Kuukausittaiset arkistot: Toukokuu 2006

Yhä useammalle luvassa alan töitä

Turun ammatti-instituutista valmistuu tänään vajaat 800 uutta eri alojen ammattilaista. Turun ammatti-instituutin koulutussuunnittelija Juhani Joenpolven mukaan tänä keväänä valmistuvien työllisyysnäkymät vaikuttavat lupaavilta.
– Työtilanne on parantunut jatkuvasti viime vuosina. Sanoisin, että kyllä hartiavoimin saa painaa hommia, ettei töitä onnistu löytämään, Joenpolvi toteaa.
– Vakituista työtä on ehkä vaikeampi saada heti, mutta lyhytaikaista pätkätyötä on tarjolla lähes alalla kuin alalla yllin kyllin.

Yhä useampi valmistuva pääseekin aloittamaan suoraan oman alan töissä.
– Jos tällainen mahdollisuus on vain tarjolla, nuoren kannattaa ehdottomasti tarttua siihen välttyäkseen sekalaiselta pätkätyökierteeltä, Joenpolvi neuvoo.
– Omalle alalle pääseminen ja vanhojen mestarien oppien seuraaminen vahvistaa ammattitaitoa ja takaa parhaan ansio- ja urakehityksen.

Tällä hetkellä eniten vetoa löytyy tekniikan, sosiaali- ja terveys- sekä kaupan aloilta. Tilastokeskuksen tänä keväänä valmistuneen tutkimuksen mukaan Turun alueella toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista työelämään sijoittuu noin puolet ja jatko-opintoihin noin 25 prosenttia valmistumisensa jälkeen. Lukuja sotkee jonkin verran nuorten miesten armeijaanlähtö.
– Turun seudulla tulevaisuuden työpaikat löytyvät kone- ja metallipuolelta. Seudulla työllistävät paitsi laivanrakennus, myös alihankintayritykset, Turun ammatti-instituutin rehtori Seija Mattila kertoo.
– Koska poistuma aloilta on eläkkeelle siirtymisen vuoksi suuri, töitä riittää varmasti.

Lähde: Turun Sanomat 31.5.2006, siirry lehtiartikkeliin

EU:n palveludirektiivi loppusuoralla

EU:n jäsenmaat ovat päässet poliittiseen yhteisymmärrykseen palveludirektiivin sisällöstä. Se on hyvin lähellä Euroopan parlamentin helmikuussa hyväksymää kantaa. Direktiivin uskotaan saavan lopullisen hyväksymisen vuoden loppuun mennessä ilman ongelmia. Direktiivin uskotaan luovan Suomeen tuhansia työpaikkoja ja koko EU:hun satojatuhansia. Nyt hyväksytyn direktiivin toimialue kattaa noin kymmenen prosenttia vähemmän kuin alkuperäinen direktiiviehdotus, joka osaltaan johti kielteiseen kansanäänestykseen perustuslaista Ranskassa ja Hollannissa.

Palveludirektiiviä sovelletaan mm. kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluihin sekä tukku- ja vähittäiskauppaan, rakentamiseen sekä liike-elämää palvelevaan toimintaan. Direktiivin piiriin eivät kuulu sosiaalipalvelut, yksityinen tai julkinen terveydenhoito, liikennepalvelut, rahoituspalvelut, asianajajapalvelut, uhkapelit, perushuolintapalvelut kuten vesi-, posti- ja jätehuolto. Palvelun tarjoajan on noudatettava toisessa maassa sen säädöksiä kuten palkkatasoa ja sosiaaliturvaa. Rakennuspalvelun tarjoajan on noudatettava paikallisia määräyksiä.

Lähde: Turun Sanomat 31.5.2006, siirry lehtiartikkeliin

Scanfil irtisanoo sata Oulussa

Yt-neuvottelut Scanfilin Oulun tehtaalla on saatu päätökseen. Oulun tehtaalta irtisanotaan yhteensä 103 työntekijää ja toimihenkilöä. Yhtiön mukaan markkinoiden ja tuotannon kasvun painopisteen muuttumisen seurauksena myös Scanfil-konsernin tuotanto painottuu kasvaville markkinoille edullisemman kustannustason maihin. Oulun tehtaalle jää muutamia työntekijöitä konsernin muita yksiköitä tukeviin tehtäviin.

Lähde: Turun Sanomat 31.5.2006, siirry lehtiartikkeliin

Satama vähentää väkeä

Verkkopalveluja tarjoava Satama Interactive vähentää Suomesta jopa 60 työpaikkaa kannattavuutensa parantamiseksi. Yt-neuvottelujen aloittamisen lisäksi yhtiön hallitus ilmoitti tiistaina sekä toimitusjohtaja Jan Sassen että varatoimitusjohtaja Risto Koivulan lähdöstä. Yhtiö työllistää noin 400 työntekijää. Osa heistä työskentelee Hollannissa ja Saksassa. Myös niissä toiminnot käydään läpi.

Lähde: Turun Sanomat 31.5.2006, siirry lehtiartikkeliin

Kesätyöntekijä kaipaa tilistään tietoa

Turun työsuojelupiirin tulee kesän aikana kymmeniä yhteydenottoja nuorilta, jotka ovat kesätöissään epätietoisia siitä, mitkä ovat heidän oikeutensa työntekijänä.
– Voitaisiin sanoa, että nuorten tietoisuus omista oikeuksistaan on ehkä lisääntynyt. Tiedetään, että palkat määräytyvät tietyn monimutkaisen järjestelmän kautta, mutta konkretia puuttuu. Ei tiedetä, mistä palkkapussi muodostuu, kun ei olla oltu aikaisemmin vastaavassa tilanteessa, Turun työsuojelupiirin lakimies Vesa Ullakonoja sanoo.

Ullakonoja kertoo, että yhteydenotot työsuojelupiiriin lisääntyvät kesän loppua kohti. Hänen mukaansa tilinauhan vertailu kaverin kanssa saattaa paljastaa yllätyksiä, joita nuori ei ole odottanut.
– Iltalisiä ei ole maksettu, tai nuori kokee tulleensa harhaanjohdetuksi. Se on laaja skaala, Ullakonoja kuvailee.

Projektisuunnittelija Tarja Keränen Turun Job Cafésta toivoo nuorten työnhakijoiden olevan omatoimisia, kun he he ottavat selvää uudesta työpaikastaan.
– On hyvä olla tietoinen omista oikeuksistaan. Usein käy niin, että nuori ei ota asioista riittävästi selvää. Hyvänä tietolähteenä ovat myös omat vanhemmat, joilta kannattaa kysyä tietoa, Tarja Keränen valistaa.

Valtaosa nuorille tarjotuista lyhytaikaisista työsuhteista on 16 vuotta täyttäneille. Nuoremmillekin on töitä tarjolla, mutta seula on tiukka. Voisiko innokas ja aloitekykyinen 14-vuotias nuori saada töitä vaikkapa mansikanpoimijana?
– Yksittäinen mansikanviljelijä voi halutessaan palkata hänet, mutta työvoimapalvelujen kautta tarjolle tulevissa kohteissa ei ole niin nuorille töitä, Keränen sanoo.
Keränen kehottaa nuoria olemaan aktiivisia työnhaussa. Aktiivisuudella hän tarkoittaa myös sitä, että työpaikoista kysytään suoraan, ei vain työnvälityksen kautta.

Kevyttä työtä saa tehdä 14-vuotias tai 13-vuotias, joka saman kalenterivuoden aikana täyttää 14 vuotta. Koulun loma-ajasta hän saa olla työssä enintään puolet ja koulutyön aikana tilapäisesti tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisissa työsuorituksissa. Työn tulee olla sellaista kevyttä työtä, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen. Sen sijaan 15 vuotta täyttänyt nuori, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa, voidaan ottaa vakinaiseen työsuhteeseen. 15-vuotias saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse.

Lähde: Turun Sanomat 30.5.2006, siirry lehtiartikkeliin

Sitran biosalkun yrityksistä yli puolet jää vaille jatkorahoitusta

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on lopettamassa noin 15-20 bioyrityksen jatkorahoittamisen. Sitran Life Science -osaston johtajan Pauli Marttilan mukaan suuri osa niistä tulee jo toimeen omillaan. Sitran talousjohtaja Magnus Sjöblom pitää kuitenkin mahdollisena, että jokunen yritys kaatuu. Bioalan rahoitus karahti entistä rajummin karille, kun Sitran virittelemä bioalan rahasto jouduttiin hautaamaan sijoittajien vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Moni turkulaisyrityskin hakee nyt rahoitusta ulkomailta, koska kotimaassa rahahanat ovat kiinni.

Sitran biosalkussa on yhteensä 31 yritystä, joista kymmenen on turkulaisia. Sitra on sijoittanut turkulaisyrityksiin yhteensä 38 miljoonaa euroa.
– Jatkamme edelleen vastuullisesti salkkuumme kuuluvien bioyritysten hoitoa, mutta emme rahoita uusia bioalan yrityksiä yhtä laajasti kuin aiemmin, sanoo Marttila, jonka mukaan jatkorahoitusta saanee noin 10-15 yritystä.
Sitra ei ole julkistanut, mitä yrityksiä se oli biorahastoon valitsemassa, eikä Sjöblomista irtoa tietoa siitä, mitkä turkulaisyritykset jäävät vaille jatkorahoitusta.

Lähde: Turun Sanomat 30.5.2006, siirry lehtiartikkeliin

JobCafé opastaa työnhakijan verkkopalveluihin

Turun työvoimatoimiston JobCaféssa käynnistyi maanantaina teemaviikko, jonka tarkoituksena on opastaa uutta työnhakijaa käyttämään internet-palveluja uuden pestin etsimiseksi. Virkailijat opastavat tietokoneen käytössä, ja tietoiskuja järjestetään joka päivä kello 14.00 alkaen tämän viikon ajan.

Työvoimahallinnon internet-sivuilta voi etsiä vaikkapa avoimia työpaikkoja ja täyttää ansioluettelon. Kari Lehtinen oli etsimässä JobCaféssa varastotyöntekijän hommia maanantaina. Hän uskoi, että ansioluettelon jättämisestä internetiin on hyötyä.
– Työnantaja löytää helposti työntekijän eikä se maksa hänelle mitään, Lehtinen sanoo.

Turun työvoimiston JobCaféssa on oltu sähköisten verkkopalvelujen tienraivaajia. JobCafén internet-sivuilta on löydettävissä palvelu, jossa voi käydä lukemassa työnhakijalle pakollisen alkuinfon. Lisäksi verkossa voi käydä työnhakuun valmentavan verkkokurssin. Alkuinfoa ja työnhaun verkkokurssia ei ole tarjolla muualla Suomessa. Kaksi kolmasosaa työnhakijoista on käyttänyt verkkopalvelua. Palvelu on ollut suosittu sen käytännöllisyyden vuoksi.

Lähde: Turun Sanomat 30.5.2006, siirry lehtiartikkeliin

Pk-yritysten suhdanteet vahvistuneet edelleen

Pienten ja keskisuurten yrityksien suhdannenäkymät ovat hyvät niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tuore suhdannetiedustelu. PK-barometrin mukaan suhdannetilanne on normaalia parempi kaikilla kolmella toimialalla. Tuotannon ja myynnin odotetaan kasvavan lähikuukausien aikana. Kasvuodotukset ovat kuitenkin heikommat verrattuna suuriin yrityksiin.

Ammattityövoimapula yleistyi alkuvuonna. Ongelma on pahin rakentamisessa, jossa noin joka kolmas yritys koki työvoimapulan estävän toiminnan laajentamista. Henkilöstön määrä lisääntyi alkuvuonna kaikilla kolmella toimialalla. Varsinkin teollisuudessa lisäys oli odotettua parempaa. Työvoiman kasvun odotetaan edelleen jatkuvan rakentamisessa ja palveluissa. Teollisuusyrityksissä henkilöstömäärän ennustetaan pysyvän ennallaan.

Lähde: EK, PK-suhdannebarometri toukokuu 2006

Töissä vuokralla

Samaan aikaan, kun pätkätöiden vuoksi ollaan nousemassa barrikadeille, kasvaa pääosin lyhytaikaisia työsuhteita tarjoavan henkilöstöpalvelualan suosio. Alan yritysten liikevaihto pulskistui viime vuonna reilulla kolmanneksella ja töitä järjestyi yli 70 000 suomalaiselle. Myös tulevaan luotetaan. Joka kolmas alan yrittäjä uskoo vähintään viidenneksen nousuun myös seuraavan 12 kuukauden aikana.

Kyseessä on mielenkiintoinen ilmiö. Henkilöstöpalveluyritykset vuokrasivat viime vuonna työvoimaa reilusti yli neljälletoistatuhannelle yritykselle. Käyttämällä vuokraväkeä yritykset pystyvät karsimaan henkilöstön palkkaamiseen liittyviä riskejä ja lisäämään kustannusten joustavuutta. Sen avulla työvoimaa voidaan käyttää vain ja juuri silloin, kun toiminnan volyymi sitä edellyttää.

Vuokratyö tuntuu kiinnostavan aiempaa enemmän myös tekijöitä. Erityisesti nuoria töiden projektiluonteisuus viehättää, opiskelijoille monipuolinen tuntuma työhön tuottaa tulevaisuudessa tarvittavaa kokemusta. On kuitenkin paljon myös niitä, jotka kokevat vuokratyöt viimeiseksi vaihtoehdoksi pitää leivän syrjästä kiinni.

Kiinnostus alaa kohtaan on kiristänyt kilpailua, mutta tuonut samalla myös kirjavuutta kentälle. Pelkästään Turussa alan yrittäjiä on puolen sataa. Alalle tulon matala kynnys on aika ajoin päässyt lokaamaan henkilöstöpalvelualan mainetta. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto pyrkii nyt ainakin omalta osaltaan tervehdyttämään alaa tiukentamalla pelisääntöjä. Toimialalle on juuri saatu aikaan toimintatapoja selkiyttävät yleiset sopimusehdot.

Lähde: Turun Sanomat, Talousliite 23.5.2006, siirry lehtiartikkeliin

Henkilöstöpalvelualasta varttunut tehotyöllistäjä

Alallaan Suomen toiseksi vanhimmalla, 35 -vuotiaalla Eilakaislalla on meneillään juhlavuosi. Juhlavuotta kultaavat myös yrityksen ja koko alan huimat kehitysnäkymät. Henkilöstöpalveluyrityksistä on kasvanut merkittävä työllistäjä, ja vahva kasvu sen kun jatkuu. Kysymys ei ole pienistä asioista. Pelkästään Eilakaisla työllisti viime vuonna 2 600 ihmistä. Kaiken lisäksi noin 15 prosenttia vuokrasuhteista johti vakituiseen työsuhteeseen.

Tämän vuoden maalis-huhtikuussa Promenade Research toteutti Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toimeksiannosta jäsenyritystutkimuksen. Sen mukaan koko ala työllisti viime vuonna peräti 19 000 työtekijää. Alan liikevaihto oli viime vuonna 650 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna kertyi roimat 35 prosenttia. Yli puolet tutkimukseen vastanneista yrityksistä uskoo 10-30 prosentin kasvuun myös seuraavien kahdentoista kuukauden aikana. Eniten yritysten liikevaihtoa ovat pulskistaneet toimisto- ja taloushallinnon työt sekä hotelli-, ravintola ja catering -alat.

Epäilijöitä riittää yhä. Lyhyiden työjaksojen koetaan tuovan epävarmuutta elämään. Vaikka merkittävälle osalle projektitöitä tekevistä avautuu mahdollisuus myös pysyvään työpaikkaan, ei vuokratyötä pidetä vakituisen työsuhteen vaihtoehtona. Se on vaihtoehto työttömyydelle.

Timo Mattila uskoo iän ja kokemuksen arvon olevan nousemassa työmarkkinoilla.
– Esimerkiksi Turussa olemme pystyneet työllistämään paljon sellaisia yli nelikymppisiä, jotka olisivat muutoin olleet vaarassa pudota kokonaan pois työmarkkinoilta.

Henkilöstöpalveluyritysten asiakkaita ovat palveluja ostavat yritykset ja muut työnantajaorganisaatiot sekä työpaikkaa hakevat työntekijät. Vuokratyöntekijänä asiakasyrityksessä työskentelevä henkilö on hänet välittäneen henkilöstöpalveluyrityksen palkkalistoilla. Lain mukaan palkka määräytyy kunkin alan työehtosopimuksen mukaan.

Lähde: Turun Sanomat, Talousliite 23.5.2006, siirry lehtiartikkeliin

« Vanhemmat artikkelit