Kuukausittaiset arkistot: joulukuu 2006

Työhön paluu pitkältä sairauslomalta joustavammaksi

Työhön paluu pitkältä sairauslomalta tulee ensi vuonna joustavammaksi, kun työntekijä voi sopeutua työhönsä osa-aikaisesti osasairauspäivärahan turvin. Osasairauspäiväraha on työntekijän ja työnantajan vapaaehtoinen järjestely vähintään 60 sairauspäivärahapäivää kestäneen sairauden jälkeen. Työhönsä osa-aikaisesti palaava saa palkan lisäksi Kansaneläkelaitoksen maksamaa osasairauspäivärahaa. Työntekijän työajan ja palkan pitää kuitenkin pienentyä 40-60 prosenttia aiemmasta, eikä työhön paluun ei saa kuitenkaan vaarantaa toipumista.

Pätkätöitä tekevien asemaa helpotetaan muuttamalla työssäoloajan laskentaa joidenkin etuuksien yhteydessä. Esimerkiksi työttömyysturvan korotettua ansio-osaa, peruspäivärahan korotusosaa, vuorottelukorvausta ja koulutuspäivärahaa laskettaessa työssäoloaika lasketaan ansioiden eikä työssäoloajan mukaan. Työssäkäyvien toimeentulotukiasiakkaita innostetaan tarttumaan tilapäiseenkin työhön jatkamalla etuoikeutetun tulon kokeilua kahdella vuodella. Toimeentulotukea saavan pienet ansiotulot eivät heti leikkaa toimeentulotukea, kun hakijan ansiotulosta vähennetään 20 prosenttia tai enintään 150 euroa.

Lähde: Turun Sanomat 29.12.2006, siirry lehtiartikkeliin

Luottamus talouteen yhä vahva

Kuluttajien luottamus talouteen on Tilastokeskuksen mukaan säilynyt joulukuussa vahvana. Myös Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisema teollisuuden luottamusindikaattori osoittaa, että suhdanteet ovat pysyneet hyvinä. Kuluttajien arviot Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä ovat parantuneet selvästi vuoden takaisesta. Kuluttajat odottavat sen sijaan oman taloudellisen tilanteensa heikentyvän hieman seuraavan vuoden aikana.

Teollisuuden suhdannetilanne on jatkunut Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan vakaan hyvänä. Tuotannon ennustetaan jopa kasvavan lähikuukausina. Tilauskanta on tavallista suurempi, ja varastot ovat pienentyneet alle normaalitason. Rakentamisessa luottamusindikaattori heikkeni hieman marraskuusta, mutta ala elää edelleen korkeasuhdanteessa. Palveluissa luottamus pysyi vakaana selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa yläpuolella.

Lähde: Turun Sanomat 28.12.2006, siirry lehtiartikkeliin

Turun naisyrittäjille valmennetaan sijaisia

Turun seudulla toimiville naisyrittäjille ryhdytään valmentamaan sijaisia, kun vuoden verran käynnissä ollut sijaispalveluhanke laajenee vuodenvaihteessa Varsinais-Suomeen. Työministeriön ja TE-keskuksen rahoittaman hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen järjestelmä, jonka kautta yksin- ja pienyrittäjät löytävät sopivia sijaisia esimerkiksi lomiensa ajaksi tai lisätyövoimaa oman työn oheen.
– Perusajatus on, että lähdetään yrittäjän lähtökohdista ja tarpeista. Sijaispalvelun tarve ei ole sukupuolesta riippuva, mutta etenkin naiset ovat kokeneet asian akuutiksi, Suomen Naisyrittäjien Keskusliiton puheenjohtaja Mirja Ehrlund sanoo.

Toistaiseksi sijaisvalmennusta on järjestetty Uudellamaalla ja Pirkanmaalla sekä Jyväskylän seudulla. Sijaisia on koulutettu tämän vuoden aikana noin 75. Sijaisiksi on hakeutunut esimerkiksi työelämään palaavia perheellisiä nuoria, uutta suuntaa etsiviä keski-ikäisiä sekä työttömiä.
– Suurin osa koulutettavista tulee mukaan sillä asenteella, ettei etsi vakituista työtä. Osa on kuitenkin löytänyt tätä kautta työpaikan tai ainakin luonut verkostoja yritysmaailmassa.

Sijaispalvelun tarkoituksena on lisätä työllisyyttä. Hankkeessa mukana olijat uskovat, että sijaistoiminnan myötä kynnys palkata ensimmäinen työntekijä helpottuu. Turussa sijaispalvelua aletaan valmistella alkuvuodesta kokoamalla työryhmä, minkä jälkeen sijaisiksi haluavia etsitään avoimella ilmoituksella. Tulevaisuudessa sijaispalvelurekisteri toimii internetissä.

Lähde: Turun Sanomat 23.12.2006, siirry lehtiartikkeliin

EU:n työllisyys parantuu hitaasta kasvusta huolimatta

Työllisyys Euroopan unionissa on viime vuosina kehittynyt myönteiseen suuntaan. EU:n komission työllisyysraportin mukaan suurimmassa osassa jäsenmaita työllisyys on parantunut. Poikkeuksina ovat Saksa ja Hollanti. Kasvu on ollut yli prosentin luokkaa yli kymmenessä maassa. Kymmenen viime vuoden ajan työllisyys on seurannut talouskasvun kehitystä. Vuoden 2002 notkahduksesta on noustu 1990-luvun kasvuvauhdin tasolle. Uusia lukuja esittelivät torstaina Helsingissä komission asiantuntija Matteo Governatori ja Joao Medeiros.

EU:n selvitysten mukaan Suomessa sekä työllisyys että työttömyys ja niiden viime aikojen muutokset vastaavat 25 EU-maan keskiarvoa. Työttömyyden odotetaan laskevan aiempia ennusteita vastaavalla tavalla. Naisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työllisyys paranee, mikä osin johtuu pätkätöiden lisääntymisestä.

Määräaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden määrä jatkaa EU:ssa kasvuaan. Suomessa määräaikaisten ja osa-aikaisten osuus työntekijöistä oli vuonna 2005 noin 16 prosenttia, jolla sijoitutaan EU-vertailun kärkipäähän. Osa-aikaisten määrä on sen sijaan selvästi alle EU-keskiarvon. Suomessa naisten 20 prosentin osuus on kuitenkin sama kuin tämä EU:n keskiarvo. Komission asiantuntijat katsovat, että vaikka pätkätyöläisten määrä jatkossakin kasvaa, se on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin että he pysyisivät työttöminä. Samalla lisääntyy kahtiajako koulutettujen ja matalapalkkaisten ammattien välillä.

Lähde: Turun Sanomat 22.12.2006, siirry lehtiartikkeliin

Uusikaupunki teki työllistämispaketin

Uudenkaupungin autotehdas irtisanoo 222 henkilöä. Marraskuun lopussa päättyi 42 määräaikaisen työntekijän työsuhde. Yli 260 henkilön jääminen työttömäksi nostaa Uudenkaupungin työttömyysastetta 3-4 prosenttia.
– Tilanne ennen tätä oli paras 15 vuoteen, työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, sanoo kaupunginjohtaja Kari Koski.
Henkilöstön vähennys johtuu Valmet-Automotiven valmistamien Porsche Boxster ja Porsche Cayman autojen tuotannon vähentämisestä kolmanneksella. Yt-neuvottelut käynnistyivät marraskuun alussa.

– Uusikaupunki käynnistää projektin, jonka tarkoitus on nopeuttaa työttömäksi joutuvien sijoittumista uusiin työpaikkoihin, Koski toteaa.
Hanke alkaa heti siten, että työvoimaa tarvitsevien vakkasuomalaisten yritysten tarpeet kartoitetaan. Metallialan työvoimalla on kysyntää. Hyvin alustavissa ja sattumanvaraisissa puhelintiedusteluissa alueen yrityksistä löytyi marraskuun loppupuolella ainakin sata työpaikkaa joko välittömästi tai ensi vuoden alkupuolella täytettäväksi. Nyt aloitettu projekti on suunnilteltu kestämään vuoden 2007 kesäkuun loppuun. Tavoitteena on löytää mahdollisimman monelle työpaikka joko suoraan, lyhyen perehdyttämisen tai koulutuksen kautta.
– Me rakennamme nopealla aikataululla sillan, jota pitkin työttömät, luonnollisesti myös muut kuin autotehtaalta nyt lähtevät pääsevät mahdollisimman pian yhteyteen uusia työntekijöitä tarvitsevien yritysten kanssa.

Lähde: Turun Sanomat 21.12.2006, siirry lehtiartikkeliin

Lähihoitajiksi valmistuville riittää töitä

Lähihoitajiksi Turun ammatti-instituutista tänään valmistuvilla Pinja Lylyllä, 22, ja Maarit Mansikkaviidalla, 24, on tulevaisuus töiden puolesta turvattu.
– Varsinkin sijaisuuksia on valmistuville tarjolla niin paljon kuin vain ehtii ja viitsii tehdä. Vakituisen paikan löytäminen voi alussa olla vaikeampaa, he kertovat.
Lyly ja Mansikkaviita ovat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Erityisesti käytännönläheisyys saa kiitosta.

Lähihoitajiksi valmistuvista valtaosa on ensihoidon koulutusohjelmaa lukuun ottamatta naisia.
– Mieshoitajat viedään käsistä. Osittain siksi, että tämä on fyysisesti raskas ala, toteaa rehtori Marja-Helena Salmio Turun ammatti-instituutista.
Hän vahvistaa opiskelijoiden näkemyksen lähihoitajien hyvästä työllisyydestä.
– Työmarkkinat suorastaan huutavat lisää työntekijöitä.

Lähde: Turun Sanomat 21.12.2006, siirry lehtiartikkeliin

Aspocomp irtisanoo odotettua vähemmän

Salolainen Aspocomp vähentää väkeään huomattavasti vähemmän kuin aiemmin kaavailtiin. Marraskuussa alkaneissa yt-neuvotteluissa lähdettiin siitä, että enimmillään irtisanomiset voivat koskea jopa 240 henkilöä. Kaikkiaan neuvottelujen piirissä oli 430 henkilöä. Loppujen lopuksi talosta joutuu lähtemään 113 henkilöä, joista reilut sata on työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Padasjoen ”satelliittina” toiminut yksikkö lakkautetaan kokonaan. Elektroniikkateollisuuden komponenttivalmistaja Aspocomp pyrkii tulevaisuudessa uudistamaan vahvasti tuotteitaan. Salon tehtaasta kehitetään pitkälti kehittämisyksikkö, jossa massatuotteet testataan ja ajetaan sisään.

Lähde: Turun Sanomat 20.12.20006, siirry lehtiartikkeliin

Tuottavuus vetää taloutta nousuun

Työn tuottavuuden poikkeuksellisen voimakas nousu on ollut veturina, kun Suomen talouskasvu on kiihtynyt tänä vuonna ennätysmäisiin lukemiin. Valtiovarainministeriön tiistaina julkaiseman ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna peräti 5,9 prosenttia. Työn tuottavuuden nousu selittää siitä lähes 4,5 prosenttiyksikköä. Loput 1,5 prosenttiyksikköä tulee työmäärän lisääntymisestä.

Viime vuonna työn tuottavuus nousi runsaat kaksi prosenttia, joten tänä vuonna on tapahtunut selvä muutos. Tuottavuuden ohella Suomen bruttokansantuotetta on nostanut kysynnän kasvu. Taloutta ovat vauhdittaneet kaikki kysynnän osatekijät. Ulkomaankauppa on jatkunut vilkkaana, ja kotitalouksien kulutusmenot ovat kasvaneet ripeästi. Myös kotimaankauppa on vireätä. Teollisuuden tuotanto on noussut reilusti, joskin lokakuussa kasvu taittui elektroniikkateollisuuden tuotannon supistuttua tuntuvasti. Työllisyystilanne on niin ikään kehittynyt myönteiseen suuntaan. Työllisyyden paraneminen jatkuu ensi vuonna, eikä hallituksen asettama 100 000 uuden työpaikan tavoite jää kovin kauas, ministeriö arvioi.

Tämän vuoden talouskasvu on valtiovarainministeriön mukaan nopeinta sitten vuosien 1997-98. Vahvistuminen alkoi alkuvuoden aikana. Alkukesästä lukemia komistivat edellisen vuoden alhaiset vertailuarvot, jotka johtuivat metsäteollisuuden työtaistelusta. Talouskasvu jatkui kuitenkin voimakkaana myös heinä-syyskuussa, jolloin kokonaistuotanto nousi 5,5 prosenttia yksityisten investointien lisäännyttyä ennustettua enemmän.

Ensi vuodelle valtiovarainministeriö ennustaa kuitenkin hidastuvaa talouskasvua. Arvio on kolme prosenttia. Kansainvälinen kysyntä ohittaa korkeimman huippunsa, ja kotitalouksien velat alkavat rajoittaa kulutusta, ministeriö selittää ennustettaan. Työttömyysaste painuu kuitenkin tämän vuoden 7,8 prosentista 7,4:ään. Työvoiman tarjonnan lisääntyminen hidastaa työttömyysasteen putoamista.

Lähde: Turun Sanomat 20.12.2006, siirry lehtiartikkeliin

Työttömyys väheni yhä Varsinais-Suomessa

Työttömyyden väheneminen jatkui marraskuussa Varsinais-Suomessa. Työvoimatoimistoissa oli kuukauden lopussa 15 900 työnhakijaa. Se on 12,2 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maan työllisyys koheni ripeämmin, 12,8 prosenttia vuodentakaisesta. Avoimia työpaikkoja oli maakunnan työvoimatoimistossa kuukauden lopussa 2 700 eli neljännes enemmän kuin vuosi sitten. Uudet avoimet paikat lisääntyivät etenkin hoiva-alalla, rakentamisessa, metallialalla, kuljetuksessa ja liikenteessä, hotelli- ja ravintola-alalla sekä siivouksessa.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli marraskuussa 175 000 työtöntä eli 32 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste laski 6,7 prosenttiin viime vuoden 8 prosentista. Työllisyysaste nousi lähes 70 prosenttiin.

Lähde: Turun Sanomat 20.12.2006, siirry lehtiartikkeliin

Työttömyyden lasku jatkuu vahvana Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli marraskuun lopussa 15 900 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä väheni viime vuoden marraskuusta 2 200 henkilöllä eli 12,2 prosentilla. Koko maassa työttömyys aleni vielä ripeämmin eli 12,8 prosentilla. Marraskuun aikana työttömien määrä väheni Varsinais-Suomessa 300 henkilöllä. Marraskuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 6,8 % (8,2 %, 11/2005) ja koko maassa 8,7 % (10,2 %, 11/2005).

Uusia avoimia työpaikkoja 20 % enemmän kuin vuosi sitten

Marraskuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työvoimatoimistoissa 2 700 kappaletta eli neljännes enemmän kuin vuosi sitten. Uusien avointen paikkojen määrä lisääntyi marraskuussa erityisesti hoiva-alalla, rakentamisessa, metallialalla, kuljetuksessa ja liikenteessä, hotelli- ja ravintola-alalla sekä siivouksessa. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna marraskuun aikana 5 800 kappaletta, joista uusia paikkoja oli 3 500.

Työttömyys vähenee kaikissa ammattiryhmissä
Viime vuoden marraskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut kaikissa pääammattiryhmissä. Erityisesti konepaja- ja rakennusmetallityössä (-300 henkilöä/ -20 %), mutta muissakin teollisuuden ja tekniikan ammateissa sekä hotelli- ja ravintola- sekä siivousaloilla työttömyys väheni voimakkaasti. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä aleni yhä 16 prosentilla 1 400 henkilöön vuoden takaisesta. Yli vuoden työttömänä olleita oli 3 740, eli pitkäaikaistyöttömien määrä supistui 23 prosentilla. Naisten työttömyys aleni 11 prosentilla.

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 11/2006

« Vanhemmat artikkelit