Taidealan koulutetut työllistyvät huonosti

Taidealan koulutus on viime vuosina kasvanut enemmän kuin kaikkien alojen koulutus keskimäärin. Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön selvityksen mukaan alan koulutetut työllistyvät muita huonommin. Työllistymisen suhteen taiteenalojen väliset erot ovat huomattavia. Tutkimus osoittaa, että koulutusasteesta riippumatta heikoin työllisyystilanne on kuvataiteen ja audiovisuaalisen viestinnän tutkinnon suorittaneilla. Paras tilanne on arkkitehdeilla ja musiikkialan tutkinnon suorittaneilla.

Viime vuosien kasvusta huolimatta taidealan koulutus muodostaa erittäin pienen osan koulutuksen kokonaisuudesta. Kaikki koulutusasteet mukaan lukien taidealan tutkinnon suorittaneiden osuus on alle viisi prosenttia kaikista tutkinnon suorittaneista. Yksi erityispiirre useimpiin taiteilija-ammatteihin valmistuneilla on moninkertainen koulutus.

Lähde: Turun Sanomat 24.1.2007, siirry lehtiartikkeliin