Kuukausittaiset arkistot: tammikuu 2007

Aker Yards värvää telakalle työvoimaa jo koulunpenkiltä

Aker Yards aikoo kitkeä osaavan työvoiman pulaa tiivistämällä kontaktejaan oppilaitoksiin. Yhteistyön tiivistyminen yrityksen ja oppilaitosten kesken merkitsee myös ammattikoulutuksen monipuolistumista. Esimerkiksi Rauman ammattiopistossa aloitetaan laivanrakentajan perustutkintoon valmistava koulutus tämän vuoden aikana. Koulutusohjelma on tarkoitus levittää myöhemmin eräisiin muihin oppilaitoksiin.
Akerin henkilöstöjohtaja Marko Konu muistuttaa, että Suomen meriteollisuus tarvitsee seuraavan neljän vuoden aikana 8 000 uutta työntekijää.

Lähde: Turun Sanomat 27.1.2007, siirry lehtiartikkeliin

Ikea aloittaa työvoiman värväämisen ensi viikolla

Huonekalujätti Ikea aloittaa ensi viikolla työvoiman palkkaamisen yhtiön tulevaan Raision myymälään. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan taloon johto. Myöhemmin keväällä aloitetaan esimiesten ja työntekijöiden rekrytointi. Valmistuttuaan tavaratalo työllistää 200-250 työntekijää. Ikea aikoo avata Raision myymälänsä ensi keväänä. Lihapullistaan tunnettu Ikea rakentaa Raisionkin tavarataloon oman ravintolan, johon tulee peräti 450 asiakaspaikkaa. Rakennettava tavaratalo on kokoluokaltaan keskikokoinen IKEA-tavaratalo. Neliötä Raision tavarataloon tulee lähes yhtä paljon kuin Vantaan tavarataloon eli vajaa 26 000 neliömetriä. Tavaratalon kodinsisustusvalikoima käsittää noin 8 500 tuotetta.

Lähde: Turun Sanomat 26.1.2007, siirry lehtiartikkeliin

Yhteishaku alkaa ensi maanantaina

Yhteishaku ammatillisiin oppilaitoksiin, päivälukioihin ja osaan kansanopistojen yleissivistävää koulutusta alkaa maanantaina 29. tammikuuta. Hakuaika syksyllä 2007 alkavaan koulutukseen koskee peruskoulun, lukion tai niitä vastaavat opinnot aikaisemmin suorittaneita sekä kevään abiturientteja. Yhteishaku päättyy 20. helmikuuta. Perusopetuksensa keväällä päättävien hakuaika alkaa 26. helmikuuta ja päättyy 20. maaliskuuta. Hakemukset lähetetään sen lääninhallituksen yhteishakupalveluun, jonka alueella hakijan kotikunta sijaitsee.

Lähde: Turun Sanomat 26.1.2007, siirry lehtiartikkeliin

Raisio palkkaa kesätöihin 60 nuorta

Raision kaupunki työllistää ensi kesänä 60 nuorta työntekijää. Työpaikat on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille raisiolaisnuorille. Neljän viikon mittaiset työjaksot järjestetään joko kesä tai heinäkuussa. Työjaksolta maksettava palkka on 620 euroa. Työtä on tarjolla muun muassa nuorisotoimen leireillä, päivähoidossa, siivouksessa, puistotöissä, vanhainkodissa, kirjastossa sekä museo- ja kulttuurikeskus Harkossa. Työpaikkojen hakuaika päättyy maaliskuun alussa. Töihin pääsijät ratkaistaan arvalla.

Lähde: Turun Sanomat 26.1.2007, siirry lehtiartikkeliin

Taidealan koulutetut työllistyvät huonosti

Taidealan koulutus on viime vuosina kasvanut enemmän kuin kaikkien alojen koulutus keskimäärin. Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön selvityksen mukaan alan koulutetut työllistyvät muita huonommin. Työllistymisen suhteen taiteenalojen väliset erot ovat huomattavia. Tutkimus osoittaa, että koulutusasteesta riippumatta heikoin työllisyystilanne on kuvataiteen ja audiovisuaalisen viestinnän tutkinnon suorittaneilla. Paras tilanne on arkkitehdeilla ja musiikkialan tutkinnon suorittaneilla.

Viime vuosien kasvusta huolimatta taidealan koulutus muodostaa erittäin pienen osan koulutuksen kokonaisuudesta. Kaikki koulutusasteet mukaan lukien taidealan tutkinnon suorittaneiden osuus on alle viisi prosenttia kaikista tutkinnon suorittaneista. Yksi erityispiirre useimpiin taiteilija-ammatteihin valmistuneilla on moninkertainen koulutus.

Lähde: Turun Sanomat 24.1.2007, siirry lehtiartikkeliin

Työmarkkinoiden imu veti myös pitkäaikaistyöttömiä

Työllisyys kohentui edelleen viime vuonna rivakasti Varsinais-Suomessa. Koko vuoden aikana työttömien määrä väheni 13,6 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Suotuisasta edellisvuodesta työttömyyden lasku kiihtyi maakunnassa peräti 9,9 prosenttia. Työmarkkina-analyytikko Juha Pusilan mukaan kaikki merkit viittaavat siihen, että hyvä kehitys jatkuu tänäkin vuonna, vaikka työttömyyden aleneminen hidastuukin.

– Viime vuosi meni paremmin kuin osattiin odottaa. Kaksi edellistä vuotta olivat voimakkaita työttömyyden alenemiskausia; vain Salon seudulla kohentuminen on ollut hitaampaa kuin muualla maakunnassa, Pusila selvittää.

Uusien työpaikkojen määrä kuitenkin vähentyi joulukuussa aloilla, joilla kasvu on lähikuukausina ollut poikkeuksellisen voimakasta kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa. Rakentamisessa, sähkötöissä, hotelli- ja ravintola-alalla sekä varastotyössä uusia työtilaisuuksia oli tarjolla kuitenkin enemmän kuin vuosi sitten. Työllistyminen on tuntuvasti parantunut. Työmarkkinoilla on hurja imu; metalliteollisuuden ja rakentamisen lisäksi työvoiman kysyntä on näkynyt myös palvelupuolella, jonne on syntynyt uusia työpaikkoja. Merkittävää on myös pitkäaikaistyöttömien pääsy takaisin työmarkkinoille.

Lähde: Turun Sanomat 24.1.2007, siirry lehtiartikkeliin

Arsnetia kehitetään liiketoiminnan suuntaan murto-osalla tähänastisesta budjetista

Vuodenvaihteessa päättyneen EU:n projektirahoituksen jälkeen kokonaan Turun kaupungin kontolle tuleva kulttuurialan verkkopalvelu Arsnet jatkaa toimintansa ainakin kuluvan vuoden. Menossa on siirtymäkausi, jonka aikana toiminta siirretään Turun taideakatemian alaisuudesta Turun seudun kehittämiskeskuksen vastuulle. Arsnetin jatkon turvaaminen jäi varsin viime tinkaan, sillä kuluvan vuoden rahoitus ratkesi vasta kaupungin talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Arsnet on kulttuurialan tukipalvelu, jonka tavoitteena on Turun seudun kulttuuriosaajien työllisyyden parantaminen ja toisaalta kulttuuriosaamisen löytymisen helpottaminen. Arsnetin alkuperäinen toiminta-ajatus oli toimia Turun taideakatemiasta valmistuneiden työllistymis- ja markkinointiapuna tarjoamalla näille muun muassa neuvontaa, maksuttomat nettisivut sekä erilaisia muita palveluja. Arsnet on vuonna 2003 käynnistyneen Arsmedia-projektin myötä muuttunut työllistämisprojektista selkeästi elinkeinotoiminnan suuntaan eli käytännössä kulttuurialan markkinointityökaluksi.

Arsnet Galleryssa on tällä hetkellä noin 600 yksittäisen taiteentekijän tai yhtyeen esittelysivut. Samoin sivuilla esitellään noin 60 taidetilaa. Kaikkien sivujen yhteinen henkilömäärä on noin 2 000. Arsnet on opetusministeriön virallisen mittauksen mukaan noussut viimeisen puolentoista vuoden aikana Suomen suurimmaksi kulttuurialan verkkopalveluksi.

Lähde: Turun Sanomat 21.1.2007, siirry lehtiartikkeliin

Työttömyyden lasku yhä vahvaa Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli joulukuun lopussa 17 400 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä väheni viime vuoden joulukuusta 12,0 prosentilla. Koko maassa työttömyys aleni vielä ripeämmin eli 12,7 prosentilla. Joulukuun aikana työttömien määrä kasvoi Varsinais-Suomessa 1 500 henkilöllä monien määräaikaisten työsuhteiden päätyttyä. Lisäksi osa ammatillisista oppilaitoksista joulukuussa valmistuneista oli vielä jäänyt vaille työtä. Joulukuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 7,5 % ja koko maassa 9,5 %.

Uusia avoimia työpaikkoja 8 % vähemmän kuin vuosi sitten
Joulukuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työvoimatoimistoissa 2 200 kappaletta eli saman verran kuin vuosi sitten. Uusien avointen paikkojen määrä kuitenkin väheni joulukuussa aloilla, joilla kasvu on lähikuukausina ollut poikkeuksellisen vahvaa kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa. Rakentamisessa, sähkötöissä, hotelli-ja ravintola-alalla sekä varastotyössä uusia työtilaisuuksia oli kuitenkin enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna joulukuun aikana 5 100 kappaletta, joista uusia paikkoja oli 2 600.

Työttömyys vähenee kaikissa ammattiryhmissä.
Viime vuoden joulukuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut kaikissa pääammattiryhmissä. Erityisesti konepaja- ja rakennusmetallityössä ja hotelli- ja ravintola-alalla työttömyys väheni voimakkaasti. Pitkäaikaistyöttömyys vähenee edelleen ripeästi. Parantuneesta työllisyystilanteesta ovat hyötyneet nuoret, sillä nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä aleni yhä 14 prosentilla vuoden takaisesta. Myös pitkäaikaistyöttömien pääsy takaisin työmarkkinoille on helpottunut jossain määrin.

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2006

Turun ammattikorkeakoulut aloittavat opintoyhteistyön

Turun ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Sydväst rehtori ja Humanistinen ammattikorkeakoulu allekirjoittavat perjantaina keskinäisen sopimuksen opiskelijoiden oikeudesta suorittaa opintoja toistensa korkeakouluissa. Solmittu sopimus joustavasta opinto-oikeudesta (JOO-sopimus) antaa kyseisten koulujen tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden hakea oikeutta suorittaa opintoja näissä korkeakouluissa.

Korkeakoulut päättävät itse periaatteista, joiden perusteella opiskelijoiden hakemuksia puolletaan ja opinto-oikeuksia myönnetään. Sopimus laajentaa opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia ja on opiskelijoille maksutonta.

Lähde: Turun Sanomat 20.1.2007, siirry lehtiartikkeliin

Ydinvoima-alalle uusi sukupolvi koulutuksella

Ydinvoima-alan sukupolvenvaihdosta hallitaan ja ydinvoimaosaamista pidetään yllä pääosin ydinvoimayhtiöiden rahoituksella toteutettavalla kansallisella tutkimusohjelmalla. Neljän ensimmäisen vuoden aikana Safir-ohjelmaan jaettiin rahaa noin 20 miljoonaa euroa. Alkavalla nelivuotiskaudella rahaa ja työvoimaa aiotaan käyttää ydinturvallisuutta kehittäviin tutkimushankkeisiin saman verran. Tutkimusohjelmalla koulutetaan uutta sukupolvea ydinvoima-alalle, jolla monet nykyisistä asiantuntijoista ovat aloittaneet uransa 1970-luvulla.

Jatkuvaa tutkimustoimintaa turvallisuuden ja teknisten uudistusten kehittämiseksi tarvitaan paitsi uusien laitoshankkeiden myös nykyisten,1970-luvulla rakennettujen ydinvoimaloiden ikääntymisen vuoksi.

Lähde: Turun Sanomat 19.1.2007, siirry lehtiartikkeliin

« Vanhemmat artikkelit