Teknologia- ja metalliteollisuus houkuttelee uutta työvoimaa kykyjenetsijän avulla

Teknologia- ja metallialaa kiusaavaan työvoimapulaan haetaan Turun seudulla helpotusta kykyjenetsijän avulla. Viime toukokuussa työnsä aloittanut Pentti Nakolinna kuvaa olevansa ikään kuin sisäänheittäjä, joka tekee alaa tutuksi siitä tietämättömille.
– Alalle aikoville nuorille tai alan vaihtoa harkitseville näytetään kädestä pitäen mistä on kysymys, viedään heidät tutustumaan koulutuspaikkoihin ja työpaikoille, Nakolinna kertoo. Kiinnostuneille laaditaan yksilöllinen suunnitelma siitä onnistuisiko alalle pääsy ja miten.

Nakolinna harmittaa, että alaa rasittaa yhä piintynyt mielikuva raskaasta ja yksipuolisesta työstä, vaikka ammattien ja työtehtävien kirjo on laaja.
– Alle 25-vuotiaat torjuvat tämän vaihtoehtona herkemmin kuin vähän vanhemmat, jotka tulevat avoimesti kyselemään sen mahdollisuuksista, Nakolinna sanoo.
Alalle pääsy ei hänen mukaansa ole vaikeaa, sillä kouluttautumiseen on monia vaihtoehtoja. Kirjavalta työkentältä voi etsiä omia taipumuksille vahvistusta.
– Esimerkiksi hitsaus on pitkälti puhdasta käsityötä. Koneistuksen puolella taas voi hyödyntää matemaattisia taitoja ja geometristä ajattelua, Nakolinna kertoo.

Teknologiateollisuus työllistää Varsinais-Suomessa tällä hetkellä suoraan 25 000-30 000 ihmistä, vuokratyövoima ja komennusmiehet mukaan laskien. Uusien työntekijöiden tarve on lähivuosina tuhansia, yksin meriteollisuuden ja sen alihankkijoiden kohdalla noin 2 000 ensi vuonna. Alalla ja työvoimaviranomaisilla on vahva usko siihen, että maakunnan tulevaisuus on teknologia- ja metalliteollisuudessa. Muuallakin kuin parhaiten porskuttavassa meriteollisuudessa telakoineen.
– Tämä toimiala on osoittanut pärjäävänsä monia muita paremmin kansainvälisessä kilpailussa, se on selvinnyt ahdingoista ja panostanut kehittämiseen, sanoo Lounais-Suomen alueyksikön asiantuntija Juho Kesseli Teknologiateollisuus ry:stä.
Kesselin mukaan laman jälkeiset isot muutokset, yritysten erikoistuminen ja markkinoiden kansainvälistyminen ovat korostaneet sitä, ettei alalla enää pärjää ilman riittävää taitotasoa ja ammatillista koulutusta.

Lähde: Turun Sanomat 30.8.2006, siirry lehtiartikkeliin