Vienti vetää ja työllisyys kasvaa

Suomen taloudella pyyhkii hyvin parin seuraavan vuoden ajan – ainakin mikäli viimeisimpiin talousennusteisiin on uskominen. Viime viikolla ennusteensa julkaisseet pankit ja tutkimuslaitokset ovat yhtä mieltä siitä, että maailmantalous jatkaa ripeää kasvuaan Suomen talous vanavedessään. Samalla myös työllisyysnäkymät paranevat.

Maailmantalouden näkymät ovat yleisesti ottaen hyvät. Maailman kokonaistuotannon arvioidaan lisääntyvän vuosina 2006 – 2007 keskimäärin noin 4 prosenttia. Aasia jatkaa maailmantalouden veturina, mutta myös muut merkittävät talousalueet kasvavat. Suomen kannalta tärkeää on, että keskeisistä vientimarkkinoista Saksa ja Ranska kasvavat hieman reippaammin kuin mihin viime vuosina on totuttu.

Maailmantalouden kasvua voivat uhata pitkälti entiset tekijät. Raakaöljy pysyy kalliina ja sen hinnan voimakkaisiin vaihteluihin on varauduttava. Yhdysvaltain suuri vaihtotaseen vaje ei näytä korjaantuvan, mutta dollarin merkittävään heikkenemiseen ei kuitenkaan uskota. Ongelmia voivat lisäksi tuoda vaikkapa erilaiset epidemiat, jotka pahimmillaan vaikuttavat mittavasti maailmantalouteen.

Suomen taloudessa vienti vetää, mutta pääosa kasvusta tulee edelleen kotimaisesta kulutuksesta. Talouden kasvua tukevat suhteellisen alhainen korkotaso, johon ei odoteta merkittäviä muutoksia sekä investoinnit, jotka kasvavat viime vuodesta. Viennin kovaa kasvua selittävät osittain kahden suuren risteilijän toimitukset ja paperiviennin kasvu viime vuoden seisokin jälkeen. Tuotannon siirtäminen matalan palkkatason maihin on aiheuttanut sen, että Suomen vienti näihin maihin on supistunut ja vastaavasti tuonti näistä maista on merkittävästi kasvanut.

Ennusteiden mukaan työttömyysaste painuu tänä vuonna kahdeksan prosentin tietämille ja ensi vuonna jo selvästi alle kahdeksan prosentin. Työllisten määrä kasvaa puolestaan useilla kymmenillä tuhansilla tänä ja ensi vuonna, mikä tarkoittaa työllisyysasteen nousua lähelle 70:ää prosenttia. Työllisyyskehitys on ripeintä rakennus- ja palvelualoilla. Myös teollisuuden työpaikat lisääntyvät joukkoirtisanomisista huolimatta.

Suomen talouden ongelmina nähdään varsinkin väestön ikääntymisestä aiheutuvat kustannukset ja pula osaavasta työvoimasta. Muita uhkakuvia ovat kulutuksen kasvun hidastuminen, pitkäaikaistyöttömyys sekä kiristyvä kansainvälinen kilpailu.

Lähteet:
ETLA:n Suhdanne 2006/1,
Palkansaajien tutkimuslaitoksen Talousennuste,
Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2006−2008,
Tapiola Pankin suhdannekatsaus 1/2006