Kuukausittaiset arkistot: Toukokuu 2007

Merenkulku purjehtii nyt aallon harjalla

Merenkulku on kääntynyt selväksi kasvualaksi. Varustamobarometriin vastanneista yrityksistä valtaosa odottaa merikuljetusten kasvavan tai pysyvän nykyisellä korkealla tasolla. Hyvä kysyntä on nostanut myös rahtihintoja.

Liikevaihdot ovat kasvaneet, samoin merihenkilöstön määrä. Henkilöstön määrä on kasvanut sekä Suomen että ulkomaisen lipun alla purjehtivilla aluksilla. Merihenkilöstön saannin vaikeus koetaan jo rajoittavaksi tekijäksi varustamoalalla. Erityisesti pulaa on konepuolen henkilöstöstä.

Lähde: Turun Sanomat 30.5.2007, siirry lehtiartikkeliin

Terveyskeskuksesta pitää tehdä nuoria houkutteleva työpaikka

– Terveyskeskusjärjestelmää ei pidä päästää rapautumaan. Terveyskeskuksista pitää tehdä nuorille lääkäreille houkuttelevia työpaikkoja, pohtii Paraisten terveyskeskuksen lääkäri Tero Ivaska.

Terveyskeskuksissa on edelleen vajetta lääkäreistä, vaikka Suomessa on enemmän lääkäreitä kuin koskaan. He vain hakeutuvat muille erikoisaloille tai yksityiselle sektorille, toteaa Ivaska. Hän arvioi, että kyse ei ole ensisijassa palkasta. Päättäjien, poliitikkojen asia on huolehtia houkuttelevista työehdoista, mutta sen lisäksi nuoret lääkärit tarvitsevat kollegojen neuvoja ja tukea – resurssikysymys sekin.

Lähde: Turun Sanomat 25.5.2007, siirry lehtiartikkeliin

Konkurssit vähentyivät alkuvuonna

Konkurssit ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyt vähentyivät alkuvuonna, kun taas yrityssaneeraukset lisääntyivät. Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-maaliskuussa pantiin vireille 629 konkurssia. Se on viisi prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Konkurssit vähentyivät kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta rakentamista sekä maa-, metsä- ja kalataloutta.

Lähde: Turun Sanomat 24.5.2007, siirry lehtiartikkeliin

Nuoret ja pitkäaikaistyöttömät hyötyneet eniten työmarkkinoiden imusta

Työllisyys jatkaa edelleen kohentumistaan Varsinais-Suomessa. Kesällä 2004 käynnistynyt työttömyyden ripeä vähentyminen on tuttu ilmiö lähes koko maassa. Voimakkainta kehitys on ollut länsirannikolla, Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

Parantuneesta työllisyystilanteesta ovat hyötyneet erityisesti nuoret. Myös pitkäaikaistyöttömät ovat päässeet entistä helpommin takaisin työmarkkinoille.

Lähde: Turun Sanomat 23.5.2007, siirry lehtiartikkeliin

Työttömyyden lasku jatkuu vahvana Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli huhtikuun lopussa 14 900 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä väheni viime vuoden huhtikuusta 2 300 henkilöllä eli 13,2 prosentilla. Koko maassa työttömyys aleni vielä ripeämmin eli 14,4 prosentilla. Huhtikuun aikana työttömien määrä väheni Varsinais-Suomessa 500 henkilöllä. Huhtikuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 6,3 % ja koko maassa 7,9 %. Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli maan neljänneksi pienin Uudenmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen.

Uusia avoimia työpaikkoja 29 % enemmän kuin vuosi sitten
Huhtikuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työvoimatoimistoissa 3 600 kappaletta eli 4 % enemmän kuin vuosi sitten. Uusien avointen paikkojen määrä kasvoi huhtikuussa erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, teollisen työn eri ammattiryhmissä ja tekniikan alan ammateissa. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna huhtikuun aikana 8 600 kappaletta, joista uusia paikkoja oli 4 000.

Pitkäaikaistyöttömyys vähenee edelleen ripeästi
Parantuneesta työllisyystilanteesta ovat hyötyneet nuoret, sillä nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä aleni yhä 19 prosentilla 1 300 henkilöön vuoden takaisesta. Myös pitkäaikaistyöttömien pääsy takaisin työmarkkinoille on helpottunut jossain määrin. Yli vuoden työttömänä olleita oli 3 400, eli määrä supistui 23 prosentilla. Naisten työttömyys aleni 12 prosentilla.

Työttömyys vähenee kaikissa ammattiryhmissä
Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut kaikissa pääammattiryhmissä. Erityisesti sosiaalipalveluissa ja tieliikenteen alalla, mutta myös metallialalla ja rakentamisessa työttömyys väheni voimakkaasti.

Työhallinnon toimenpiteissä 3,0 % työvoimasta
Työhallinnon toimenpiteillä työllistyi tai oli koulutuksessa huhtikuun lopussa 7 000 henkilöä, eli 2 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimakoulutuksessa oli huhtikuun lopussa 3 500 henkilöä parantamassa valmiuksiaan työmarkkinoille. Valtion, kuntien tai yksityisen sektorin tukityöllä oli puolestaan työllistetty 2 300 henkilöä. Työmarkkinatuella työharjoittelussa oli 750 ja vuorottelupaikkaan työllistettynä 460 henkilöä.

Pitkästä aikaa työttömyysaste alle 9 % kaikissa kunnissa
Huhtikuun lopussa Varsinais-Suomessa oli työttömyysaste kaikissa kunnissa alle 9 % ensi kertaa huhtikuun 1991 jälkeen. Kaudelle tyypilliseen tapaan työttömien määrä väheni huhtikuun aikana lähes kaikissa kunnissa. Työttömyysaste on korkein Turun seutukunnassa sekä Turun kaupungissa ja Uudessakaupungissa. Paras työllisyystilanne on puolestaan Turunmaan seutukunnassa sekä Iniössä, Västanfjärdissä, Sauvossa ja Paimiossa. Työttömyysaste oli alle 5 % 23 alueen 53 kunnasta. Työttömyys vähenee nopeinta vauhtia Turunmaan seutukunnassa eli 28 prosentilla viime vuoden huhtikuuhun verrattuna.

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 4/2007

Korkeakoulutetut työllistyvät hyvin

Vastavalmistuneet korkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyivät tilastojen perusteella parhaiten. Heistä reilusti yli 80 prosenttia oli työssä vuoden 2005 lopussa, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista.
Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista oli työssä 69 prosenttia. Lähes kaikilla koulutusasteilla työllisyys lisääntyi noin prosenttiyksikön edellisestä vuodesta.

Lähde: Turun Sanomat 16.5.2007, siirry lehtiartikkeliin

Meriteollisuuteen tarvitaan 8 000 uutta työntekijää neljässä vuodessa

Suomen meriteollisuuteen tarvitaan seuraavien neljän vuoden aikana huikeat 8 000 uutta työntekijää. Osittain tarve johtuu nykyisten suurten ikäluokkien työntekijöiden siirtymisestä eläkkeelle, osittain telakoiden ennätysmäisestä tilauskannasta.
– Kun puhutaan työvoimapulasta, tarkoitetaan nimenomaan osaavien työntekijöiden tarvetta, painottaa Aker Yardsin Suomen telakoiden henkilöstöjohtaja Marko Konu.
Oman kortensa kekoon kantavan Turun työvoimatoimiston Meritäsmä-projekti on kehitetty palvelemaan nimenomaan meriteollisuusyritysten tarpeita. Projekti organisoi räätälöityä koulutusta ja tarjoaa nettisivujen kautta paikan, jossa työntekijä ja työnantaja voivat kohdata toisensa.

Lähde: Turun Sanomat 15.5.2007, siirry lehtiartikkeliin

Palomiehistä uhkaa tulla kova pula

Suomea uhkaa palomiespula. Kuopiossa toimiva Pelastusopisto ei kykene kouluttamaan tarpeeksi työvoimaa eläköityvien tilalle. Tilanteen pelätään pahenevan entisestään 2010-luvulla, kun eläköityminen kiihtyy. Valtion ohjauksessa toimiva Pelastusopisto on vaatinut rahoituksensa lisäämistä siten, että se pystyisi kouluttamaan vuosittain 30 palomiestä nykyistä enemmän. Tällä hetkellä oppilaitoksesta valmistuu noin 120 palomies-sairaankuljettajaa vuosittain.

Lähde: Turun Sanomat 13.5.2007, siirry lehtiartikkeliin

« Vanhemmat artikkelit