VATT: Suomi onnistunut työmarkkina- uudistuksissa

Suomi on pystynyt työmarkkinauudistuksilla alentamaan työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia menestyksellisesti ja parantamaan työttömyyden rakennetta. Edelleen korkea työttömyys ja paine työllisyyden parantamiseen ovat kuitenkin suuria haasteita, arvioidaan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tuoreessa tutkimuksessa. Eurooppalaista työmarkkinakehitystä selvittäneen tutkimuksen mukaan Suomen työmarkkinamenestys vuoden 1994 jälkeen on varsin hyvää eurooppalaista tasoa. Arvioituna niin työllisyyden paranemisella kuin työttömyyden alenemisella Suomi on parhaiden maiden joukossa, samoin kokoaikatyöllisyydessä.

Lähde: Turun Sanomat 30.11.2005, siirry lehtiartikkeliin