AMK ja kauppakorkea opiskelijavaihtoon syksyllä

Turun ammattikorkeakoulu ja kauppakorkeakoulu solmivat eilen sopimuksen opiskelijoiden joustavasta opinto-oikeudesta. Sopimus antaa opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintoja myös toisessa korkeakoulussa elokuun alusta lähtien.

Korkeakoulujen tavoitteena on lisätä keskinäistä yhteistyötään ja työnjakoa sekä vähentää päällekkäisyyksiä. Sopimuksen myötä opintotarjonta monipuolistuu ja opiskelijoiden valinnan mahdollisuudet kasvavat.

Sopimuksen toivotaan lisäävän myös kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta. Kumpikin korkeakoulu päättää itse periaatteista, joiden perusteella opinto-oikeuksia myönnetään. Sopimus ei koske opinnäytetöiden ohjausta, oppimateriaalien vaihtoa tai ostamista eikä opiskelua avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Lähde: Turun Sanomat 27.6.2006, siirry lehtiartikkeliin