Työhön paluu pitkältä sairauslomalta joustavammaksi

Työhön paluu pitkältä sairauslomalta tulee ensi vuonna joustavammaksi, kun työntekijä voi sopeutua työhönsä osa-aikaisesti osasairauspäivärahan turvin. Osasairauspäiväraha on työntekijän ja työnantajan vapaaehtoinen järjestely vähintään 60 sairauspäivärahapäivää kestäneen sairauden jälkeen. Työhönsä osa-aikaisesti palaava saa palkan lisäksi Kansaneläkelaitoksen maksamaa osasairauspäivärahaa. Työntekijän työajan ja palkan pitää kuitenkin pienentyä 40-60 prosenttia aiemmasta, eikä työhön paluun ei saa kuitenkaan vaarantaa toipumista.

Pätkätöitä tekevien asemaa helpotetaan muuttamalla työssäoloajan laskentaa joidenkin etuuksien yhteydessä. Esimerkiksi työttömyysturvan korotettua ansio-osaa, peruspäivärahan korotusosaa, vuorottelukorvausta ja koulutuspäivärahaa laskettaessa työssäoloaika lasketaan ansioiden eikä työssäoloajan mukaan. Työssäkäyvien toimeentulotukiasiakkaita innostetaan tarttumaan tilapäiseenkin työhön jatkamalla etuoikeutetun tulon kokeilua kahdella vuodella. Toimeentulotukea saavan pienet ansiotulot eivät heti leikkaa toimeentulotukea, kun hakijan ansiotulosta vähennetään 20 prosenttia tai enintään 150 euroa.

Lähde: Turun Sanomat 29.12.2006, siirry lehtiartikkeliin