Työvoimapula on todellisuutta

Jon Nyman

Suomalaisia on jo vuosia peloteltu uhkaavalla työvoimapulalla ja sen mukanaan tuomilla vaikeuksilla: pian yritykset eivät enää investoisi Suomeen, eläkkeille ei riittäisi maksajia eikä vanhuksille hoivaajia. Korkean työttömyyden oloissa ekonomistien varoitukset ovat kuitenkin kaikuneet kuuroille korville, eikä vakavia ongelmia olekaan odotettu vielä tällä vuosikymmenellä.

Vahvan talouskehityksen myötä työvoimapula on nyt muuttunut uhkasta todellisuudeksi. Viime vuosina ilmiö on levinnyt rakennusalalta teollisuuteen sekä aivan hiljattain myös palvelualoille. Työvoimapula alkaa jo vaarantaa kansantalouden kehitystä rajoittamalla talouskasvua ja kiihdyttämällä inflaatiota.

Eri puolilla maata on käynnistetty pilottiprojekteja työvoiman rekrytoimiseksi ulkomailta, ja vastaavia ohjelmia tarvitaan myös valtakunnan tasolla. Vuosia jatkuneesta keskustelusta ja lukuisista työvoimapulan esiin nostaneista ”globalisaatioraporteista” huolimatta Suomi on pahasti myöhässä aktiivisessa ulkomaisen työvoiman houkuttelemisessa.

Työvoimapulan ratkaisemiseksi tarvittavat keinot ovat olemassa, ja ne täytyy pikaisesti panna toimeen myös Suomessa. Lisäselvitysten sijaan nyt tarvitaan avarakatseisuutta ja poliittista johtajuutta.

Kirjoittaja työskentelee Euroopan komission Singaporen-edustustossa kauppa- ja talouspolitiikan asiantuntijana.

Lähde: Turun Sanomat 29.6.2007, lue koko artikkeli