Kuukausittaiset arkistot: elokuu 2006

Suomen talous nopeassa kasvussa

Suomen kokonaistuotannon nopea kasvu jatkuu myös tänä vuonna, arvioi Palkansaajien tutkimuslaitos tuoreessa talousennusteessaan. Suotuisaa kehitystä on ylläpitänyt maailmantalouden reipas kasvu ja Suomen teknologiateollisuuden yritysten hyvä menestys kansainvälisessä kilpailussa. Merkittävää on kasvun vauhdittuminen Suomen keskeisimmillä vientimarkkinoilla Euroopassa. Lisäksi Suomen talouskasvua ylläpitävät edelleen suhteellisen nopeasti kasvava yksityinen kulutus, jota taas on tukenut parantunut työllisyystilanne sekä reippaasti kasvaneet investoinnit. Suurin riski Suomen talouskasvulle on USA:n talous, jonka merkittävä kasvun hidastuminen voi johtaa kansainvälisen talouden kriisiin.

Viime vuoden metsäteollisuuden seisokki on nostanut noin yhdellä prosenttiyksiköllä tämän vuoden bruttokansantuotteen kasvulukua, joka ennusteen mukaan kohoaa 5,1 prosenttiin. Ensi vuonna talous kasvaa edelleen melko ripeästi, vaikka hidastuukin 3,5 prosenttiin. Suomen suhteellisen nopea talouskasvu on pitkälti perustunut työn tuottavuuden kohentumiseen. Suomen tuottavuus on parantunut muuta Eurooppaa (EU-15 pl. Itävalta, Portugali ja Luxemburg) enemmän. Suomen työn tuottavuus nousee jaksolla 2000-2006 lähes yhtä paljon kuin USA:ssa.

Teknologiateollisuus kovassa vedossa
Teknologiateollisuuden tuotannon kasvuvauhti kiihtyi viime kesänä. Teknologiateollisuuden vauhti oli niin kovaa, että sen alle lähes peittyi metsäseisokin aikaansaama pudotus kokonaistuotannossa. Tänäkin vuonna teknologiateollisuuden tuotannon määrän kasvu on nopeaa, lähes 10 prosenttia. Suomen koko talouden kasvu on leveällä pohjalla. Myös kauppa, liikenne ja rakentaminen kasvavat yli viiden prosentin vauhtia tänä vuonna. Ensi vuonna tuotanto hidastuu muilla keskeisillä toimialoilla paitsi henkilökohtaisissa ja liike-elämän palveluissa.

Suomen ulkomaankauppa kasvoi vauhdikkaasti jo viime vuonna. Tänä vuonna tavaroiden ja palveluiden vienti kasvaa 12 prosenttia ja niiden tuonti vajaat 9 prosenttia. Suomen viennin kasvua on nopeuttanut vientimarkkinoiden vahvistuminen EU-alueella sekä Venäjän nopeana jatkuva talouskasvu. Myös laivatoimitusten merkittävä lisäys vuodentakaisesta sekä viime vuoden metsäteollisuuden seisokki nostavat viennin kasvulukua. Ensi vuonna vienti kasvu on edelleen nopeaa, joskin se hidastuu 6,5 prosenttiin. Viennin määrän nopean kasvun vaikutuksesta kauppataseen ylijäämä kasvaa jo tänä vuonna merkittävästi viime vuodesta, vaikka vaihtosuhde heikkenee. Kauppataseen vahvistuminen jatkuu myös ensi vuonna.

Työllisyys kohenee
Voimakkaana jatkuva talouskasvu parantaa työllisyyttä kuluvana vuonna, ja työllisiä ennustetaankin olevan keskimäärin 1,6 prosenttia eli 38 000 henkilöä enemmän kuin viime vuonna. Ensi vuonna talouskasvu hidastuu hieman ja työllisten määrän vuosikasvu hidastuu 24000 henkilöön. Työllisten määrän tuntuva kasvu nostaa työllisyysasteen tänä vuonna keskimäärin 69,0 prosenttiin ja ensi vuonna 69,4 prosenttiin. Työttömyysaste on ollut selvässä laskussa ja myös pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt tuntuvasti kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Työllisyys- ja työvoimaennusteiden perusteella työttömyysaste laskee tänä vuonna keskimäärin 7,7 prosenttiin ja ensi vuonna 7,3 prosenttiin.

Työvoiman kasvu on viime kuukausina hieman hidastunut. Hyvät työllistymisnäkymät kuitenkin aktivoivat ihmisiä työmarkkinoille tai ainakin pysymään niillä, minkä seurauksena työvoiman keskimääräinen koko kasvaa tänä vuonna 0,9 prosenttia viime vuodesta. Osaltaan työvoiman kasvu selittyy puhtaasti väestöllisillä tekijöillä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan suurten ikäluokkien ikääntyminen pysäyttää työikäisen väestön kasvun vasta vuoden 2012 tienoilla.

Lähde: Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennuste vuosille 2006–2007

Turku havittelemaan biopolttoaineiden tutkimuspotteja

Neste Oil on kiinnostunut lähtemään mukaan, jos Turun seudun elinkeinoelämä ja tutkijat alkavat panostaa yhteistyössä biopolttoaineiden tutkimuksen ja tuotekehitykseen. Åbo Akademin epäorgaanisen kemian professorin Mikko Hupan mielestä Turun kannattaisi aktivoitua, koska seudulla on paljon alan osaamista ja rahaakin on tarjolla.

Valtionvarainministeri Eero Heinäluoma (sd) lupaili Turussa viikonvaihteessa (TS 27.8.) biopolttoaineen tuotekehitykseen valtion tukea. Euroopan investointipankki etsii varapääjohtaja Sauli Niinistön mukaan aktiivisesti eurooppalaisia öljy- ja energiayhtiöitä, joiden tutkimusta- ja tuotekehitystyötä se voisi rahoittaa (HS 21.8.). Myös Euroopan Unioni on käynnistämässä massiivisia biopolttoaineisiin liittyviä tutkimusohjelmia.

– Turussa voitaisiin paketoida projekti, johon kerättäisiin alan tutkimus- ja kehityshankkeita. Siitä syntyvä tutkimusohjelma voitaisiin sitten esitellä Tekesille ja valtion viranomaisille rahoituksen saamiseksi, Hupa pohtii.
Hupan mukaan biopolttoaineiden tutkimuksen ja tuotekehityksen haalimiseen Turkuun kannattaa ilman muuta panostaa, koska ”kyseessä on megatrendi, josta on saatavissa paljon muutakin irti kuin etanolia.” Hupan mielestä alan toimijoiden pitäisi nyt verkostoitua asian taakse.

Lähde: Turun Sanomat 31.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

Väkeä vähennetään 65 henkeä, suurin osa hallinnosta

Elintarvike- ja rehukonserni Raisio uudistaa elintarvikeyksikkönsä ja aloittaa yt-neuvottelut. Yhtiö on vähentämässä noin 65 työpaikkaa. Suurin osa vähennyksistä koskee elintarvikeyksikön hallintoa. Huhtikuun lopusta Raision elintarvikeyksikköä johtanut Denis Mattsson sanoo, että syy leikkauksille ja muutoksille on selkeä.
– Elintarvikeyksikkö ei ole pitkään, pitkään aikaan tehnyt tulosta, hän muistuttaa.
Kululeikkauksilla tavoitellaan ensi vuonna noin yhdeksän miljoonan euron säästöjä. Elintarvikkeissa väen vähennystä on pelättävissä myynnissä, markkinoinnissa sekä margariiniliiketoiminnoissa. Yt-neuvottelut alkavat elintarvikeyksikön hallinnon lisäksi konsernipalveluissa, ostoissa ja logistiikassa. Neuvottelut koskevat myös tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka järjestellään osaksi liiketoimintoja.

Lähde: Turun Sanomat 31.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

Meriteollisuus palkkaisi maahan- muuttajia

Useat turkulaiset meriteollisuusyritykset haluavat paikata työvoimapulaansa palkkaamalla maahanmuuttajia. Alalle houkutellaan uusia työntekijöitä Helsingissä ensi tiistaina järjestettävässä tilaisuudessa, joka on ensimmäinen juuri maahanmuuttajille suunnattu rekrytointitapahtuma. Avoimista työpaikoista ja alan koulutusmahdollisuuksista kertovat suomenkielellä muun muassa Aker Yards. Akerin Suomen telakoiden henkilöstöjohtaja Marko Konu odottaa paikalle saapuvaksi henkilöitä, joilla on halua ja valmiuksia muuttaa työn perässä Varsinais-Suomeen.
– Koko meriteollisuuden työvoiman tarve on niin huikea, että sen täyttämiseen ei riitä Suomessa tekijöitä. Ala tarvitsee seuraavan viiden vuoden aikana 10 000 työntekijää, Konu arvioi.
Meriteollisuudessa on Turun seudulla avoinna yhteensä satoja työpaikkoja.

Lähde: Turun Sanomat 31.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

Irtisanominen uhkaa Turussa joka viidettä opettajaa

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkisen (kok) esittämä ensi vuoden nollabudjetti maalailee synkkiä uhkakuvia Turun opetustoimelle. Kaupunginhallitus on jo hyväksynyt Pukkisen linjauksen, jonka mukaan ensi vuoden budjetit valmistellaan 0,6 prosentin kasvuun perustuen. Opetuslautakunnan puheenjohtajan Henry Toivarin (sd) mukaan tämä tietäisi koulupuolella esimerkiksi 300 opettajan irtisanomista. Nykyisen 1 500 opettajan joukossa harvennus olisi tuntuva.
– Mistään muusta ei voida enää säästää kuin henkilöstökuluista. Kaikki muut mahdolliset säästöt on jo tehty, Toivari varoittelee.
Samoilla linjoilla on myös opetustoimenjohtaja Timo Jalonen.
– Esimerkiksi oppimateriaalista ja kouluruoasta on jo vuosikaudet tingitty, joten aika vaikea on keksiä enää uusia säästökohteita.
– Ja samaan aikaan kuitenkin kasvavat monet muut kustannukset kuten vuokrat, kiinteistöjen hoitokulut ja koulukyydit, hän luettelee.
Jalonen muistuttaa lisäksi palkkakustannusten kasvusta. Nollalinja johtaa Toivarin mukaan paitsi irtisanomisiin ja lomautuksiin, myös väistämättä opetusryhmien koon kasvuun.

Lähde: Turun Sanomat 31.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

Eckes-Graninin uusi tehdas Liettuassa tuo työtä Turkuun

Turkulaisen mehuvalmistaja Marlin omistava saksalainen Eckes-Granini on ostanut Liettuan johtavan mehutalon Elmenhorsterin.
– Tehtaan osto aukaisee meille jakelureittejä kovassa kasvussa oleville Liettuan mehumarkkinoille. Sen ansiosta on mahdollista ottaa myös Turun tehtaan vapaata kapasiteettia käyttöön, kertoo Marlin toimitusjohtaja Timo Laukkanen, joka on myös Eckes-Granini Nordic Oy Ab:n toimitusjohtaja.
Tarkoitus on, että Baltian markkinoille meneviä mehuja ryhdytään pakkaamaan myös Turussa, sillä Turun tehtaan kapasiteetista vain puolet on ollut käytössä. Tehdas on pyörinyt puolella teholla, koska Suomessa ei saada mehuja juuri myytyä enempää. Marli on Suomessa markkinajohtaja 37 prosentin osuudellaan, mutta Valion, Vip-Juicemakerin ja muutaman muun valmistajan jakamat kokonaismarkkinat juuri enää kasva. Siksi Marli on jo muutaman vuoden ajan pyrkinyt voimakkaasti Baltian markkinoille, jossa kasvunvaraa on piisannut 27 prosentin vuosivauhdilla.

Lähde: Turun Sanomat 30.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

Teknologia- ja metalliteollisuus houkuttelee uutta työvoimaa kykyjenetsijän avulla

Teknologia- ja metallialaa kiusaavaan työvoimapulaan haetaan Turun seudulla helpotusta kykyjenetsijän avulla. Viime toukokuussa työnsä aloittanut Pentti Nakolinna kuvaa olevansa ikään kuin sisäänheittäjä, joka tekee alaa tutuksi siitä tietämättömille.
– Alalle aikoville nuorille tai alan vaihtoa harkitseville näytetään kädestä pitäen mistä on kysymys, viedään heidät tutustumaan koulutuspaikkoihin ja työpaikoille, Nakolinna kertoo. Kiinnostuneille laaditaan yksilöllinen suunnitelma siitä onnistuisiko alalle pääsy ja miten.

Nakolinna harmittaa, että alaa rasittaa yhä piintynyt mielikuva raskaasta ja yksipuolisesta työstä, vaikka ammattien ja työtehtävien kirjo on laaja.
– Alle 25-vuotiaat torjuvat tämän vaihtoehtona herkemmin kuin vähän vanhemmat, jotka tulevat avoimesti kyselemään sen mahdollisuuksista, Nakolinna sanoo.
Alalle pääsy ei hänen mukaansa ole vaikeaa, sillä kouluttautumiseen on monia vaihtoehtoja. Kirjavalta työkentältä voi etsiä omia taipumuksille vahvistusta.
– Esimerkiksi hitsaus on pitkälti puhdasta käsityötä. Koneistuksen puolella taas voi hyödyntää matemaattisia taitoja ja geometristä ajattelua, Nakolinna kertoo.

Teknologiateollisuus työllistää Varsinais-Suomessa tällä hetkellä suoraan 25 000-30 000 ihmistä, vuokratyövoima ja komennusmiehet mukaan laskien. Uusien työntekijöiden tarve on lähivuosina tuhansia, yksin meriteollisuuden ja sen alihankkijoiden kohdalla noin 2 000 ensi vuonna. Alalla ja työvoimaviranomaisilla on vahva usko siihen, että maakunnan tulevaisuus on teknologia- ja metalliteollisuudessa. Muuallakin kuin parhaiten porskuttavassa meriteollisuudessa telakoineen.
– Tämä toimiala on osoittanut pärjäävänsä monia muita paremmin kansainvälisessä kilpailussa, se on selvinnyt ahdingoista ja panostanut kehittämiseen, sanoo Lounais-Suomen alueyksikön asiantuntija Juho Kesseli Teknologiateollisuus ry:stä.
Kesselin mukaan laman jälkeiset isot muutokset, yritysten erikoistuminen ja markkinoiden kansainvälistyminen ovat korostaneet sitä, ettei alalla enää pärjää ilman riittävää taitotasoa ja ammatillista koulutusta.

Lähde: Turun Sanomat 30.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

Teollisuudella luja usko tulevaisuuteen

Teollisuuden suhdannekuva pysyi Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan elokuussa vahvana, vaikka se heikkeni hivenen heinäkuusta. Näkymät pysyivät keskimääräistä parempina myös rakentamisessa ja palveluissa. Teollisuuden luottamusta mittaavan osoittimen saldoluku laski 14 pisteestä 11 pisteeseen, kertoi EK maanantaina. Rakentamisen osoitin laski +5 pisteeseen ja palveluiden +30 pisteeseen.

Teollisuuden tuotanto-odotukset ovat EK:n elokuun luottamusindikaattorin mukaan edelleen hyvät. Tuotannon arvioidaan lähikuukausina kasvavan varsin selvästi nykyisestä. Tilauskanta on normaalin yläpuolella ja kapasiteetin käyttöaste korkea. Varastot kasvoivat elokuussa vähän. Suhdanne on teollisuudessa selvästi pitkäaikaista keskiarvoa parempi. Luottamusosoittimen pitkän aikavälin keskiarvo on +4. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli elokuussa 89 prosenttia ja suhdanneosoittimen mukaan nousussa. Pitkän ajan keskimääräinen käyttöaste on 73 prosenttia.

Myös kuluttajien luottamus talouteen on Tilastokeskuksen mukaan vahva. Vaikka varovaisuus sekä omaan että Suomen talouteen lisääntyi elokuussa hieman, pysyivät odotukset maanantaina julkistetun kuluttajabarometrin mukaan parempina kuin vuotta aiemmin ja kymmenen viime vuoden aikana keskimäärin.

Lähde: Turun Sanomat 29.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

Efore irtisanoo 82 työntekijää

Elektroniikkakonserni Eforen yt-neuvottelut ovat päättyneet, ja yhtiö irtisanoo 82 työntekijää. Yhtiö toteuttaa irtisanomiset vaiheittain ja ne päättyvät viimeistään ensi vuoden toukokuun lopussa. Eforen Saarijärven tehtaan tuotanto siirtyy yhtiön Viron ja Kiinan tehtaille. Yhtiö tiedottaa, että Saarijärvelle jäävät edelleen muun muassa tuotekehitys- ja huoltotoiminnot.

Lähde: Turun Sanomat 29.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

Salon uusi Plaza aukeaa lokakuussa

Kauppakeskus Plazan kakkosvaihe avaa ovensa lokakuun lopussa. Uutta myymälätilaa Salon keskustaan tulee 6 000 neliötä. Saman tien ryhdytään uudisrakennukseen tekemään kolmatta kerrosta, jonka on määrä valmistua tammikuun loppuun mennessä. Plaza ykköseen sijoittuneet yrittäjät ovat myös heränneet mittaviin uudistustöihin. Moni myymälä rakennetaan uudestaan lattiasta kattoon asti ja liikeideoistakin on muokattu entistä iskukykyisempiä. Esimerkiksi Seppälä, KappAhl ja Lindex ovat jo käyneet läpi perusteellisen muodonmuutoksen. jolla ne varautuvat H&M:n rantautumiseen kaupunkiin. Kun kakkosvaihe avataan, uudistuvassa kauppakeskuksessa on 60 liikettä, kauppaneliöitä on noin 21 000 ja paikoitustilaakin on 750 autolle. Plaza kakkonen tuo tullessaan sata uutta työpaikkaa.
– Enää tarjonnastamme puuttuvat urheilutarvike- ja kodinkonemyymälät, sanoo Markku Väkeväinen.

Lähde: Turun Sanomat 29.8.2006, siirry lehtiartikkeliin

« Vanhemmat artikkelit