää ja ensi vuonna yhteensä viisi. Tänä vuonna myymälä tulee muun muassa Helsingin Kamppiin, ensi vuonna Lauttasaareen ja Konalaan.

Ketju on toiminut Suomessa viisi vuotta, ja sillä on yhteensä 115 myymälää. Työntekijöitä ketjulla on yli 2 000. Lidl ilmoittaa markkinaosuudekseen viisi prosenttia.

Kaikkiaan Lidl toimii yli 20 maassa.

Lähde: Turun Sanomat, lue koko artikkeli

TNT laajenee Turussa yhtiön suurimmaksi terminaaliksi

Pikakuljetusyritys TNT Suomi laajentaa voimakkaasti Turun toimipistettään. Neljän Turun vuoden aikana toimipiste on kasvattanut lähetysmääriään peräti sadalla prosentilla. Kiristynyttä kapasiteettia helpotetaan uudella terminaalilla, joka tuplaa nykyiset tilat yhteensä 5 400 neliöön.

Turun lentokentällä sijaitsevalla TNT Turulla on aktiivisia yritysasiakkaita noin 3 000, ja toimipiste hoitaa lähetykset Tammisaaresta Kokkolaan. Tällä hetkellä yhtiöllä on Helsingissä samankokoinen terminaali, joten laajennuksen myötä Turusta tulee Helsinkiä isompi toimipiste.

Jo nyt Turku on yhtiön Suomen autoliikenteen lajittelukeskus.

Lähde: Turun Sanomat 29.08.2007, lue koko artikkeli

Superministeriön johtovirat lisäbudjettiin

Vuodenvaihteessa toimintansa aloittavan uuden työ- ja elinkeinoministeriön korkeimmat virat täytetään jo syksyllä lisäbudjetin varojen turvin. Menettely koskee runsasta kymmentä niin kutsuttua erittelyvirkaa, joiden joukossa ovat kansliapäällikkö ja osastopäälliköt.

Uuden ministeriön johtoon tulevan kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen (kesk) mukaan tällä tavoin turvataan toiminnan alkaminen ensi vuoden alusta lukien. Muussa tapauksessa startti siirtyisi 2-3 kuukaudella.

Ministeriöön ei voi rekrytoida väkeä vuoden alusta lähtien, ellei ole olemassa viranhaltijoita, joiden esittelystä ja valmistelusta se tapahtuu. Lisäksi nyt yhdelle ministeriölle laadittu budjettiehdotus olisi pitänyt kirjoittaa uusiksi siten, että kauppa- ja teollisuusministeriön ja työministeriön toimintaa olisi jatkettu erillään vielä alkuvuoden ajan.

Toimintatapa on selvitetty yhteistyössä oikeuskanslerinviraston kanssa. Lisäksi hallitus kiirehtii uuden ministeriön perustamiseen liittyvän valtioneuvostolain muutosesityksen antamista. Tarkoituksena on, että eduskunta ehtii säätää sen hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta.

Pekkarisen mukaan uuden ministeriön rakentaminen nopealla aikataululla on ollut jo alun alkaen valtavan vaatelias ja haastava tehtävä. Aikataulussa on pysytty.

Lähde: Turun Sanomat 25.08.2007, lue koko artikkeli

Turusta viritellään tärkeintä hammaslääkärien kouluttajaa

Turun yliopistosta kaavaillaan Suomen suurinta hammaslääkärien kouluttajaa. Tätä ehdottaa turkulainen selvitysmies, professori Risto-Pekka Happonen.

Happonen kaksinkertaistaisi hammaslääkärikoulutuksen aloituspaikat Turun yliopistossa. Aloituspaikkoja lisättäisiin ensi vuonna 50:een tämän syksyn 25:stä.

Selvitysmies ehdottaa hammaslääkärien koulutuksen aloittamista Kuopion yliopistossa. Näin saataisiin korjattua Itä- ja Keski-Suomen hammaslääkäripulaa.

Happonen pitäisi Helsingin ja Oulun yliopistojen sisäänoton suunnilleen ennallaan.

Koko maassa aloituspaikkoja lisättäisiin nykyisestä noin sadasta 160:een. Tutkintoja suoritettaisiin noin 150 vuodessa.

Happonen on selvittänyt hammaslääketieteen valtakunnallista kehittämistä, koska hammaslääkäripula pahenee.

Turun suurta aloituspaikkamäärää Happonen perustelee kolmella seikalla. Turun yliopisto huolehtii myös Tampereen yliopistollisen sairaalan vastuualueen hammaslääkärikoulutuksesta. Kuopiossa puolestaan ei voida polkaista alkuun uutta koulutusta kolmeakymmentä suuremmalla määrällä.

– Kolmas syy on se, etten voi esittää koulutuksen lisäämistä nyt tehottomasti toimivissa yksiköissä, sanoo Happonen.

Hän tarkoittaa Oulun ja Helsingin yliopistoja, joissa yli kolmannes hammaslääketieteen opiskelijoista keskeyttää nykyään opintonsa.

Selvitysmies luovutti muistionsa opetusministeri Sari Sarkomaalle (kok) torstaina.

Lähde: Turun Sanomat 24.08.2007, lue koko artikkeli

Microsoft hyökkää työvoimapulan kimppuun

Suomen Microsoftin uusi toimitusjohtaja Ari Rahkonen haluaa lähettää vahvan viestin päättäjille siitä, että tietotekniikka-ala työllistää Suomessa. Hän on huolissaan suunnitelmista, että it-alan koulutusta supistettaisiin.

Heinäkuun alussa Microsoftilla aloittaneen Rahkosen mukaan alalla vallitsee huutava työvoimapula.

Suomen Microsoft käynnistää työvoimapulan ratkaisemiseksi hankkeen, jonka tarkoitus on kouluttaa tuhat tietotekniikkaosaajaa Microsoftin ja asiakasyritysten tarpeisiin. Rekrytointi alkaa ensi maanantaina.

Koulutusohjelmassa on mukana yli 20 suomalaista it-yritystä, jotka käyttävät Microsoftin ohjelmistoja. Opiskelijat menevät koulutettaviksi yrityksiin, ja jos koulutus onnistuu, heillä on neljän kuukauden jälkeen työpaikka valmiina. Työpaikkoja on jo täyttämättä noin 200.

– Tavoite on luoda tuhat uutta työpaikkaa, Rahkonen kertoo.

Koulutettaviksi haetaan yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuvia alan opiskelijoita sekä jo työelämässä olevia it-alan ammattilaisia. Heillä ei ole vielä tarpeeksi syvällistä Microsoft-osaamista, minkä vuoksi yhtiön oma koulutushanke on tarpeen.

– Tämä on malli, jolla yritämme saada nopealla tahdilla osaajia, Rahkonen sanoo.

Hänen mukaansa Microsoft vie koulutusmallin ulkomaille, jos siitä saadaan hyviä kokemuksia. Lisäksi hanketta on tarkoitus laajentaa keväällä Suomessa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jolloin mukaan tulisi noin 200 yritystä.

Yksi ohjelmaan osallistuvista yrityksistä on Affecto, jonka toimitusjohtaja Pekka Eloholma vahvistaa yhtiön tarvitsevan uusia Microsoft-osaajia. Affecto kasvaa ripeästi, jolloin työvoiman saaminen on noussut yhtiön suurimmaksi haasteeksi.

Hänen mukaansa Microsoftin käynnistämä koulutushanke tulee hienoon aikaan, sillä muuten osaavan työvoiman saaminen vaatisi suuria panostuksia.

– Tarvitsemme ihmisiä, jotka haluavat huippukonsulteiksi, Eloholma sanoo.

Hän korostaa, että Suomessa on it-alalla ”hurjan paljon” töitä tarjolla. Hän kiistää käsitykset, että it-alan työpaikat olisivat siirtymässä ulkomaille.

– Sellaista maailmaa ei ole, että it-työpaikat olisivat häviämässä jonnekin, hän arvioi.

Esimerkiksi konsultointi tapahtuu aina suomalaisen asiakkaan lähellä, usein jopa asiakkaan omissa tiloissa, Eloholma kertoo.

Lähde: Turun Sanomat 23.08.2007, lue koko artikkeli

Irtisanotut lääketyöntekijät avuksi farmaseuttipulaan

Turussa ja laajemminkin maassa vallitsevaan farmaseuttipulaan saataisiin helpotusta, mikäli lääkeyrityksistä irtisanottujen muuntokoulutus onnistuttaisiin järjestämään.

Ainakin 15 keväällä työttömäksi jäänyttä lääketyöntekijää on ilmoittanut halukkuutensa opiskella farmaseutiksi.

Ongelmana on se, ettei sopivaa koulutuspaikkaa ole ainakaan toistaiseksi. Farmaseutteja koulutetaan Åbo Akademissa sekä Helsingin ja Kuopion yliopistoissa.

Farmaseuttien muuntokoulutusta järjestetään tällä hetkellä ainoastaan Kuopiossa, jossa ensi vuodenkin opiskelupaikat ovat jo täynnä. Turkulaiset lääketyöntekijät pääsisivät jatko-oppiin siis aikaisintaan syksyllä 2009. Aiemmin muuntokoulutuspaikkoja on ollut myös Åbo Akademissa ja Helsingin yliopistossa.

Koulutuksen järjestämisessä ei ole kysymys taloudellisista ongelmista, sillä valtion budjetissa on varattu rahaa muun muassa TE-keskusten muuntokoulutusta varten.

– Ylimääräinen koulutus koetaan järjestäjätaholla ilmeisesti ylivoimaiseksi toteuttaa, sanoo Turun työvoimatoimiston muutosturva-asiamies Hannele Liesegang.

Liesegang ryhtyi neuvottelemaan heti keväällä lääketyöntekijöiden irtisanomisten aikaan yhdessä työnantajien ja työntekijöiden kanssa, jotta sopiva koulutusvaihtoehto löytyisi mahdollisimman nopeasti.

Työvoimatoimiston muutosturva-asiamies on pyrkinyt sijoittamaan työttömäksi jääviä takaisin työelämään tai vaihtoehtoiseen koulutukseen heinäkuusta 2005 lähtien, jolloin laki muutosturvasta astui voimaan.

Lähde: Turun Sanomat 23.08.2007, lue koko artikkeli

Työttömyys supistuu ripeästi Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli heinäkuun lopussa 17 500 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä väheni viime vuoden heinäkuusta 2 400 henkilöllä. Koko maassa työttömyys aleni hieman ripeämmin. Heinäkuun aikana työttömien määrä kasvoi Varsinais-Suomessa 1 100 henkilöllä. Työttömyyden laajeneminen johtui pääasiassa heinäkuulle ominaisista tekijöistä: määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä. Heinäkuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 7,3% ja koko maassa 8,9 %. Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli maan neljänneksi pienin Uudenmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen.

Uusia avoimia työpaikkoja neljännes enemmän kuin vuosi sitten
Heinäkuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työvoimatoimistoissa 2 900 kappaletta eli 16 % enemmän kuin vuosi sitten. Uusien avointen paikkojen määrä kasvoi erityisesti, tekniikan alan, sähkötyön, pakkaus- ja varastotyön, tieliikenteen ja myyntityön ammateissa. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna heinäkuun aikana 5 300 kappaletta, joista uusia paikkoja oli 2 900.

Pitkäaikaistyöttömyys vähenee yhä ripeästi
Parantuneesta työllisyystilanteesta ovat hyötyneet nuoret, sillä nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä aleni yhä 17 prosentilla 1 900 henkilöön vuoden takaisesta. Tosin kesäkauteen liittyen nuorten työttömien määrä kasvoi heinäkuun aikana 180 henkilöllä. Myös pitkäaikaistyöttömien pääsy takaisin työmarkkinoille on helpottunut jossain määrin. Yli vuoden työttömänä olleita oli 3 300, eli määrä supistui 23 prosentilla. Naisten työttömyys aleni 10 prosentilla.

Työttömyys vähenee kaikissa ammattiryhmissä

Viime vuoden heinäkuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut kaikissa pääammattiryhmissä. Erityisesti tekniikan ja tieliikenteen alalla, mutta myös metallialalla sekä hotelli- ja ravintola-alalla työttömyys väheni voimakkaasti.

Työhallinnon toimenpiteissä 2,2 % työvoimasta

Työhallinnon toimenpiteillä työllistyi tai oli koulutuksessa heinäkuun lopussa 5 200 henkilöä, eli 6 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimakoulutuksessa oli heinäkuun lopussa 2 300 henkilöä parantamassa valmiuksiaan työmarkkinoille. Valtion, kuntien tai yksityisen sektorin tukityöllä oli puolestaan työllistetty 2 000 henkilöä. Työmarkkinatuella työharjoittelussa oli 400 ja vuorottelupaikkaan työllistettynä 520 henkilöä.

Työttömyyden vähentymistrendi yhä vallalla kaikissa kunnissa

Kaudelle tyypilliseen tapaan työttömien määrä kasvoi heinäkuun aikana lähes kaikissa kunnissa. Työttömyys väheni kuitenkin kaikissa seutukunnissa viime vuoden heinäkuuhun verrattuna ja nopeinta vauhtia Turunmaan seutukunnassa eli 29 prosentilla. Työttömyysaste on korkein Turun seutukunnassa sekä Turun kaupungissa. Paras työllisyystilanne on puolestaan Turunmaan seutukunnassa sekä Västanfjärdissä, Nauvossa ja Iniössä. Työttömyysaste oli alle 5 % 20 alueen 53 kunnasta.
 

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7 / 2007

Ministeriö aikoo siirtää työllistämisrahoja yrityksille

Työministeriön suunnitelmat työllistämisrahojen kohdentamisesta aiempaa vahvemmin yrityksille vähentäisivät toteutuessaan kolmannen sektorin, kuten yhdistysten, kykyä työllistää työttömiä. Tukityöllistämistä halutaan kohdentaa yksityiselle sektorille, koska sinne syntyy työpaikkoja julkista sektoria enemmän.

Valmisteilla olevien suunnitelmien toteutuminen leikkaisi Turussa muun muassa kierrätyskeskus Ekotorin toimintaa.

Yhdistyspohjalta toimiva Turun Ekotori työllistää vuosittain noin sata pitkäaikaistyötöntä eri pituisiin jaksoihin. Työllistettävien määrä kuitenkin vähenee, jos työllistämisrahoja leikataan.

Ekotorilla on Turussa kolme toimipistettä.

Työttömien puheenjohtaja epäilee

Raision seudun työttömien puheenjohtaja Kari Hanka ei usko, että yritykset olisivat vielä valmiita ottamaan vastuuta vaikeasti työllistyvien työllistämisestä.

– Yrityksillä on mahdollisuus saada tukea työllistämiseen jo nyt. Aina on kuitenkin tietty työttömien joukko, joka ei kelpaa yrityksille. Kolmannelle sektorille nämäkin ihmiset voivat olla hyödyksi.

– Kaikki tuetulla palkalla olevat eivät myöskään luota itseensä niin paljon, että hakeutuisivat töihin muualle kuin sellaisiin paikkoihin, joissa on tarjolla vertaistukea, hän pohtii.

Hanka toivoo työllistämisrahojen uusjaosta parempaa tiedottamista.

– Hallitusohjelmaan on kirjattu, että ensi vuonna sellainen tulee tapahtumaan. Kukaan vain ei ole kertonut asiasta mitään. Muutokseen on vain käsketty varautua.

Lähde: Turun Sanomat 21.08.2007, lue koko artikkeli

Talotekniikalla nykyään merkittävä osuus rakennusprojekteissa

Uudet kauppakeskukset ja vanhojen saneeraus työllistävät tällä hetkellä rakennuttajia ja rakennuskonsultteja etenkin Turun alueella. Se ei ole ihme, sillä Tilastokeskuksen mukaan liike- ja toimistorakennuksille uusia rakennuslupia myönnettiin toukokuussa neljännes edellisvuotista enemmän.

Talotekniikan rakennuttaja-, projektinjohto- ja valvontapalveluihin erikoistunut yritys Tate-Rap tekee tällä hetkellä projekteja pelkästään Turun alueella seitsemään kohteeseen. Niistä laajimpia ovat rakennuksen alkuvaiheessa oleva ostoskeskus Skanssi, saneerattava Sokos Wiklund, muutostyöt Antintalossa ja uusi K-rauta Raisiossa.

Erikoistekniikka nostaa kustannuksia

Tate-rapin toimitusjohtaja ja yksi omistajista, Jarmo Leskinen, sanoo, että talotekniikan rooli ja osaaminen on jatkuvassa kasvussa.

– Rakentaminen voi olla nykyisin jopa yli 50-prosenttisesti talotekniikan rakentamista, Leskinen sanoo.

Leskisen mukaan talotekniikan rakennuttaminen on pitkälti erikoistunutta asiantuntija- ja projektinjohtotyötä. Lisäksi pitää osata käytäntö työmaalla. Tate-Rapin projekteissa on yhteistyökumppanit huomioiden 5-7 asiantuntijaa, mutta uusien projektien myötä Turkuun ja Helsinkiin ollaan suunnittelemassa uusien työntekijöiden palkkaamista.

Saneeraukset yleistyvät

Tällä hetkellä vajaa puolet kohteista on saneerattavia, mutta Leskinen uskoo, että niiden osuus kasvaa tekniikan vaatimustason kehittyessä.

– Runko on valmiiksi olemassa, mutta ilmastointi- ja putkijärjestelmät joudutaan uusimaan. Monissa vanhoissa kohteissa ei ole esimerkiksi jäähdytysjärjestelmiä lainkaan tai ne toimivat vajaatehoisesti, Leskinen sanoo.

Osaamista vaikea löytää

Kuten rakennusteollisuuskin, myös Tate-Rap on joutunut kohtaamaan työvoimapulan.

– Kyllä mekin olemme joutuneet kieltäytymään projekteista, vaikka meillä onkin laajat alihankkijaverkostot, Leskinen sanoo.

Hänen mukaansa syynä on yksinkertaisesti huippuosaamisen ja uusien pätevien alihankkijoiden tai henkilöiden vaikea löytäminen. Asiakas vaatii huippupätevää osaamista ja resursseja on oltava riittävästi sekä nopeasti saatavilla hektisessä projektityöskentelyssä. Jo nyt Tate-Rapilla on tilauksessa töitä kahden vuoden ajanjaksolle.

Lähde: Turun Sanomat 21.08.2007, lue koko artikkeli

Tutkijoiden työttömyyttä ei pidetä uskottavana

Työttömäksi jäänyt tutkija putoaa usein ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolelle. Vaille perustoimeentuloa jäävät niin apurahalla kuin palvelussuhteessakin tutkimustyötä tehneet henkilöt. Tieteentekijöiden liiton mukaan työvoimaviranomaiset ovat viime vuosina evänneet monelta tutkijalta työttömyysetuuden sillä perusteella, että heidän on katsottu työllistyvän omassa työssään tai olevan päätoimisia opiskelijoita.

– Näyttää siltä, että tutkijoita ei mielletä palkansaajiksi eikä yliopistolla tehtävää työtä pidetä oikeana työnä, toteaa asiamies Tuuli Vänskä Tieteentekijöiden liitosta.

Lähde: Turun Sanomat 20.8.2007, lue koko artikkeli

« Vanhemmat artikkelit