Kuukausittaiset arkistot: elokuu 2006

USA pysyy maailmantalouden veturina hiipumisesta huolimatta

Maailmantalouden veturina puksuttavan USA:n talouskasvun hiipuminen vetää vähitellen alaspäin myös muun maailman talouskehitystä. Yhdysvalloissa kulutuskysynnän odotetaan hidastuvan tämän vuoden lopulla. Loppukesästä yhdysvaltalaisten talousluottamus heikkeni jo enemmän kuin ekonomistit odottivat. Nordean pääekonomisti Leena Mörttinen toteaa, että USA:n talouden jäähtymisen tapa poikkeaa nyt vuodesta 2001, jolloin tasapainotusta kaipasivat yritysten taseet.

Korkotaso ja öljyn hinta korkea hintataso ovat nyt kääntämässä suuntaa toiseen suuntaan. USA:ssa talouden hiipumisen merkit näkyvät selvimmin asuntomarkkinoilla esimerkiksi myyntiaikojen venymisenä. Elokuun kokouksessaan Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve (Fed) katkaisi odotetusti kaksi vuotta jatkuneen ohjauskoron nostojen sarjan. Mörttinen ennakoi Fedin ryhtyvän alentamaan korkoa nykyisestä 5,25 prosentista.

Mörttinen toteaa, että vastuuta maailmantalouden vedosta on soviteltu useiden talousalueiden harteille, kun Yhdysvaltojen talous pikkuhiljaa hiipuu.
– Näyttää kuitenkin siltä, että USA:n talous vetää jatkossakin maailmantaloutta; euroalueen ja Japanin kuluttajien ei odoteta jaksavan sitä vetää, hän arvioi.
Vaikka Yhdysvaltain talouden hiipuminen heijastuu euroalueelle ja sitä kautta Suomeen, näkee Mörttinen kotimaan talouskehityksen pysyvän euroaluetta korkeammalla tasolla.
– Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että Suomella on hyvät suhteet Venäjään, joka hyötyy korkeasta öljyn hinnasta.

Huippuvuoden 2006 jälkeen ensi vuodesta povataan hitaamman kasvun vuotta, kunnes vuonna 2008 suunnan uumoillaan jälleen muuttuvan.
– On syytä painottaa, ettemme puhu taantumasta, vaan kasvun hidastumisesta. Se on tervettäkin, sillä muutoin ylikuumenemisen riski olisi olemassa, Mörttinen muistuttaa.

Euroopan keskuspankki (EKP) nosti ohjauskorkoaan elokuun alussa 3,0 prosenttiin. Talouskehityksen odotetaan puoltavan koronnostojen jatkumista. Vuoden loppuun mennessä Mörttinen arvioi ohjauskoron olevan 3,5 prosenttia.
– Arvio on, että EKP pyrkii neutraaliin tasoon, mikä on noin 3,5-4 prosenttia. Ensi vuonna EKP todennäköisesti odottelee ja vuonna 2008 se voi vielä nostaa korkoaan 0,25 prosenttia, hän arvioi.

Lähde: Turun Sanomat 29.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

Metsäteollisuus on suuren asennemuutoksen edessä

Professori Jyrki Kettusen mukaan Suomen metsäteollisuus elää tällä hetkellä muutosta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa 1960-70-lukujen murrokseen. Irtisanomis- ja alasajouutisista huolimatta hän pitää murroksen vaikutusta työelämään kuitenkin nyt pienempänä.
– Tuolloin 1960-70-luvuilla suljettiin peräti 28 sulfiittisellutehdasta, joissa oli keskimäärin 1 200 työntekijää tehdasta kohti. Tässä vertailussa viime aikojen suuret lakkautusuutiset tuntuvat pieniltä, vaikka vaikutus olisikin paikallisesti suuri.
– Välttämättömyydet on toteutettava, ja silloin lakkautus on paljon rehellisempää kuin väkisin hengissä pitäminen, Kettunen jatkaa haluamatta yksilöidä yrityksiä, joihin viittaa.

Entinen M-Realin tutkimusjohtaja ja nykyinen yrittäjä esitelmöi metsäteollisuuden tulevaisuudesta eilen lauantaina Suomen Maatalousmuseossa Loimaalla. Esitelmä oli osa ensimmäistä kertaa järjestettyä Maaseudun Tulevaisuuspäivää. Jyrki Kettusen mielestä vanhakantaisesta paperi- ja sellupainotteisesta näkemyksestä pitäisi jo siirtyä näkemään metsäteollisuuden mahdollisuudet laajemmin. Hän jopa vierastaa koko metsäteollisuus-sanan käyttöä, sillä nykyään alan tärkein voimavara on osaaminen. Ja jos paperimarkkinoita ei enää voi suuresti kasvattaa, pitää alan hankkia talouskasvunsa muilla konsteilla. Aasian kasvavat jättitaloudet imevät valtavasti esimerkiksi kulutus- ja sisustustavaroita.
– Sellun ja paperin hinta on ehkä 500 euroa tonnilta. Jossain muussa tuotteessa se on kilohinta, Kettunen vertaa.

Muodikkaan bioetanolin professori Jyrki Kettunen leimaa tylysti puolue- ja aluepoliittiseksi kuplaksi. Kettunen ihmettelee bioetanolihuumaa, sillä etanolin valmistaminen vaatii hänen mukaansa nykyisellä tekniikalla aivan liian paljon energiaa, jotta se voisi kannattaa. Sen sijaan sellunkeitto tuottaa sivutuotteena vuosittain valtavia määriä – jopa 100 000 tonnia – metanolia, jonka teollisuus itse polttaa. Kettunen kummeksuu, miksei tällaisen varannon jalostaminen muuhun käyttöön kiinnosta ketään.

Lähde: Turun Sanomat 27.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

Siljan henkilöstö pelkää jopa 150 työpaikan siirtyvän pois Turusta

Varustamoyhtiö Tallink aloittaa yt-neuvottelut 260 työpaikan vähentämisestä. Suomessa vähennystarve on 180 henkilöä ja Ruotsissa 80. Vähennykset koskevat Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Tukholmassa sijaitsevien konttorien työntekijöitä. Yhtiö yhdistää kesäkuussa ostamansa Silja Linen samaan organisaatioon Tallink Finlandin kanssa. Toimintoja tehostetaan karsimalla päällekkäisyyksiä ja hyödyntämällä synergiaedut, yhtiö perustelee. Siljan ja Tallinkin varaus- ja myyntijärjestelmät sovitetaan yhteen asteittain.

Siljan toimitusjohtaja Antti Pankakosken mukaan vielä ei ole päätetty sitä, kuinka vähennykset jakautuvat Siljan ja Tallinkin kesken, tai mikä säästöjen kokonaistavoite on. Tallinkilla on Suomessa yhteensä 700 henkeä maatoiminnoissa. Heistä 500 on Siljan palveluksessa ja näistä 150 työskentelee Turussa, jonne on keskitetty talous- ja tietoliikennetoiminnat. Pankakoski ei halua arvioida, tullaanko Tallinkin kaikki maatoiminnat keskittämään Helsinkiin. Varsinaisia syitä, miksi toiminnat olisi tarpeen säilyttää Turussa, hän ei kuitenkaan halua eritellä.

Suurin osa henkilöstön vähentämistarpeesta koskee STTK:laiseen Toimihenkilöunioniin kuuluvaa hallinto- ja teknistä henkilöstöä. TU:ssa saneerausta pidetään ylimitoitettuna, etenkin kun Silja on jo tämän vuoden aikana vähentänyt maahenkilöstöään noin 20 prosentilla. Nyt Suomen maahenkilöstöstä aiotaan vähentää neljännes. Toimihenkilöunionin puheenjohtajan Antti Rinteen (sd) mukaan liitto aikoo seurata tarkasti, että yt-neuvotteluissa etsitään kaikki keinot irtisanomisten välttämiseksi ja uusien työpaikkojen etsimiseksi.

Silja Linen Turun maahenkilöstölle yhtiön uuden omistajan Tallinkin ratkaisu ei tullut yllätyksenä.
– Tallinkin Silja-kaupan vahvistumisesta lähtien tätä on jo osattu odottaa, mutta kyllä henkilöstön tunnelmat ovat perjantai-iltana ankeat, sanoo toimihenkilöunionin Turun luottamusmies Markku Siren.
Sirenin mukaan henkilöstö pelkää vähennysten koskevan kipeästi Turkua, koska Siljan talous- ja tietoliikennetoiminnat on keskitetty Turkuun. Tallinkilla ei ole Turussa toimintaa. Siljan Turun toimintojen siirto Helsinkiin tai Tallinnaan on henkilöstön mukaan pelättävissä, koska uuden omistajayhtiön toiminnot ovat keskittyneet Helsinkiin ja Tallinnaan.

Lähde: Turun Sanomat 26.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

Raskaaseen liikenteeseen halutaan lisää naiskuljettajia

Naisia houkuteltiin raskaan liikenteen ammatteihin NaisWay On The Road -kiertueen tapahtumassa perjantaina Turussa.
– Kiertueella on kolme tavoitetta: saada uusia naisia alalle, innostaa alalla jo olevia jatkokouluttamaan itseään sekä kannustaa naisia yrittäjiksi. Yrittäjien keskuudessa on tulossa iso poistuma muutaman vuoden sisällä, kertoo projektipäällikkö Auli Toivonen JAKK:sta.

Kuljetusalan töitä on rutkasti tarjolla niitä haluaville. Palkkaerot miesten ja naisten välillä ovat kuljetusalalla keskimääräistä pienemmät.
– Työvoimatarve on Suomessa jo nyt 2 500 – 3 000 kuljettajaa, Toivonen selvittää.
Naisilla on hänen mukaansa halukkuutta alalle, mutta rohkeuden puute saattaa koitua esteeksi.
– Naiset pelkäävät turhaan työn raskautta. Voimalla ei nykykaluston aikana useinkaan ole työn kanssa tekemistä. Tietysti raskaitakin hommia vielä löytyy. Tärkeintä on löytää oma juttunsa, Toivonen toteaa.

Alan yrittäjät pitävät naiskuljettajien valtteina tarkkuutta, vastuuntuntoa ja huolellisuutta. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliittoon kuuluvista linja-autonkuljettajista 10,8 prosenttia on naisia, mutta rekankuljettajista vain 2,0 prosenttia.

Lähde: Turun Sanomat 26.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

Rakentamiskustannusten nousu uhkaa kallistaa asuntojen hintoja entisestään

Rakentaminen jatkuu lounaisessa Suomessa loppuvuoden vilkkaana. Rakentamiskustannusten, kuten materiaalien hinnan kahdeksan prosentin nousupaineet saattavat korottaa selvästi asuntojen hintoja entisestään syksyn jälkeen. Rakennusteollisuus RT:n suhdannebarometrin mukaan Lounais-Suomen alueella varsinkin korjausrakentaminen kasvaa merkittävästi. Rakennuttajat eli tilaajat arvioivat, että asuntorakentaminen ja toimitilarakentaminen vähentyvät tänä vuonna viime vuodesta, mutta urakoitsijat uskovat molempien määrän nousevan.

Rakennusalan työllisyys paranee Lounaisessa-Suomessa seuraavan puolen vuoden aikana entisestään. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n keskiviikkona julkaiseman, pieniä- ja keskisuuria yrityksiä koskeneen barometrin mukaan peräti 41 prosenttia rakennusalan pk-yrityksistä katsoo, että pula ammattityövoimasta rajoittaa tuotannon kasvua. Koko maassa rakentamisen näkymät ovat Rakennusteollisuuden barometrin mukaan edelleen suotuisat: korkotaso pysyy näillä näkymin alhaisena, vaikka hieman nouseekin, muuttoliike jatkuu, työllisyys paranee, kotitalouksien tulot kasvavat ja kuluttajien luottamus oman talouden kehitykseen on hyvä.

Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori on alkuvuoden aikana noussut ennätyskorkealle, kun sekä työllisyysodotukset että tilauskanta ovat normaalin tason yläpuolella. Rakentamisen määrän arvoidaan kasvavan koko maassa kolmen prosentin vauhtia. Talonrakentaminen lisääntyy, kun uudisrakentaminen kasvaa edelleen ja korjausrakentamisen odotetaan kasvavan hieman nopeammin kuin viime vuonna.

Lähde: Turun Sanomat 25.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

PK-yritykset odottavat huipun jatkuvan

Pienet ja keskisuuret yritykset ennustavat suhdannehuipun jatkuvan loppuvuonna. EK:n suhdannetiedustelun mukaan tuotannon ja myynnin taso on PK-yrityksissä korkea ja sen odotetaan nousevan vielä jonkin verran. Kapasiteettipula on kuitenkin yleistynyt ja myös ammattitaitoisesta työvoimasta on puutetta. Tuotanto on kasvanut nopeasti erityisesti teollisuudessa ja rakentamisessa.

Lähde: Turun Sanomat 24.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

Finnair palkkaa satoja työntekijöitä

Finnair aikoo palkata yli 600 uutta lentoemäntää, stuerttia ja lentäjää ensi syksyyn mennessä. Lukuun sisältyy 200 määräaikaista työntekijää, joille yhtiö tarjoaa työpaikan vakinaistamista. Haku matkustamohenkilökunnan koulutukseen on jo alkanut. Finnair kertoi kiinnostuksen olevan suurta. Syynä henkilökunnan palkkaamiseen on Aasian-liikenteen ja Euroopan-jatkovuorojen lisääntyminen.
– Aasian-liikenteemme kasvaa loppuvuonna 30 prosenttia, ja kasvu jatkuu vahvana. Näin voimakas kasvu edellyttää merkittävää lisäpanostusta myös matkustamohenkilöstön määrään, Finnairin matkustamopalveluosaston johtaja Maija Eklöf perusteli rekrytointeja yhtiön tiedotteessa.

Matkustamohenkilöstöön tulee 300 uutta työpaikkaa 200 määräaikaisen vakinaistamisen lisäksi. Uusia lentäjiä yhtiö aikoo palkata tänä ja ensi vuonna noin sata. Uusien työntekijöiden palkkaaminen liittyy Finnairin rakennemuutokseen. Kesäkuussa yhtiö kertoi vähentävänsä 670 työntekijää tekniikastaan ja tytäryhtiöistään, mutta jo tuolloin yhtiö ennakoi tarvitsevansa uusia lentäjiä ja matkustamohenkilökuntaa tämän ja ensi vuoden aikana.

Lähde: Turun Sanomat 23.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

Työttömien määrä laski ripeimmin Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomessa työttömien määrä on laskenut 2 600 henkilöllä eli 11,7 prosentilla viime vuoden heinäkuusta. Vähennys oli ripeintä koko maassa. Tämän vuoden heinäkuun lopussa maakunnassa oli 19 900 työtöntä. Heinäkuun aikana työttömien määrä kasvoi kuitenkin 1 100 henkilöllä. Työttömyyden laajeneminen selittyy pääasiassa sillä, että heinäkuussa lakkautettiin määräaikaisia työsuhteita.
Työttömien osuus työvoimasta oli 8,6 prosenttia ja koko maassa 10,3 prosenttia. Tiedot selviävät TE-keskusten työllisyyskatsauksesta. Työmarkkinaneuvos Oiva Lönnberg työministeriöstä kertoo, että uusia työpaikkoja on tullut erityisesti liikenteeseen ja palvelualoille.

Lähde: Turun Sanomat 23.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

Työttömyyden laskutrendi vahva Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli heinäkuun lopussa 19 900 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä väheni viime vuoden heinäkuusta 2 600 henkilöllä eli 11,7 prosentilla. Heinäkuun aikana työttömien määrä kuitenkin kasvoi 1 100 henki­löllä. Työttömyyden laajeneminen johtui pääasiassa heinäkuulle ominaisista tekijöistä: määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä. Heinäkuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 8,6% (9,8 % , 07/2005) ja koko maassa 10,3 % (11,3 %, 07/2005).

Uusia avoimia työpaikkoja saman verran kuin vuosi sitten
Heinäkuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työvoimatoimistoissa 2 500 kappaletta eli 7% enemmän kuin vuosi sitten. Uusien avointen paikkojen määrä lisääntyi heinäkuussa metallialalla, siivouksessa ja myyntityössä. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna heinäkuun aikana 4 600 kappaletta, joista uusia paikkoja oli 2 300.

Pitkäaikaistyöttömyyskin vähenee

Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä aleni 20 prosentilla 2 300 henkilöön vuoden takaisesta. Myös pitkäaikaistyöttömien pääsy takaisin työmarkkinoille on helpottunut. Yli vuoden työttömänä olleita oli 4 300, eli määrä supistui 23 prosentilla. Naisten työttömyys aleni 9 prosentilla.

Työttömyys vähenee lähes kaikissa ammattiryhmissä

Viime vuoden heinäkuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut kaikissa pääammattiryhmissä. Erityisesti konepaja- ja rakennusmetallityössä (-500 henkilöä/ -27 %), mutta muissakin teolli­suuden ammateissa sekä kuljetus-, hoiva-, hotelli- ja ravintola- sekä siivousaloilla työttömyys väheni voimakkaasti.

Työhallinnon toimenpiteissä 2,1 % työvoimasta
Työhallinnon toimenpiteillä työllistyi tai oli koulutuksessa heinäkuun lopussa 4 900 henkilöä, eli 1% vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimakoulutuksessa oli heinäkuun lopussa 1 900 henkilöä parantamassa valmiuksiaan työmarkkinoille. Valtion, kuntien tai yksityisen sektorin tukityöllä oli puolestaan työllistetty 2 100 henkilöä. Työmarkkinatuella työharjoittelussa oli 480 ja vuorottelupaikkaan työllistettynä 480 henkilöä.

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2006

Finnair aikoo palkata satoja uusia työntekijöitä

Kulukuurilla oleva ja yt-neuvotteluja käyvä lentoyhtiö Finnair pestaa tulevan vuoden aikana satoja työntekijöitä. Parhaillaan se hakee väkeä lentoemäntä- ja stuerttikursseille, joiden päätteeksi tarjotaan työpaikkaa 300 henkilölle. Tarpeen taustalla ovat Finnairin mukaan uudet reitit ja kasvava Aasian-liikenne. Syksyllä sinivalkoiset siivet suuntaavat ensimmäistä kertaa reittilentoina mm. Delhiin ja Kuala Lumpuriin. Syksyn kursseille kelpuutetut pääsevät tiedottaja Mandi Väätäinen-Pereiran mukaan aloittamaan työt todennäköisesti jo ensi keväänä.

Lähde: Turun Sanomat 22.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

« Vanhemmat artikkelit Uudemmat artikkelit »