Seurakunnat haluavat toimia työttömien portaana työelämään

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä aikoo tarjota työpaikkoja vaikeasti työllistyville. Kirkkoneuvosto hyväksyi keskiviikkona esityksen, jonka mukaan selvitystyötä tuettujen työpaikkojen tarjoamisesta jatketaan. Seurakuntien tarkoituksena ei ole suoraan työllistää pitkäaikaistyöttömiä, vaan toimia siltana työttömän ja työmarkkinoiden välillä.

– Kyse on väliaikaisesta työstä, portaasta, joka antaa valmiuksia siirtyä pysyvästi työmarkkinoille. Tarkoitus ei ole siirtää seurakuntayhtymän töitä ulkopuolisille henkilöille, vaan antaa työmarkkinoilta pudonneille, työtä haluaville henkilöille mahdollisuus saada jalka työmarkkinoiden oven väliin, toteaa hallintojohtaja Hannu Kallio.

Kirkkoneuvosto hyväksyi myös, että hallintovirastoon palkataan työntekijä, joka kartoittaa tarkemmin yksikköjen työntekijöiltä ja lähiesimiehiltä niin sanottujen välityöpaikkojen mahdollisuudet.

Hankkeen alustavan selvitystyön ja rahoituksen on hoitanut Varsinais-Suomen TE-keskus, joka selvitti syksyn 2006 ja kevään 2007 aikana seurakuntayhtymän yksiköiden mahdollisuuksia toimia välityömarkkinatoimijana.

Sopivia työpaikkoja voisi alustavan selvityksen mukaan löytyä muun muassa kiinteistötoimessa, hautaustoimessa, kasvatusasiainkeskuksessa, sairaalasielunhoidon yksikössä, leirikeskuksissa sekä diakoniakeskuksen vaatevarastolla, kahvilassa ja maahanmuuttajatyössä.

Hankkeen toteuttamista hankaloittaa se, että seurakuntien yksiköissä epäillään väliaikaisten työntekijöiden työhönperehdyttämisen lisäävän vakituisen henkilöstön työmäärää.

Lähde: Turun Sanomat 29.6.2007, lue koko artikkeli