Turun naisyrittäjille valmennetaan sijaisia

Turun seudulla toimiville naisyrittäjille ryhdytään valmentamaan sijaisia, kun vuoden verran käynnissä ollut sijaispalveluhanke laajenee vuodenvaihteessa Varsinais-Suomeen. Työministeriön ja TE-keskuksen rahoittaman hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen järjestelmä, jonka kautta yksin- ja pienyrittäjät löytävät sopivia sijaisia esimerkiksi lomiensa ajaksi tai lisätyövoimaa oman työn oheen.
– Perusajatus on, että lähdetään yrittäjän lähtökohdista ja tarpeista. Sijaispalvelun tarve ei ole sukupuolesta riippuva, mutta etenkin naiset ovat kokeneet asian akuutiksi, Suomen Naisyrittäjien Keskusliiton puheenjohtaja Mirja Ehrlund sanoo.

Toistaiseksi sijaisvalmennusta on järjestetty Uudellamaalla ja Pirkanmaalla sekä Jyväskylän seudulla. Sijaisia on koulutettu tämän vuoden aikana noin 75. Sijaisiksi on hakeutunut esimerkiksi työelämään palaavia perheellisiä nuoria, uutta suuntaa etsiviä keski-ikäisiä sekä työttömiä.
– Suurin osa koulutettavista tulee mukaan sillä asenteella, ettei etsi vakituista työtä. Osa on kuitenkin löytänyt tätä kautta työpaikan tai ainakin luonut verkostoja yritysmaailmassa.

Sijaispalvelun tarkoituksena on lisätä työllisyyttä. Hankkeessa mukana olijat uskovat, että sijaistoiminnan myötä kynnys palkata ensimmäinen työntekijä helpottuu. Turussa sijaispalvelua aletaan valmistella alkuvuodesta kokoamalla työryhmä, minkä jälkeen sijaisiksi haluavia etsitään avoimella ilmoituksella. Tulevaisuudessa sijaispalvelurekisteri toimii internetissä.

Lähde: Turun Sanomat 23.12.2006, siirry lehtiartikkeliin