Kuukausittaiset arkistot: helmikuu 2007

Työttömyyden lasku yhä vahvaa Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli tammikuun lopussa 17 300 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä väheni viime vuoden tammikuusta 11,6 prosentilla. Koko maassa työttömyys aleni vielä ripeämmin eli 13,1 prosentilla. Tammikuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 7,4 % ja koko maassa 9,4 %. Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli maan kolmanneksi pienin Uudenmaan ja Pohjanmaan jälkeen.

Uusia avoimia työpaikkoja 20 % enemmän kuin vuosi sitten
Tammikuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työvoimatoimistoissa 4 200 kappaletta eli 12% enemmän kuin vuosi sitten. Uusien avointen paikkojen määrä kasvoi tammikuussa erityisesti hoiva-alalla, rakentamisessa, metallialalla, myyntityössä sekä kuljetuksen ja liikenteen alalla. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna tammikuun aikana 7 300 kappaletta, joista uusia paikkoja oli 5 300.

Työttömyys vähenee kaikissa ammattiryhmissä
Parantuneesta työllisyystilanteesta ovat hyötyneet nuoret, sillä nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä aleni yhä 14 prosentilla vuoden takaisesta. Myös pitkäaikaistyöttömien pääsy takaisin työmarkkinoille on helpottunut jossain määrin, eli määrä supistui 26 prosentilla. Viime vuoden tammikuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut kaikissa pääammattiryhmissä. Erityisesti konepaja- ja rakennusmetallityössä, mutta muissakin teollisuuden ammateissa sekä sosiaalipalveluissa ja kuljetusalalla työttömyys väheni voimakkaasti.

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 01/2007

PK-yritysten suhdanteet jatkuvat vahvoina lähikuukausina

Pienet ja keskisuuret yritykset ennustavat talouden vahvan suhdannevaiheen jatkuvan lähikuukaudet. Taloudellinen tilanne on keskiviikkona julkistetun Elinkeinoelämän keskusliiton PK-barometrin mukaan tavanomaista parempi kaikilla kolmella päätoimialalla. Teollisuudessa voimakkaimman suhdannenousun ennustetaan hieman laantuvan alkuvuonna. Rakentamisessa ja palveluissa suhdannenäkymät ovat kyselyn mukaan jopa aiempaa valoisammat. Henkilöstön määrä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kasvoi odotuksia enemmän ja selvästi voimakkaammin kuin suurissa teollisuusyrityksissä.

Lähde: Turun Sanomat 22.2.2007, siirry lehtiartikkeliin

Suomalaiset työntekijät ovat tyytyväisiä mutta sairastavat paljon

Suomalaiset ovat eurooppalaisittain tyytyväisiä työhönsä, mutta ovat silti selvästi keskimääräistä enemmän sairauslomalla. Suomessa myös työtahti koetaan tiiviimmäksi kuin muualla Euroopassa ja työntekijät tulevat muita useammin kiusatuksi töissä.
Tiedot käyvät ilmi EU:n työhyvinvointia seuraavan viraston raportista, joka julkaistiin keskiviikkona. Raportin mukaan noin 85 prosenttia suomalaisista on työoloihinsa ainakin jokseenkin tyytyväisiä. Koko Euroopan keskiarvo on hieman yli 80 prosenttia.
Raporttia varten haastateltiin noin 30 000:ta työntekijää 31 maassa.

Lähde: Turun Sanomat 22.2.2007, siirry lehtiartikkeliin

Vain joka viides perheyritys löytää jatkajan suvusta

Tähän saakka on arvioitu, että perheyrityksistä kolmasosalle löytyy jatkaja omasta takaa, kolmasosa myydään ulkopuoliselle ja kolmasosa lopettaa toimintansa kokonaan.

Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle näkyy myös yritysmaailmassa. Arvioiden mukaan Varsinais-Suomessa myydään 700-800 yritystä vuosittain. Seuraavan kymmenen vuoden aikana myyntiin arvioidaan kuitenkin tulevan jopa 80 000 varsinais-suomalaista yritystä.
Yrityskauppoja tehdään nyt enemmän kuin muutama vuosi sitten, mutta odotettu buumi ei ole vieläkään alkanut. Pienistä yrityskaupoista ei ole käytettävissä kattavaa tilastotietoa, mutta yli 500 000 euroa vaihtavien yritysten osalta myyntimäärät ovat selkeässä kasvussa.

Yrittäjälle yritystoiminta on usein työ ja harrastus. Elämäntyön siirtäminen jälkipolvelle on suuri ja vaikea päätös, jota yrittäjä siirtää herkästi eteenpäin. Perheen sisällä yrityskauppajärjestely saatetaan kokea henkisesti vaikeaksi.

Taloudellinen kehitys ja rahoitustilanne ovat nyt historiallisesti katsottuna erinomaiset.

Lähde: Turun Sanomat 20.2.2007, siirry lehtiartikkeliin

Ruostuneiden röörien päästä pilkistää putkimiehen taivas

Turun ammatti-instituutissa Peltolassa talotekniikan perustutkinnon viimeisiä metrejä sinnittelevät nuoret turkulaismiehet Jimi Vilppu ja Martti Juonoja ovat olleet onnekkaita ainakin ammatinvalintansa suhteen. Putkimiehiksi eli putkiasentajiksi, kuten ammattinimike nykyään virallisesti kuuluu, keväällä valmistuvien kaverusten työllisyysnäkymät ovat aivan huikeat
.
Putkitöitä riittää niin uudisrakennuksissa kuin vanhojen rakennusten saneerauskohteissakin. Lisäksi putkilla on taipumus paukahdella kuin itsestään, esimerkiksi pakkasella ne ehtivät joskus räjähtää niin sanotusti käsiin, jos peruskorjaustöitä on lykätty liian kauan.
Lähivuosina Turun keskustassa sijaitsevien vanhojen rakennusten putkisaneeraukset tulevat nopeassa tahdissa ajankohtaisiksi. Sen jälkeen vuorossa ovat, tai itse asiassa ovat jo nyt, alun perinkin heppoisesti ja kiireellä rakennetut vanhat kerrostalolähiöt.

Talotekniikan perustutkinnon eli LVI-asentajan koulutus kestää kolme vuotta. Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelijat voivat erikoistua putkiasentajan suuntautumisvaihtoehdon lisäksi myös joko ilmastointiasennukseen tai kylmätekniikkaan. Viime syksynä ensisijaisia hakijoita talotekniikan puolelle oli 104, joista sisään otettiin 60.

Juonoja ja Vilppu ovat kumpikin vasta 18- vuotiaita untuvikkoja vaativalla alalla. Molempien mielessä on käynyt yrittäjäksi ryhtyminen, mutta sen aika on sitten myöhemmin.
Turha kai sanoakaan, että kummallakin on jo varma työpaikka tiedossa.

Lähde: Turun Sanomat 20.2.2007, siirry lehtiartikkeliin

Meriteollisuuden koulutustoiveet kääntyvät käytännön toimiksi

Meriteollisuuden koulutustoiveet ovat kääntymässä käytännön toimiksi. Alan työvoimatarpeesta liikkeelle lähteneet toiveet ovat poikineet muun muassa meriteollisuudelle oman MBA-tutkinnon sekä pilottihankkeen, jossa Turun ammattikorkeakoulun laivasuunnittelun opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan raisiolaisyritys Deltamarinissa. Voimakkaan työvoimatarpeen vuoksi alueen kaupungit, oppilaitokset ja teollisuus ovat päättäneet yhteistyössä kehittää ja luoda uusi opetusohjelmia sekä lisätä alan houkuttelevuutta.

Tiiviissä yhteistyössä meriteollisuuden kanssa kehitetään parhaillaan myös Turun yliopiston merenkulkualan tutkimus- ja koulutuskeskuksen uutta MBA-tutkintoa. Hanke on MKK:n Rauman yksikön, Rauman kaupungin ja Satakuntaliiton yhteishanke.

Lähde: Turun Sanomat 16.2.2007, siirry lehtiartikkeliin

Varsinais-Suomi purjehtii myötätuulessa

Uudenkaupungin autotehtaan irtisanomiset ovat synkkä poikkeus Varsinais-Suomen muuten valoisissa talousnäkymissä. Alueen veturina toimii Turun seutukunta, jossa laivanrakennus elää kukoistuskautta. Telakan hyvä tilauskanta säteilee hyvinvointia koko maakuntaan ja laajemmallekin Suomeen. Telakkateollisuuden ohella muukin metalli- ja konepajateollisuus elää korkeasuhdannetta.

Teollisuuden hyvä tilanne on jo heijastunut muualle yhteiskuntaan ja työllisyys kasvaa nopeimmin palvelualoilla. Teollisuuden imussa tuotanto- ja teollisuusrakentaminen on Turun seudulla lähtenyt kasvuun. Alueella on lähdössä käyntiin isoja rakennushankkeita, kuten Skanssin alue Turussa ja Ikea Raisiossa.

Lähde: Turun Sanomat 15.2.2007, siirry lehtiartikkeliin

Satoja kesätyöpaikkoja jaossa Turun seudulla

Turun seudulla on nuorille tarjolla satoja kesätyöpaikkoja. Työvoimatoimistossa on avoinna tuhat kesäpestiä Varsinais-Suomesta. Lisää tulee koko ajan. Töitä voi etsiä internetosoitteissa http://www.mol.fi ja http://www.jobcafeturku.net. Moni yritys hakee väkeä paitsi lehti-ilmoituksilla myös nettisivuillaan. Varsinais-Suomessa eniten nuorille tarjoaa töitä Turun kaupunki, joka arpoo koululaisten kesken 300 työpaikkaa.

Kuntaliiton mukaan kunnat palkkaavat Suomessa noin 40 000 kesätyöntekijää. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) arvioi, että yksityiset yritykset tarjoavat 150 000 työpaikkaa. Uudet paikat syntyvät palvelualoille.

Lähde: Turun Sanomat 15.2.2007, siirry lehtiartikkeliin

« Vanhemmat artikkelit