Kesätyöntekijä kaipaa tilistään tietoa

Turun työsuojelupiirin tulee kesän aikana kymmeniä yhteydenottoja nuorilta, jotka ovat kesätöissään epätietoisia siitä, mitkä ovat heidän oikeutensa työntekijänä.
– Voitaisiin sanoa, että nuorten tietoisuus omista oikeuksistaan on ehkä lisääntynyt. Tiedetään, että palkat määräytyvät tietyn monimutkaisen järjestelmän kautta, mutta konkretia puuttuu. Ei tiedetä, mistä palkkapussi muodostuu, kun ei olla oltu aikaisemmin vastaavassa tilanteessa, Turun työsuojelupiirin lakimies Vesa Ullakonoja sanoo.

Ullakonoja kertoo, että yhteydenotot työsuojelupiiriin lisääntyvät kesän loppua kohti. Hänen mukaansa tilinauhan vertailu kaverin kanssa saattaa paljastaa yllätyksiä, joita nuori ei ole odottanut.
– Iltalisiä ei ole maksettu, tai nuori kokee tulleensa harhaanjohdetuksi. Se on laaja skaala, Ullakonoja kuvailee.

Projektisuunnittelija Tarja Keränen Turun Job Cafésta toivoo nuorten työnhakijoiden olevan omatoimisia, kun he he ottavat selvää uudesta työpaikastaan.
– On hyvä olla tietoinen omista oikeuksistaan. Usein käy niin, että nuori ei ota asioista riittävästi selvää. Hyvänä tietolähteenä ovat myös omat vanhemmat, joilta kannattaa kysyä tietoa, Tarja Keränen valistaa.

Valtaosa nuorille tarjotuista lyhytaikaisista työsuhteista on 16 vuotta täyttäneille. Nuoremmillekin on töitä tarjolla, mutta seula on tiukka. Voisiko innokas ja aloitekykyinen 14-vuotias nuori saada töitä vaikkapa mansikanpoimijana?
– Yksittäinen mansikanviljelijä voi halutessaan palkata hänet, mutta työvoimapalvelujen kautta tarjolle tulevissa kohteissa ei ole niin nuorille töitä, Keränen sanoo.
Keränen kehottaa nuoria olemaan aktiivisia työnhaussa. Aktiivisuudella hän tarkoittaa myös sitä, että työpaikoista kysytään suoraan, ei vain työnvälityksen kautta.

Kevyttä työtä saa tehdä 14-vuotias tai 13-vuotias, joka saman kalenterivuoden aikana täyttää 14 vuotta. Koulun loma-ajasta hän saa olla työssä enintään puolet ja koulutyön aikana tilapäisesti tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisissa työsuorituksissa. Työn tulee olla sellaista kevyttä työtä, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen. Sen sijaan 15 vuotta täyttänyt nuori, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa, voidaan ottaa vakinaiseen työsuhteeseen. 15-vuotias saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse.

Lähde: Turun Sanomat 30.5.2006, siirry lehtiartikkeliin