Kuukausittaiset arkistot: maaliskuu 2007

Rakennusalan kasvun arvellaan jatkuvan ripeänä

Rakennusalan suhdanneryhmä arvelee rakennusalan kasvun jatkuvan ripeänä. Etenkin liike- ja toimistorakentaminen lisääntyvät, ja myös teollisuusrakentaminen vilkastuu. Uusia asuntoja aloitetaan liki viimevuotinen määrä. Raportin mukaan ammattitaitoisesta työvoimasta on tuntuvaa niukkuutta etenkin etelän kasvukeskuksissa.

Lähde: Turun Sanomat 15.3.2007, siirry lehtiartikkeliin

Taiteilijat työllistettiin kirjastoihin ja kerhoihin yhteisöä rikastuttamaan

Turussa on työllistetty kuusi ammattitaiteilijaa yhteisöihin. Vuoden alussa alkaneessa Työtä taiteilijoille -projektissa etsitään uusia yhteistyömuotoja taiteilijoiden ja kaupungin välille.

– Tarkoituksena on katsoa, miten taiteilijoiden ammattitaitoa voi hyödyntää ei-taiteellisilla aloilla. Taiteen voimaannuttavista vaikutuksistahan puhutaan paljon, mutta yritämme nyt katsoa, mitä tämä voisi tarkoittaa käytännössä, hanketta käynnistämässä ollut kaupunki- ja yhteisötaiteilija Suvi Aarnio kertoo.

Projektityöntekijä Sanna Syväsen vetämä hanke toteutetaan Itä-Turun kaupunki- ja yhteisötaidehankkeen, Turun työvoimatoimiston ja Turun työvoiman palvelukeskuksen yhteistyönä. Työtä taiteilijoille -hanke kestää aluksi puoli vuotta ja siinä ovat mukana kuvataiteilijat ja Itä-Turku.

Lähde: Turun Sanomat 14.3.2007, siirry lehtiartikkeliin

Keskeyttäminen lisääntyi lukioissa ja väheni ammattikouluissa

Keskeyttämiset lisääntyivät lukioissa, yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa lukuvuonna 2004-2005. Sen sijaan ammatillisessa koulutuksessa keskeytykset vähenivät. Eniten keskeyttäneitä oli kuitenkin nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa. Siellä kymmenesosa opiskelijoista lopetti opinnot omassa koulutussektorissaan, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista.

Lähde: Turun Sanomat 10.3.2007, siirry lehtiartikkeliin

Työryhmä karsisi pätkätöitä valvonnan ja sakonuhan avulla

Työministeriön työryhmä suitsisi perusteettomia pätkätöitä tehostamalla valvontaa. Uutena keinona ehdotetaan uhkasakkoja, jos työnantaja ei anna selvitystä työsuhteen keskeisistä ehdoista kuten määräaikaisuuden perusteista. Tarkoituksena on, että työnantaja joutuisi nykyistä tarkemmin harkitsemaan määräaikaisten käyttöä ja sen perusteita. Tosin määräaikaisiakin työntekijöitä tarvitaan ja itse säännökset näiden työsuhteiden perusteista ovat kunnossa, työmarkkinajärjestöjen ja valtiovallan edustajista koostunut työryhmä katsoo.

Työryhmä esitteli myös käytännön tapoja, joilla pätkätöitä voitaisiin vähentää: varahenkilöjärjestelyjä, työaikapankkeja, työpooleja. Useampia yritys voisi esimerkiksi palkata itselleen yhteisen työntekijän ruuhkahuippujen tasaajaksi, jos yritysten kiireet vain lomittuvat sopivasti eri ajankohtiin.

Vaikka selvitys oli jo aika mones raportti pätkätöistä, työryhmä esittää kahta jatkoselvitystä. Toisessa käytäisiin läpi määräaikaisuuksien käytön syitä ja pätkätöiden ketjutuksia. Toisessa selvityksessä pureuduttaisiin vuokratyöhön toukokuun loppuun mennessä.

Lähde: Turun Sanomat 3.3.2007, siirry lehtiartikkeliin

Työvoimapula pakottaa työnantajat hakemaan tekijöitä maahanmuuttajista

Kohta työnantajien on pakko alkaa palkata maahanmuuttajia töihin, vaikka nämä puhuisivat suomea eri lailla kuin syntyperäiset suomalaiset.

Joillakin aloilla työvoimapula on jo todellisuutta. Siirtolaisinstituutin laskujen mukaan Suomeen pitää houkutella 15 000 ulkomaalaista asumaan vuosittain, jotta väestö ei vähenisi. Samaan aikaan työttömänä on suomeakin osaavia ammattitaitoisia maahanmuuttajia. Maahanmuuttajista jopa 76 prosenttia kuuluu työikäiseen väestöön, joten he ovat merkittävä työvoimapotentiaali.

Lähde: Turun Sanomat 2.3.2007, siirry lehtiartikkeliin

Turun irtisanotut työllistyvät nopeasti uudelleen

Turun talousalueella olisi kysyntää myös ikääntyville työnhakijoille. Tätä mieltä on Turun työvoimatoimiston teollisuusosaston johtaja Jukka Vatanen. Turun seudulla on viime vuosina irtisanottu enemmän ihmisiä kuin lama-aikana. Työvoimatoimiston Vatasen mukaan työmarkkinat ovat kuitenkin dynaamisessa tilanteessa, ja entistä useampi työllistyy nopeasti uudelleen.

Vatasen mukaan varsinkin metalli- ja rakennusalat sekä sosiaali- ja terveysala vetävät niin hyvin, että monet joukkoirtisanomisissa työttömiksi jääneet ovat alkaneet kouluttautua uudelleen. Myös elektroniikkateollisuus työllistää ihmisiä edelleen hyvin, vaikka viime aikoina alalta on kuultu pääosin huonoja uutisia ja huoli työpaikkojen säilymisestä on suuri.

Lähde: Turun Sanomat 1.3.2007, siirry lehtiartikkeliin

Uudemmat artikkelit »